Kvietimas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Verslas ir alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“

2014-10-06-ksu_verslas-ir-alternatyvus-gincu-sprendimo-budaiKazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultetas su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ir rėmėjais (Lietuvos notarų rūmais, Advokatų profesine bendrija „Šulija & Partners Law Firm Vilnius“, Advokatų kontora „A & P |  law grop“, Dhanji fondu ir kt.), 2014 m. spalio 16 d. (ketvirtadienį) Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje  (Gedimino pr. 53, Vilnius) organizuoja tarptautinę konferenciją „Verslas ir alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“ (programą žr. žemiau).

Maloniai kviečiame dalyvauti šiame renginyje.

Apie dalyvavimą tarptautinėje konferencijoje iki spalio 13 d. 16.00 val. prašome pranešti el.p. jolita.malinauskaite@ksu.lt nurodant savo vardą, pavardę atstovaujamą instituciją ir kontaktinę informaciją (el.p., mob. tel. Nr.); parašyti, ar pageidaujate gauti dalyvavimą konferencijoje patvirtinantį pažymėjimą. Be to, norintys dalyvauti konferencijos dalyvių vakarienėje iki 2014 m. spalio 13 d. turi sumokėti 70,00 Lt (20,27 EU) įmoką ją pervedant į Kazimiero Simonavičiaus universiteto sąskaitą LT247044060007853756, nurodant įmokos paskirtį „AGS konferencija. Vakarienė“. Tel. pasiteiravimui 8 652 44508.

Programą parsisiųsti galite čia:
http://www.ksu.lt/!downloads/2014/10/2014-10-06_KSU_verslas-ir-alternatyvus-gincu-sprendimo-budai.pdf

 

VERSLAS IR ALTERNATYVŪS GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI

PROGRAMA

 

„ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN BUSINESS“.

PROGRAMME

8.20-8.55

Dalyvių registracija

Registration

 

 

 

9.00-9.20

SVEIKINIMO KALBOS

OPENING OF THE CONFERENCE

 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis Rector of Kazimieras Simonavičius University Prof. Dr. Arūnas Augustinaitis

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas Chaiman of the Legal Affairs Committee of Seimas of the Republic of Lithuania Julius Sabatauskas

 

Lietuvos Respublikos Teisingumo viceministras Julius Pagojus Vice Minister of Justice of the Republic of Lithuania Julius Pagojus

 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Ryšardas Burda Dean of Faculty of Law of Kazimieras Simonavičius University Prof. Dr. Ryšardas Burda

 

 

A SESIJA ALTERNATYVAUS GINČŲ NAGRINĖJIMO REIKŠMĖ“ A SESSION “THE MEANING OF ALTERNATIVE DISPUTES RESLUTION”

 

Moderatorius – prof. dr. Alexander J. Bĕlohlávek Moderator – Prof. Dr. Alexander J. Bĕlohlávek

9.20-9.40

Procesinės ir materialinės teisės apimtis arbitraže. Prof. dr. Alexander J. Bĕlohlávek (Technikos universitetas Ostravoje, Čekija) Extent of Procedural and Substantive Law in Arbitration. Prof. Dr. Alexander J. Bĕlohlávek (Technical University Ostrava, the Czech Republic)

9.40-10.00

Kitas žingsnis: Patikėjimo ginčų arbitražas Europoje? Prof. dr. Tibor Tajti (Centrinės Europos universitetas Budapešte, Vengrija) The Next Step: Arbitration of Trust Disputes in Europe? Prof. Dr. Tibor Tajti  (Central European University in Budapest, Hungary)

10.00-10.20

Arbitro skyrimas skubos tvarka. Prof. hab. dr. Jerzy Młynarczyk (Eugeniusz Kwiatowski verslo ir administravimo mokyklos rektorius   Gdynėjė, Lenkija) Emergency Arbitration. Prof. Dr. Hab. Jerzy Młynarczyk (Rector of School of Business and Administration of the Name of Eugeniusz Kwiatowski in Gdynia, Poland)

10.20-10.40

Alternatyvus ginčų sprendimas: samprata ir taikymo praktika Lietuvoje. Doc. dr. Virginija Kondratienė (Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuvos advokatūros narė, Lietuva) Alternative Dispute Resolution: Meaning and Practical Application in Lithuania.  Assoc. Prof. Dr. Virginija Kondratienė (Kazimieras Simonavičius University, Faculty of Law,   member of the Lithuanian Bar Association, Lithuania)

10.40-11.10

Diskusijos Discussions

 

   

11.10-11.40

Kavos pertrauka Coffee break

 

   

 

B SESIJA „CIVILINĖS TEISĖS REFORMA IR ALTERNATYVŪS GINČŲ NAGRINĖJIMO BŪDAI B SESSION “CIVIL JUSTICE REFORM AND ALTERNATIVE MEANS OF DISPUTE RESOLUTION”

 

Moderatorius – Prof. hab. dr. Jerzy Młynarczyk Moderator - Prof. Dr. Hab. Jerzy Młynarczyk

11.40-12.00

Tarptautinis arbitražas ir nacionaliniai teismai: laviravimas tarp sabotažo bei bendradarbiavimo. Doktorantas Federico Lenci (LLM, Italijos advokatūros asociacijos narys, Italija) International Arbitration and State Courts: Navigating between Sabotage and Cooperation. PhD Candidate Federico Lenci (LLM,  member of the Italian Bar Association, Italy)

12.00-12.20

Simbiozė tarp arbitražo ir teismo. Ivan Urzhumov (Tarptautinės advokatų kontoros „FOLEY HOAG“ asocijuotas teisininkas, Rusijos ir Prancūzijos advokatūros narys) The Symbiotic Relationship between Arbitration and Litigation. Ivan Urzhumov (Associate lawyer at international law firm „FOLEY HOAG“, member of Russian and France Bar)

12.20-12.50

Diskusijos Discussions

 

   

12.50-14.00

Pietų pertrauka Lunch break

 

   

 

C SESIJA „MEDIACIJA – QUO VADIS? C SESSION “MEDIATION – QUO VADIS?

 

Moderatorius – asocijuotas prof. dr. Marcin Białecki Moderator – Associate Prof. Dr. Marcin Białecki

14.00-14.15

AGS (mediacijos) praktinis pritaikymas kai kuriose ekonomikos, verslo ir civilinėse bylose – naujausi pokyčiai Lenkijoje. Asocijuotas prof. dr. Marcin Białecki (Kardinolo Stepono Višinskio universitetas Varšuvoje, Lenkija) The Practical Application of ADR (Mediation) in the Selected Sectors of Economy, Business and in Civil Matters – Recent Developments in Poland.  Assoc. Prof. Dr. Marcin Białecki (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)

14.15-14.30

Verslo ginčų mediacija Lietuvoje. kai kurie teisiniai teoriniai ir praktiniai aspektai. Jolanta Tupko-Mazur (Mediatorė, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto lektorė, Lietuva) Business Mediation in Lithuania: Some Legal Theoretical and Practical Aspects. Jolanta Tupko-Mazur (Mediator, lecturer of Kazimieras Simonavičius University, Faculty of Law, Lithuania)

14.30-14.45

Tarpkultūrinė meditacija tebeaugančiame daugiataučių ir tarpjurisdikcinių derybų pasaulyje. Dr. Shaan Shahrukh Dhanji (Dhanji fondas, Lietuva) Cross-Cultural Mediation  in an ever Increasing World of Multi-Nationals and Cross-Jurisdictional Transactions. Dr. Shaan Shahrukh Dhanji (Dhanji Foundation, Lithuania)

14.45-15.00

Diskusijos Discussions

 

   

15.00-15.30

Prof. dr. Tibor Tajti monografijos „Sisteminis ir aktualus bendros principų sistemos metmenų bei arbitražo santykio nustatymas pristatymas Spaudos konferencijų salėje The presentation of Prof. dr. Tibor Tajti monograph “Systemic and Topical Mapping of the Relationship of the Draft Common Frame of Reference and Arbitration” at Press Conference Hall

 

   

 

D SESIJA „NAUJOS ARBITRAŽO TENDENCIJOS D SESSION “THE NEW TENDENSES IN ARBITRATION”

 

Moderatorius – doc. dr. Juozas Šatas (Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo pirmininkas, Lietuva) Moderator – Assoc. Prof. Dr. Juozas Šatas (Chairman of Vilnius International and National Commercial Arbitration, Lithuania)

15.30-15.45

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai bankų ir finansų sektoriuje. Doc. dr. Lina Aleknaitė – Van der Molen (Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultetas, Lietuva) Alternative Dispute Resolution in Banking and Finance Sector. Assoc. Prof. Dr. Lina Aleknaitė – Van der Molen (Kazimieras Simonavičius University, Faculty of Law, Lithuania)

15.45-16.00

Yukos arbitražas – praeitis, dabartis… ateitis? Sebastian Okinczyc (LLM, University of Westminster, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, Advokatų kontoros „GLIMSTEDT“ teisininkas, Lietuva) Yukos Arbitration – Past, Present… Future?Sebastian Okinczyc (LLM, University of Westminster, lecturer at Kazimieras Simonavičius University, Faculty of Law, lawyer at “GLIMSTEDT”, Lithuania) 

16.00-16.15

Lietuvos arbitražo asociacijos Mediacijos centro veiklos principai. Sigita Sriubaitė-Stepurienė (Lietuvos arbitražo asociacijos rekomenduojama arbitrė, Verslo teisės kontoros „D LEGALS partnerė, Lietuva). The Activity Principles of Lithuanian Arbitration Association Mediation Centre. Sigita Sriubaitė-Stepurienė (a recommended arbitrator by Lithuanian Arbitration Association, partner of business law office “D LEGALS”, Lithuania)

16.15-16.40

Diskusijos Discussions

 

   

19.00

Vakarienė Dinner
Konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų. Sinchroninis vertimas.  Conference languages: Lithuanian and English. Synchronic translation.

 

Palikite atsiliepimą

Tam kad galėtumėte komentuoti turite prisijungti.