Erasmus studento statusas suteikiamas Erasmus programos kriterijus atitinkantiems studentams, universiteto* atrinktiems ir siunčiamiems nustatytą laiką studijuoti reikalavimus atitinkančiame užsienio universitete partneryje arba atlikti praktiką įmonėje ar kitoje tinkamoje organizacijoje užsienyje. Universitetai, norintys vykdyti studentų studijų mobilumo veiklą, privalo turėti Europos Komisijos išduodamą Erasmus universiteto chartiją. Universitetai, siunčiantys studentus į užsienį atlikti praktikos, privalo turėti išplėstinę Erasmus universiteto chartiją, kurioje nustatytos su praktika susijusios teisės ir pareigos.

Erasmus studentui užtikrinama, kad:

 • siunčiantysis ir priimantysis universitetai yra pasirašę tarpusavio susitarimą;
 • siunčiančioji ir priimančioji institucijos prieš studentui išvykstant pasirašys studijų arba praktikos sutartį, kurioje bus pateikta išsami informacija apie numatomą veiklą užsienyje, įskaitant informaciją apie studijų kreditų kaupimą;
 • Erasmus studijų laikotarpiu nereikės mokėti priimančiajam universitetui jokių mokesčių už mokslą, registraciją, egzaminus, naudojimąsi laboratorijomis ir bibliotekomis;
 • siunčiantysis universitetas užtikrins visapusišką mobilumo laikotarpiu tinkamai atliktos veiklos akademinį pripažinimą pagal studijų arba praktikos sutartį;
 • veiklos užsienyje pabaigoje studentas gaus patvirtintą priimančiosios institucijos ar įmonės akademinę pažymą apie studijas arba veiklą. Šioje pažymoje nurodomi veiklos rezultatai, sukaupti kreditai ir pažymiai. Jeigu pagal įprastą mokymo planą atlikti praktiką nereikalaujama, informacija apie praktiką įtraukiama į diplomo priedėlį;
 • priimančiajame universitete jam bus sudaromos tokios pačios sąlygos, kaip ir vietos studentams;
 • jjis galės susipažinti su siunčiančiojo ir priimančiojo universitetų Erasmus universiteto chartija ir Patvirtinimu dėl Erasmus politikos;
 • studijų užsienyje laikotarpiu jam bus toliau mokamos gimtosios valstybės stipendijos ir (arba) paskolos.

Erasmus studentas turi:

 • laikytis sutartyje Erasmus stipendijai, pasirašytoje su siunčiančiuoju universitetu arba nacionaline agentūra, nustatytų taisyklių ir įsipareigojimų;
 • užtikrinti, kad bet kokie studijų arba praktikos sutarties pasikeitimai būtų iš karto, tik atsiradę, raštu derinami su siunčiančiąja ir priimančiąja institucijomis;
 • priimančiajame universitete ar įmonėje praleisti visą numatytą studijų ar praktikos laiką, laikyti reikiamus egzaminus arba kitaip atsiskaityti, taip pat laikytis taisyklių ir tvarkos;
 • grįžęs pateikti ataskaitą apie Erasmus studijų ar praktikos užsienyje laikotarpį ir, siunčiančiajam universitetui, Europos Komisijai ar nacionalinei agentūrai paprašius, pareikšti savo nuomonę.

Jei kiltų problemų:

 • aiškiai suformuluokite problemas, pasitikslinkite savo teises ir pareigas;
 • susisiekite su fakulteto Erasmus koordinatoriumi ir, prireikus, oficialiai kreipkitės į siunčiantįjį universitetą.

Jeigu problemų išspręsti nepavyksta, kreipkitės į nacionalinę agentūrą Lietuvoje adresu: Švietimo mainų paramos fondas, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius LT-01112 arba el. paštu: erasmus@smpf.lt

* – Universitetas – bet kokio tipo mokslo ir studijų institucija, kuri pagal nacionalinės teisės aktus arba praktiką teikia pripažįstamus mokslo laipsnius ar kitą aukštojo mokslo lygmens kvalifikaciją ir vykdo profesinį švietimą arba mokymą aukštojo mokslo lygiu.