Data: spalio 15 – 19 d., lapkričio 19 – 23 d. (9.00-18.00 val.)
Laikas: 40 akad. val. (5 dienos)
Vieta: Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius
Lektoriai:  Jolanta Masian, Jolanta Tupko-Mazur
Kaina: 520 EUR vienam dalyviui. Į kainą įskaičiuoti karšti gėrimai ir užkandžiai kavos pertraukų metu bei pietūs.
Organizatoriai: Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Mokymų tikslas – paruošti dalyvius dirbti kvalifikuotais mediatoriais.

Kam skirti mokymai?

– asmenims, besidomintiems naujoviškais ginčų ir konfliktų sprendimo būdais;
– psichologams, sociologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams, teisininkams (advokatams ir jų padėjėjams, teisėjams ir jų padėjėjams, antstoliams ir jų padėjėjams, ir kitiems užsiimantiems teisine veikla), vadybininkams, konsultantams, personalo ir komunikacijos skyriaus darbuotojams bei visiems kitiems  norintiems tapti mediatoriais.

Po mokymų dalyviai gebės:

– parinkti elgesio strategiją konflikto metu,
– valdyti konfliktą,
– pritaikyti savisaugos metodus konflikto metu,
– remti šalis jų komunikacijos procese,
– remti šalis, ieškant konflikto sprendimo būdų,
– remti šalis jų derybų procese.

Mokymų metodai:

Tai praktinėmis užduotimis, žaidimais, derybų ir mediacijos simuliacijomis bei jų analize grindžiami mokymai. Dalyviai gaus atspausdintą teorinę mokymų medžiagą.

Mokymo ypatumai – mokymai nukreipti į dalyvių praktinių įgūdžių lavinimą pagrįsta išsamiomis teorinėmis žiniomis.

Siekiant kuo geresnės mokymų kokybės užsiėmimai vyksta mažosiose grupėse (nuo 12 iki 24 asmenų).

Mokymų pažymėjimai:

Asmenys, dalyvavę mokymuose gaus dalyvavimą patvirtinančius sertifikatus.  Mediacijos mokymai atitinka LR Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo (redakcija nuo 2019-01-01) 6 str. 1 d. 2 p. ir Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos aprašo 6.3. p. reikalavimus, keliamus mediacijos mokymams.

Mediacijos mokymų temos

Dalyvių prisistatymas:
– Supažindinimas su darbo metodais ir principais, pasidalinimas lūkesčiais.

 1. Konfliktai į jų psichologiniai aspektai. Konflikto diagnozavimas. Konflikto dinamika.
 2. Tarpasmeninė komunikacija ir konfliktų valdymas.
 3. Konfliktų sprendimo būdai.
 4. Derybos pagal Harvardo derybų projekto sukurtą principinių derybų metodą.
 5. Mediacijos samprata, stiliai, reglamentavimas (galiojantis bei įsigaliojantis nuo 2019 sausio 1 d.).
 6. Mediatoriaus vaidmuo ir mediacijos principai.
 7. Mediacijos etapai.
 8. Mediatoriaus įžanginė kalba (monologas) ir ryšio su abiem šalimis kūrimas.
 9. Mediatoriaus taikomi įrankiai.
 10. Aklaviečių įveikimas mediacijoje.
 11. Teisminės mediacijos ypatumai.
 12. Standartai ir mediatoriaus elgesio kodeksas. Mediatoriaus atsakomybė.

Apie lektorius

Jolanta Masian

Klinikinė psichologė įgijusi išsilavinimą ir specializaciją VU (Lietuva), SGH (Lenkija), KUL (Lenkija), POA narė. Mokymus, bei praktinius ir teorinius seminarus veda nuo 1999 metų. Aktyviai dalyvauja profesinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje skaitydama pranešimus ir vesdama seminarus profesionalams. 2017 metais V paliatyvios medicinos suvažiavime Elblonge J. Masian pranešimas buvo pripažintas geriausiu. Turi patirties kuriant ir įgyvendinant efektyvios komunikacijos, asertyvumo, streso įveikos strategijų taikymo, konfliktų sprendimo, profesinio perdegimo profilaktikos psichologinių mokymų programas medicinos įstaigose dirbančiam personalui. Dalyvavo mediacijos kaip konfliktų sprendimo budo populiarinimo Lietuvoje projekte. Kūrė ir įgyvendino ilgalaikį psichologinių bei socialinių žinių lavinimo projektą skirtą vaikų namų globotiniams bei dirbančiam personalui. Bendradarbiauja su žiniasklaida teikdama interviu ir rašydama psichologinius straipsnius. Nuolat veda psichologinius mokymus, teorinius ir praktinius seminarus įvairių profesijų atstovams Lietuvoje ir užsienyje. Organizuoja asmeninio tobulėjimo seminarus. Veda psichologinio palaikymo terapines grupes žmonėms išgyvenantiems krizes, susijusias su sveikatos netekimu, teikia pagalbą jų artimiesiems. Individualiai dirba su žmonėmis išgyvenančiais psichologinę krizę ir sunkumus darbe, šeimoje, asmeniniame gyvenime, žmonėmis sergančiais somatinėmis ligomis. Konsultuoja asmenis išgyvenančius santykių sunkumus, įtampą ir stresą trikdanti normalų kasdieninį funkcionavimą. Teikia pagalba keičiant sveikatos elgseną ir pasirenkant tinkamas strategijas inicijuojant su sveikatą susijusio elgesio pokyčius, padeda spręsti psichologines problemas atsirandančias sergant lėtinėmis arba nepagydomomis ligomis, teikia pagalbą išgyvenant gedulą ir netektį.

Terapijoje teikia pirmenybę skirtingų terapijos būdų integravimui priklausomai nuo kliento polinkių, preferencijų, psichosomatinės būklės, jo galimybių dalyvauti terapijoje, terapijos tikslų.

Savo darbą reguliariai supervizuoja pas sertifikuotą supervizorių bei dalyvaudama psichologų intervizijų grupėse.

Jolanta Tupko-Mazur

Teisės magistrė, praktikuojanti mediatorė šeimos, civiliniuose, komerciniuose ginčuose. Mokyklinių konfliktų mediatorė ir edukatorė (Nuo 2012 metų baigė virš 240 val. mokymų užsienyje).

Kazimiero Simonavičiaus Universiteto bei Balstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos-Informatikos fakulteto lektorė, kur dėsto tokius dalykus, kaip: Alternatyvus verslo ginčų sprendimas (apimantis derybos ir mediacija), Derybų menas.

Aktyviai dalyvauja profesinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje skaitydama pranešimus mediacijos tematika.

Mediacijos kaip konfliktų sprendimo budo populiarinimo Lietuvoje projekto iniciatorė, koordinatorė ir dalyvė.

Vadovaujantis LR darbo kodekso 237 str. 2 d., 4 metų kadencijai įtraukta į tarpininkų, kurie pasitelkiami sprendžiant kolektyvinį darbo ginčą, sąrašą. (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2017-10-25 d. Nr. A1-544).

Vilniaus komercinio arbitražo teismo mediatorė, arbitrė,

Tarptautinio mediacijos centro su buveine Lenkijoje mediatorė (www.mcm.org.pl).

Mokyklinės ir bendraamžių konfliktų mediacijos įgyvendinimo S. Konarskio mokykloje projekto iniciatorė, koordinatorė. Mokyklinės ir bendraamžių konfliktų mediacijos centro prie S. Konarskio mokyklos vadovė (www.konarskio.lt). Praktinių užsiėmimų su S. Konarskio mokyklos bendraamžių konfliktų mediatoriais iniciatorė ir vedėja (tobulinami mediatoriaus įgūdžiai, organizuojamos mediacijos simuliacijos, aptariamas aklaviečių įveikimas, aptariamos bendravimo su empatija technikos, kūno kalba, ir tt.).

Leono akademijos lektorė, tame tarpe ir konflikto sprendimo be teismo dalyko.

Kazimiero Simonavičiaus vaikų universiteto „Alfa“ lektorė.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinio vaiko teisių tyrimo centro narė, ekspertė.

Registracija

Vardas, Pavardė

El. paštas

Gimimo metai

Miestas

Telefonas

Kur mokėtės?

Kur dirbate(-ote)?

Kas Jus paskatino ieškoti kursų ir finansavimo galimybių?

Noriu gauti informaciją apie naujus mokymus

Daugiau informacijos:
krc@ksu.lt
+37064078959

Dalinkis:

GRĮŽTI