Duomenų ekonomikos dirbtuvės ir seminaras „Towards Data Economy Excellence Centre and Big Data Lab“
Seminaras vyko: 2017 m. vasario 22-23 d. Daugiau informacijos čia >

Tarptautinė apskrito stalo diskusija/seminaras „Kaip pasiekti pažangą vaiko gerovės srityje? Tarpdalykinio ir daugiapakopio reglamentavimo perspektyvos“
Konferencija vyko: 2016 m. gruodžio 1 d. Daugiau informacijos čia >

Tarptautinė konferencija „Alternatyvaus ginčų sprendimo tarp vartotojų ir verslininkų teisinis reguliavimas: Europos Sąjungos bei Lietuvos patirtis“
Konferencija vyko: 2016 m.  lapkričio 4 d. Daugiau informacijos čia >