Kazimiero Simonavičiaus universitetas drauge su Lietuvių kalbos institutu pristato abiturientams skirtą vaizdo pamokų ciklą „Draugauk su lietuvių kalba“.

Pagrindinis vaizdo pamokų tikslas – glausta ir patrauklia forma padėti mokiniams sutvirtinti rašytinės kalbos įgūdžius, kad jie įgautų daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, laikydami lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą raštu.

Kiekviena vaizdo pamoka skirta atskiram kalbos dalykui. Vaizdo pamokose trumpai primenamos svarbiausios taisyklės, parodomi vartosenos polinkiai, pateikiama pavyzdžių. Šiose pamokose kalbama apie vieną rašinių aspektą – kalbos taisyklingumą, kuris, kaip rodo mokslininkių tyrimai, mokiniams sudaro nemažai sunkumų.

Medžiagą vaizdo pamokoms Lietuvių kalbos instituto mokslininkės dr. Rita Miliūnaitė, dr. Aurelija Tamulionienė ir Solvita Labanauskienė parengė išnagrinėjusios valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rašinių kalbą.

Domiesi filologijos srities studijomis?

Kviečiame studijuoti Lingvistikos bakalauro studijų programą!

Iki 20 studijų programos vietų finansuoja paramos fondas.

1 tema - Rašyba

Rašybos pamokoje primenama ilgųjų ir trumpųjų balsių rašyba, žodžių rašymo kartu ir atskirai atvejai, taip pat atkreipiamas dėmesys į įsidėmėtinų žodžių rašybą.

2 tema - Skyryba

Skyrybos pamokoje trumpai pakartojama šalutinių sakinių skyryba, keli įsidėmėtini skyrybos atvejai.

3 tema - Nevartotini vertiniai

Pamokoje „Nevartotini vertiniai“ kalbama apie kitų kalbų pavyzdžiu pasidarytus žodžius, neteiktinus bendrinei lietuvių kalbai, pasakojama, kaip juos atskirti nuo taisyklingų vertinių.

4 tema - Žodžių reikšmės

Pamokoje „Žodžių reikšmės“ aptariami keli mokinių rašto darbuose aptikti reikšmių vertiniai (semantizmai), atkreipiamas dėmesys į kai kurių žodžių reikšmių skirtumus, kalbama apie dauginių formų vartojimą.

5 tema - Morfologija

Morfologijos pamokoje apžvelgiami kai kurių kalbos dalių gramatinių formų vartojimo atvejai, aptariamos mokinių rašto darbuose dažniau pasitaikančios klaidos.

6 tema - Linksnių vartojimas

Pamoka „Linksnių vartojimas“ daugiausia skirta dvejybinių linksnių vartojimo polinkiams aptarti, parodoma, kaip atpažinti dvejybinius linksnius ir tokių klaidų išvengti.

7 tema - Sintaksė

Pamokoje „Sintaksė. Įvairūs dalykai“ aptariamos kai kurių prielinksnių, polinksnių vartojimo klaidos, nagrinėjami probleminiai sakinių ir sakinio dalių jungimo atvejai.

8 tema - „Žioplaklaidės“

„Žioplaklaidės“ – tema, pravarti visiems, net patiems geriausiems mokiniams: nuo tokių klaidų niekas neapsaugotas, bet vienas kitas patarimas gali padėti jų išvengti.