Data: 2016 m. gruodžio 1 d.
Laikas: 09.30 – 17.50 val.
Trukmė: 8 ak. val.
Vieta: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Kaina: 80 €; 30 € – studentams
Organizatoriai: Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinis vaiko teisių tyrimų centras (TVTTC) kartu su Vaikų dienos centru „Navininkai“

Siekiant užtikrinti vaiko gerovę, būtina formuoti tinkamą valstybės politiką. Tačiau, nepaisant daugelio Europos valstybių pastangų, vaiko gerovės sritis vis dar yra problema daugelyje Europos šalių.  Vaikų teisinėje bazėje trūksta išsamumo įstatymų kūrimo ir jų įgyvendinimo lygmenyse, nepakankamai išvystyta vaiko gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistema, stokojama atskirų institucijų bendradarbiavimo ir tarpdalykinio požiūrio į vaikų teises bei jų gerovės sistemos vystymą, trūksta suinteresuotojų šalių įsitraukimo į vaikų gerovės politikos formavimą.

Siekdamas skleisti tarpinstitucinio bendradarbiavimo idėją vaiko gerovės srityje europiniu, nacionaliniu ir vietos savivaldos lygmeniu bei skatinti suinteresuotas šalis kartu bendradarbiaujant įsitraukti į valstybės politikos formavimą, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinis vaiko teisių tyrimų centras rengia tarptautinį praktinį seminarą „Kaip pasiekti pažangą vaiko gerovės srityje: tarpdalykinio ir daugiapakopio reglamentavimo perspektyvos“.

Praktinio seminaro programą sudaro 3 sesijos, kurių metu bus aptariami skirtingi su vaiko gerove susiję aspektai: vaikų gerovė ir socialinis darbas – užsienio valstybių patirtis ir geroji praktika, vaikų gerovės teisinė perspektyva, Lietuvos patirtis vaikų gerovės srityje – socialinio darbo ir psichologijos mokslo perspektyva.

Seminaro tikslas

Skleisti tarpinstitucinio bendradarbiavimo idėją vaiko gerovės srityje, europiniu, nacionaliniu ir vietos savivaldos lygmeniu bei skatinti suinteresuotas šalis kartu bendradarbiaujant įsitraukti į valstybės politikos formavimą.

Kam skirtas seminaras?

Teisininkams, edukologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams, psichologams ir kitiems specialistams, dirbantiems švietimo, vaiko teisių apsaugos, sveikatos ir kitose su vaikais ir jų gerove susijusiose institucijose.

Po seminaro:

Dalyviai bus susipažinę su tarpdalykiniu požiūriu į vaikų teises įvairiuose valdymo lygmenyse, gebės pritaikyti tarpinstitucinio ir tarpddalykinio bendradarbiavimo idėjas, vystant pažeidžiamiausių vaikų grupių gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą, įgis kompetencijų, reikalingų teikiant pasiūlymus politikos formavimo procese.

PROGRAMA

8.30-9.30 Dalyvių registracija
9.30-9.40 Sveikinimas ir informacija
9.40-10.20 Įžanginis žodis

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė dr. Edita Žiobienė

„Pagrindinių vaikų teisių ir saugumo užtikrinimas migracijos metu“

 

Krizių valdymo instituto (CMI) direktorė Cheri Lovre, MS (Salem, JAV)

“Vaikų pažeidžiamumas po masinių kritinių įvykių”

A sesija: Vaiko gerovė ir socialinis darbas: ES, užsienio valstybių patirtis ir geroji praktika.

Moderatorius: Prof. Dr. Stefanos Spaneas

10.20-10.40 Vaiko teisių apsauga: kaip subalansuoti esmines, bet prieštaraujančias nuostatas“, prof. dr. Steven M. Shardlow
10.40-11.00 „Suaugusiųjų bendruomenės įgalinimas terapinėje jaunimo pagalboje“,

Cheri Lovre, MS

11.00-11.20 „Bendradarbiavimo gerinimas socialinės apsaugos paslaugų srityje, įgyvendinant bendrąjį vertinimo modelį“,

prof. dr. Stefanos Spaneas

11.20-12.15 Diskusija ir kava
12.15-12.35 „Atsparumas ir pažeidžiamumas: vaikų, esančių institucinėje globoje, pabėgėlių ir prieglobsčio prašančių vaikų integravimas mokyklose“,

Prof. Dr. Theano Kallinikaki

12.35-12.55 „Programos „Intervencija, siekiant institucionalizacijos prevencijos“ įgyvendinimo patirtis Italijoje: metodai ir rezultatai“,

dr. Sara Serbati

12.55-13.15 „Vaikų teisės ir Europos Sąjungos teisinis reglamentavimas: integralaus požiūrio taikymo iššūkiai ir galimybės“,

dr. Aida Kišūnaitė

13.15-13.45 Sesijos diskusija
13.45-15.30 Pietūs
  B sesija: Vaiko gerovė: Lietuvos patirtis – socialinio darbo, teisės ir psichologijos mokslo perspektyva

Moderatorius: Cheri Lovre, MS

15.30-15.50 „Šeimos įgalinimas per dienos centrų plėtrą“,

prof. dr. Giedrė Kvieskienė, dr. Eglė Celiešienė

15.50-16.10 „Migracija Lietuvoje: palikti vaikai“,

Doc. dr. Tomas Butvilas

16.10-16.30 „Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų gerovės užtikrinimas visuomenėje ir jos institucijose“,

doc. dr. Živilė Vilma Jonynienė

16.30-16.50 Diskusija ir kava
16.50-17.10 „Vaikų teisės ir mediacija: geroji praktika ir kitų valstybių patirtis“,

Jolanta Tupko-Mazur

17.10-17.30 „Supervizija socialinės rizikos šeimų atvejais“,

doc. dr. Justinas Sadauskas

17.30-17.50 Plenarinė seminaro diskusija

Pranešėjai

Renginyje pranešimus skaitys tarptautiniu lygiu pripažinti specialistai iš įvairių pasaulio šalių:

 1. Prof. dr. Steven M. Shardlow (Jungtinė Karalystė)
 2. Cheri Lovre (Jungtinės Amerikos Valstijos)
 3. Prof. Dr. Stefanos Spaneas (Kipras)
 4. Prof. dr. Theano Kallinikaki (Graikija)
 5. Dr. Sara Serbati (Italija)
 6. Dr. Aida Kišūnaitė (Lietuva)
 7. Jolanta Tupko-Mazur (Lietuva)
 8. Doc. dr. Tomas Butvilas (Lietuva)
 9. Doc. dr. Živilė Vilma Jonynienė (Lietuva)
 10. Prof. dr.Giedrė Kvieskienė (Lietuva)
 11. Dr. Eglė Celešienė
 12. Doc. dr. Justinas Sadauskas (Lietuva)

Organizatoriai

Tarptautinį seminarą apie vaiko gerovę organizuoja Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinis vaiko teisių tyrimų centras (TVTTC), vadovaujamas KSU Teisės fakulteto dekanės dr. Aidos Kišūnaitės, kartu su Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos filialu Vaikų dienos centru „Navininkai“.

Tarpdalykinis vaiko teisių tyrimų centras buvo įsteigtas ir veiklą pradėjo, š. m. liepos mėn. Tai pirmasis tokio pobūdžio centras Lietuvoje, siekiantis atkreipti dėmesį į vaiko teisių temos aktualumą, skatinti moksliniais įrodymais pagrįstos politikos formavimą bei kelti asmenų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, kvalifikaciją. Centras priklauso vienam didžiausių akademinių tinklų pasaulyje, specializuojančių vaiko teisių apsaugos srityje – Europos vaiko teisių magistrų tinklui (angl. European Network of Masters in Children‘s Rights).

Seminaro medžiaga ir pažymėjimai

Asmenys, dalyvavę seminare gaus dalomąją medžiagą ir dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

Į kainą yra įskaičiuoti pietūs ir kavos pertraukėlės.

Sinchroninis vertimas

Seminaro metu bus vertimas anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų kalbomis.

Registracija

Jūsų vardas ir pavardė

Elektroninis paštas

Telefono numeris

Institucija, kurią atstovaujate

Reikės sąskaitos faktūros

Esu studentas(-ė)

Papildoma informacija:

Dr. Aida Kišūnaitė
Tel. (8 5) 213 5172

El. p.: aida.kisunaite@ksu.lt

Dalinkis:

GRĮŽTI