Kazimiero Simonavičiaus universiteto Interneto inžinerijos katedra pradėjo savo veiklą nuo 2014-ųjų sausio mėn. Katedra formuoja naują akademinės veiklos kryptį informatikoje, kurios ašimi yra interneto technologijos. Internetas teikia neribotas galimybes inovacijų kūrimui, verslo konkurencingumui ir socialiniai gerovei, o interneto inžinerijos specialistų trūkumas rinkoje yra ne kartą akcentuotas žiniasklaidoje. Atsižvelgiant į tai, KSU sudaro sąlygas Lietuvos ir užsienio studentams įgyti šią perspektyvią ir inovatyvią informatikos srities interneto inžinerijos specialybę ir tuo prisideda realizuojant informacinės visuomenės viziją Lietuvoje.

Katedros tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos interneto inžinerijos specialistus, gerai suvokiančius telekomunikacijų ryšių tinklus ir interneto vietą juose, suprantančius interneto tinklo architektūrą, jo veiklos dėsningumus. Svarbu, kad studijos ne tik suteiktų informatikos srities žinias, atitinkančias šiuolaikines IT plėtros tendencijas, bet ir išmokytų profesionaliai taikyti įgytas žinias darbui moderniuose, interneto inžinerijos aplinkoje veikiančiuose sektoriuose kaip debesų kompiuterija, informacijos ir media turinio priegloba ar duomenų bazės.

Dėstytojai

Katedros dėstytojai yra informatikos, matematikos, telekomunikacijų, ir elektroninių ryšių sritis tiriantys ir plėtojantys mokslininkai, tyrėjai, specialistai ir praktikai.

Interneto technologijų saugumo mokymo programų kūrėjas ir lektorius – Interneto inžinerijos katedros vedėjas, technologijų mokslo daktaras Rytis Rainys yra aukštos kvalifikacijos interneto technologijų srities tyrėjas, publikuojantis straipsnius recenzuojamuose ir kituose moksliniuose žurnaluose, turintis daugiau nei 10 metų patirtį dirbant Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje, įgyvendinęs ne vieną nacionalinį interneto srities projektą („Saugesnio interneto LT“ koordinatorius, CERT-LT įkūrėjas ir vadovas), bei nuolatos aktyviai dalyvaujantis tarptautinėse konferencijose ir tarptautinių interneto saugumo darbo grupių veiklose.

Katedros veiklos prioritetai

Mokymo infrastruktūros sukūrimas: interneto inžinerijos laboratorija, skirta studijų praktiniams užsiėmimams, moksliniams tyrimams ir kvalifikacijos kėlimui interneto technologijų srityje bei glaudi partnerystė su IT kompanijomis įtraukiant verslą į mokymo procesus, patirties perdavimą. Tai sudaro prielaidas pasiekti vieną ir pagrindinių KSU tikslų, kad studijos būtų glaudžiai susietos su praktinių gebėjimų ugdymu.

Studijų programos

Bakalauro studijos
Informatikos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos anglų kalba
Vilnius