Bachelor of linguistics
Full-time studies – 3.5 years
Studies in Lithuanian/English
(part of the study programme is delivered in English)

Vilnius

For a personality, who...

knows that the comma is placed not only in front of connectors that and but,

understands that language opens up many opportunities,

believes that the correct language is interesting and necessary,

looks for innovative and unconventional options of using the language.

Wants to become an...

editor or translator,

terminology specialist,

language stylist or analyst,

assistant or advisor to politicians,

public relations specialist,

developer of online, social media.

Wants to be able to...

understand the role of language changing because of the impact of digital technology,

develop their language skills advice and linguistic training establishments,

research and analyse languages,

use the powers of language to generate ideas of business, culture and social initiatives.

About the programme

Linguistics is a unique and the only programme of this kind in Lithuania, standing out from others by the connections of linguistic knowledge with the modern needs of knowledge, creativity, innovation economy, and competences of medias and communication.

This degree programme is designed to train the next generation of linguistic specialists with highest qualification, able to understand the role of language with changes affected by digital technologies and global world, in a multilingual and multicultural environment.

Students not only will acquire all basic competencies for competitive work in all fields requiring comprehensive and consistent knowledge of the Lithuanian language and also the knowledge of language industries, linguistic technologies, modern language philosophy, linguistic information dissemination and language communication mandatory in the modern world. Moreover, students will master the latest methods of linguistic analysis, design and management, and be able to use the creative linguistic powers to generate competitive ideas of business, culture, and social initiatives.

Collaboration

The social partners of the programme offer attractive opportunities of practising in public relation companies, IT companies, public policy sector, publishing houses, editorial offices etc.

Subjects:

English language / Dialogue seminar / Artificial languages / Theory of economy / Phonetics and phonology / Globalization and unified communication space / Integrated marketing communication / Language industries and innovations / Language policies / Language visualisation / Computer linguistic / Communications and media theories / History of the Lithuanian language / History and theory of linguistics / Linguistic methods of research / Fundamentals of the Latin and Greek languages / Morphology and word building / World languages / Pragmatics / Professional practice / Semantics / Syntax / Sociolinguistics / Modern theories of linguistics / Applied linguistics / Terminology / Analysis of entrepreneurship and economic narratives / Translation and language learning technologies / Visual research

Optional subjects:

Sociology / Philosophy / Geolinguistics / Lexicology / Social psychology / Communication psychology / Telecommunication technologies / Information search systems / Modern social philosophy / Phenomenology

Kalba KSU bendruomenė

Studijų programos kūrėja ir dėstytoja prof. dr. Jolanta Zabarskaitė

Naujoji Lingvistikos (ekonominės lingvistikos) studijų programa kviečia studijuoti lietuvių kalbą KITAIP – kaip žmogaus ir visuomenės kūrybiškumo šaltinį. Tam, žinoma, reikia puikiai išmanyti lietuvių kalbos sistemą ir struktūrą, istoriją, kalbos santykius su visuomene (sociolingvistiką) ir geografiją (geolingvistiką). Naujosios kartos lingvistas (-ė), baigęs (-usi) šią studijų programą, bus gerai susipažinęs (-usi) su bendrosios kalbotyros dalykais, moderniausiomis kalbos teorijomis ir metodais, kalbos technologijomis. Studijų programoje lietuvių kalbos ir bendrosios kalbotyros žinios yra integruotos su ekonomikos, komunikacijos, rinkodaros, globalizacijos procesų žiniomis. Šių žinių kol kas nesuteikia tradicinės filologijos programos. Naujos kartos lingvistai (-ės) gaus ir tradicinių (stilistika, diskurso analizė, kūrybinis rašymas ir kt.), ir naujų, XXI amžiuje būtinų, gebėjimų (kalbos projektai, dialoginis seminaras, kūrybinės ir kultūrinės industrijos kalbiniu požiūriu, ekonominiai naratyvai ir kt.). Artimiausioje ateityje, plečiantis mūsų gyvenimo skaitmeninėms erdvėms, kalbos vaidmuo didės ir specialistų, išmanančių, kaip kalba veikia virtualiame pasaulyje (nuo socialinių tinklų iki sudėtingų daugiakalbių infrastruktūrų), reikės vis daugiau ir daugiau.