Data: nuo gruodžio 5 d.
Laikas: pirmadieniais/trečiadieniais 16.00 – 18.00 val.
Trukmė: 50 ak.v. (19 pamokų).
Vieta: J. Basanavičiaus g. 29A, 30 aud., Vilnius
Kaina: 215 Eur
Lektorė: Gabija Kaunelienė, Miglė Dumšaitė
Mokymų lygis: pradedantiesiems

Kursų tikslas

Supažindinti su egzotiškomis azijos kalbomis, skatinti visuomenės domėjimąsi Japonijos kultūra, gilinti žinias apie Japoniją ir siekti, kad būtų atsikratyta stereotipinio mąstymo, ugdyti jaunimo sąmoningumą, kosmopolitiškumą ir atvirumą kitoms kultūroms.

Kam skirti kursai?

Visiems, besidomintiems azijos kalbomis, ištroškusiems naujų, neeilinių žinių ar tiesiog ieškantiems, kaip įdomiai ir naudingai praleisti laisvą laiką.

Po kursų:

Dalyviai gebės pasisveikinti ir prisistatyti nepažįstamiems; paklausti ir suteikti informacijos apie save; paklausti, pasakyti kelinta valanda, nuo kada iki kada kažkas vyksta, kiek laiko trunka; paklausti, suprasti ir pasakyti savo telefono numerį; apsipirkti: paklausti tam tikro daikto kainos, kainą pakomentuoti; papasakoti apie savo dieną, savaitę, nusakyti, kaip dažnai ką veikia; užsisakyti valgių ar gėrimų; nusakyti žmogaus ar daikto būvimo vietą (kitų daiktų atžvilgiu); papasakoti apie jau praėjusius įvykius; rašyti ir skaityti hiragana bei katakana abėcėlėmis.

Kurso uždaviniai:

  • Susipažinti su pagrindinėmis japonų rašto sistemomis.
  • Išmokti japonų kalbos gramatikos pagrindų.
  • Taikyti naujas žinias bendraujant su kitais kursų dalyviais japoniškai.

Temos ir nagrinėjami klausimai

„Būti“ esamasis laikas です、ある、いる;じゃありません、ありません、いません、
Ar yra? Ar turi? ありますか
Įvardžiai: asmeniniai (aš, tu, jis, ji, jie, jos…);

šitas daiktas, tas daiktas, anas daiktas;

šitai, tai, anatai;

čia, ten, anaten

わたし、あなた、かれ、 かの じょ

この、その、あの

これ、それ、あれ

ここ、そこ、あそこ

Klausiamieji žodžiai: ar, kas (žmogui), kas (daiktui), kuris, kur, kaip …か、どなた、だれ、なん、なに、どれ、どこ、どう
Laiko ir vietos prielinksniai: ant, po, už, priešais, kitoj pusėj; nuo kada iki kada … の うえ、 した 、うしろ、まえ、むこう;から、まで
Skaičiai 1 - 10000
Linksnių dalelytės: sakinio tema, vardininkas (kas), kilmininkas (ko), galininkas (ką), įnagininkas (kuo), vietininkas (kur) は、が、の、を、に、で

Įžanga į veiksmažodžius: mandagus, nemandagus stilius, esamasis, būtasis laikai, jungimas 「る」 けい、「ます」 けい、「た」 けい、

「ました」けい、「て」 けい

Savaitės dienos

Organizatorius

Japonijos agentūra „Yukari“ – tai viešoji įstaiga, sukurta įvairiais būdais skatinti Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimą kultūros ir verslo srityse. Įdomi ir turtinga Japonijos kultūra tikrai gali paįvairinti aktyvų Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Japonijos tradicijų išmanymas taip pat labai svarbus ir naudingas norint užmegzti tvirtus ir pelningus ryšius su Japonijos verslininkais. Deja, kol kas Lietuvoje trūksta informacijos apie Japonijos verslą, verslo kultūrą ir galimybes rasti verslo partnerių Japonijoje. Japonijos rinka yra atvira kokybiškiems gaminiams, taip pat intelektualiniams produktams iš Europos Sąjungos šalių, o Lietuvai itin svarbios užsienio šalių investicijos. Taigi sąlygos bendradarbiavimui yra tikrai palankios, belieka imtis konkrečių veiksmų!

Lektorės

Gabija Kaunelienė vadovauja Japonijos agentūrai „Yukari“ – pirmajai Lietuvoje privačios iniciatyvos organizacijai, lanksčiai atliepiančiai visus Lietuvos visuomenės poreikius, susijusius su Japonija, teikiančiai profesionalią, kultūriškai etišką ir kokybišką informaciją bei paslaugas, įvairiapusiškai susijusias su Japonija ir šios šalies kultūra.

2006 m. Gabija Kaunelienė baigė Vilniaus universiteto Orientalistikos centro Lyginamųjų Azijos studijų bakalauro laipsnio programos japonologijos specialybę ir šiuo metu jau turi 11-os metų japonų kalbos mokymo patirtį. Studijų laikais 2007 m. mokytoja stažavosi Japonijos fondo Kansai tarptautiniame japonų kalbos institute (The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai) pagal programą, skirtą kultūros ir akademinių sričių specialistams. Jos kultūrinių tyrimų objektas buvo Heiano epochos (794-1185) estetika ir menas bei to laikmečio moterų gyvenimas ir įtaka Japonijos kultūrai. Publikacija šia tema „Moteriškoji tradicija Heiano epochos kaligrafijos estetikoje“ (Gabija Traškaitė) išspausdinta leidinyje Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai III. Komparatyvistinė Rytų ir Vakarų estetika, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

Be to, Gabija Kaunelienė trejus metus dirbo Japonijos ambasadoje Lietuvoje, taigi japonų kalbą vartojo kasdieniame darbe.  O 2016 m. vasarą du mėnesius stažavosi Japonijos fondo užsieniečių japonų kalbos mokytojų tobulinimosi programoje (Short Term Training Program for Foreign Teachers of the Japanese Language (summer course)) Tarptautiniame japonų kalbos institute Saitamoje.

Miglė Dumšaitė 2016 m. baigė Vilniaus universiteto Orientalistikos centro japonologijos studijų programą Cum Laude diplomu. Studijuodama, metus gyveno ir mokėsi prestižiniame Tsukubos universitete (2014 m. ruduo – 2015 m. ruduo) Japonijoje, taip pat pusmetį stažavosi Sankt-Peterburgo valstybiniame universitete (2015 m. ruduo – 2016 m. pavasaris), kuriam priklauso vienas didžiausių ir seniausių Europos Orientalistikos fakultetų. Mokytoja turi įvairios japonų kalbos mokymosi patirties, todėl puikiai supranta mokiniam iškylančius sunkumus ir gali patarti kaip juos įveikti, taikant įdomius bei linksmus mokymosi metodus.

Seminaro medžiaga ir pažymėjimai

Asmenys, dalyvavę kursuose gaus dalomąją paskaitų medžiagą ir dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

Registracija

Vardas

Pavardė

El. paštas

Telefono numeris

Noriu gauti informaciją apie naujus mokymus

Esu KSU studentas

Kontaktai

Agnė Bružaitė
Mob. tel. +370 624 62049

El. p. krc@ksu.lt

Dalinkis:

GRĮŽTI