Data: nuo gruodžio 5 d.
Laikas: pirmadieniais/trečiadieniais 18:00 – 20:00 val.
Trukmė: 50 ak.v. (19 pamokų).
Vieta: Basanavičiaus g. 29A, 30 aud., Vilnius
Kaina: 215 Eur
Lektorė: Ūla Krasauskienė
Mokymų lygis: pradedantiesiems

Kursų tikslas

Supažindinti su egzotiškomis azijos kalbomis, skatinti visuomenės domėjimąsi Korėjos kultūra, gilinti žinias apie Korėją ir siekti, kad būtų atsikratyta stereotipinio mąstymo, ugdyti jaunimo sąmoningumą, kosmopolitiškumą ir atvirumą kitoms kultūroms.

Kam skirti kursai?

Visiems, besidomintiems azijos kalbomis, ištroškusiems naujų, neeilinių žinių ar tiesiog ieškantiems, kaip įdomiai ir naudingai praleisti laisvą laiką.

Po kursų:

Studentai gebės rašyti ir skaityti korėjietiškai, sudaryti tiek formalaus tiek neformalaus stiliaus teigiamuosius ir klausiamuosius sakinius, išplėstus laiko aplinkybėmis bei pažyminiais, naudoti liepiamąją nuosaką. paklausti kelio, nurodyti kelią kitam žmogui, sužinoti kainą, užsisakyti restorane, pasikeisti kontaktine informacija, papasakoti apie praeities įvykius bei kada jie vyko, naudoti skatinamuosius bei teiravimosi sakinius.

Kurso uždaviniai:

  • Susipažinti su korėjiečių rašto sistemoma.
  • Išmokti korėjiečių kalbos gramatikos pagrindų.
  • Taikyti naujas žinias bendraujant su kitais kursų dalyviais korėjietiškai.

Temos ir nagrinėjami klausimai

 Korėjiečių rašto 한글 (Hangeul) istorija, sudarymo principai, paprastųjų skiemenų formavimas, balsiai (pagrindiniai, sudėtiniai), jų dėjimas į skiemenis, priebalsiai (pagrindiniai, sudėtingieji), jų dėjimas į skiemenis, pirmieji žodžiai iš paprastųjų skiemenų. 아이, 오이, 나무, 비누, 누나, 개, 모자, 다리.
Paskutinis skiemens priebalsis –받침 (batchim), dvigubas  받침, jo tarimas, skiemens su받침 formavimas. Žodynas – šeima, klasėje, kūno dalys 밥, 눈, 것, 꽃.

누나, 언니, 학교, 책상, 발, 귀.

Sakinio sudarymas, veiksmažodžio pozicija sakinyje,sakinys su veiksmažodžiu „būti” – 입나다, veiksnio žymenys 이/가 ir  은/는.

Esamojo laiko, pagarbaus stiliaus galūnės:

-습니다/-ㅂ니다.

저는 ____ 입니다.

여기가 학교입니다.

저는 먹습니다.

빌리가 갑니다.

Hobiai (취미), Namuose (집), vietos nusakymui naudojamas žymuo –에 (statiniam veiksmažodžiui). 저는취미가 있습니다.

부모님이일본에 계십니다.

 

Priešais(앞), už(뒤), šalia(옆), virš(위), po(아레), dešinė pusė(오른쪽), kairė pusė(왼쪽).

Pagarbi liepiamoji nuosaka –(으)세요.

식당이 학교 앞에 있습니다.

 

여기에 앉으세요.

Neformalus kalbėjimo stilius –아요/-어요/해요.

Pažyminio žymuo 을/를

만나요, 가요, 와요.

먹어요, 있어요.

밥을 먹어요.

Mandagus klausimas –(으)세요?

Dviejų daiktavardžių jungimas naudojant „ir” (하고).

Veiksmo ir neveiksmo vietoje nusakymas naudojant –에 ir –에서. Skirtumai tarp jų.

 

어디에 가세요? 연필 하고 책이 있어요.

식당에 사람이 많아요.

식당에서 밥을 먹어요.

Palyginimas naudojant 은/는. 나오코가 작습니다.
Kiniška skaičiavimo sistema iki 1000, panaudojimas.

Krypties nurodymas (으)로.

„Taip pat” –도.

일, 이, 삼, 사, 오…십, 십일… 이십, 이십일…

왼쪽으로 가세요!

바나나를 좋아해요. 포도도 좋아해요.

Kiniška skaičiavimo sistema virš 1000, kainos, „Kiek kainuoja“?

Norėti kažką daryti –고 싶다.

–고 싶어하다 (apie trečią asmenį).

천, 만, 십만…

뭐 먹고 싶으세요?

 

Data (metai, mėnuo, savaitės dienos, dienos). Žymuo 에 laiko nusakymui.

Būtojo laiko sudarymas. –았어요, –었어요,  –했어요.

이천십이년 구월 십사일에 한국에 왔어요.
Korėjietiška skaičiavimo sistema, jos naudojimas. Daiktų skaičiavimas (개), valandos. Dienotvarkė. 하나, 둘, 셋…

한 개, 두 개, 세 개…

여섯시에 일어났어요.

Pasiūlymas kažką padaryti –(으)ㄹ까요?

Darykime! –(으)ㅂ시다!

Neiginiai: 안/–지 않다.

같이 밥을 먹을까요?

네, 먹읍시다!

Organizatorius

Japonijos agentūra „Yukari“ – tai viešoji įstaiga, sukurta įvairiais būdais skatinti Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimą kultūros ir verslo srityse. Įdomi ir turtinga Japonijos kultūra tikrai gali paįvairinti aktyvų Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Japonijos tradicijų išmanymas taip pat labai svarbus ir naudingas norint užmegzti tvirtus ir pelningus ryšius su Japonijos verslininkais. Deja, kol kas Lietuvoje trūksta informacijos apie Japonijos verslą, verslo kultūrą ir galimybes rasti verslo partnerių Japonijoje. Japonijos rinka yra atvira kokybiškiems gaminiams, taip pat intelektualiniams produktams iš Europos Sąjungos šalių, o Lietuvai itin svarbios užsienio šalių investicijos. Taigi sąlygos bendradarbiavimui yra tikrai palankios, belieka imtis konkrečių veiksmų!

Lektorė

Ūla Krasauskienė 2010-2011 m. korėjiečių kalbos mokėsi Seule, Kyung Hee universitete, kur baigė sertifikuotus korėjiečių kalbos kursus. Po kursų baigimo dar vieneri metai praleisti dirbant Korėjoje leido susipažinti tiek su oficialia, tiek su šnekamąja, kasdien naudojama korėjiečių kalba. Mokytoja turi dvejų metų mokymo patirtį mokant tiek grupėmis, tiek individualiai. Suteikia ne tik kalbos žinių bei įgūdžių, bet ir kultūrinį šalies suvokimą.

Kursų medžiaga ir pažymėjimai

Asmenys, dalyvavę kursuose gaus dalomąją paskaitų medžiagą ir dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

Registracija

Vardas

Pavardė

El. paštas

Telefono numeris

Noriu gauti informaciją apie naujus mokymus

Esu KSU studentas

Kontaktai

Agnė Bružaitė
Mob. tel. +370 624 62049

El. p. krc@ksu.lt

Dalinkis:

GRĮŽTI