KSU organizuoja tarptautinį seminarą apie vaiko gerovę


tarptautinis-seminaras-2

 

Ketvirtadienį, gruodžio 1 d., Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinis vaiko teisių tyrimų centras (TVTTC)  organizuoja tarptautinį seminarą „Kaip pasiekti pažangą vaiko gerovės srityje: tarpdalykinio ir daugiapakopio reglamentavimo perspektyvos“. Kviečiame dalyvauti!

Siekiant užtikrinti vaiko gerovę, būtina formuoti tinkamą valstybės politiką. Tačiau, nepaisant daugelio Europos valstybių pastangų, vaiko gerovės sritis vis dar yra problema daugelyje Europos šalių.  Vaiko teisinėje bazėje trūksta išsamumo įstatymų kūrimo ir jų įgyvendinimo lygmenyse, nepakankamai išvystyta vaiko gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistema, stokojama atskirų institucijų bendradarbiavimo ir tarpdalykinio požiūrio į vaiko teises bei jų gerovės sistemos vystymą, trūksta suinteresuotojų šalių įsitraukimo į vaiko gerovės politikos formavimą.

Tarptautinį praktinį seminarą „Kaip pasiekti pažangą vaiko gerovės srityje: tarpdalykinio ir daugiapakopio reglamentavimo perspektyvos“ Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinis vaiko teisių tyrimų centras rengia siekdamas skleisti tarpinstitucinio bendradarbiavimo idėją vaiko gerovės srityje europiniu, nacionaliniu ir vietos savivaldos lygmeniu bei skatinti suinteresuotas šalis kartu bendradarbiaujant įsitraukti į valstybės politikos formavimą. Praktinio seminaro programą sudaro 3 sesijos, kurių metu bus aptariami skirtingi su vaiko gerove susiję aspektai: vaiko gerovė ir socialinis darbas – užsienio valstybių patirtis ir geroji praktika, vaiko gerovės teisinė perspektyva, Lietuvos patirtis vaiko gerovės srityje – socialinio darbo ir psichologijos mokslo perspektyva.

Renginyje pranešimus skaitys tarptautiniu lygiu pripažinti specialistai iš įvairių pasaulio šalių:

  • Prof. dr. Steven M. Shardlow (Jungtinė Karalystė) – „Vaiko teisių apsauga: kaip subalansuoti esmines, bet prieštaraujančias nuostatas” (“Protecting the rights of the child: balancing contradictory imperatives”)
  • Cheri Lovre (Jungtinės Amerikos Valstijos) – „Suaugusiųjų bendruomenės įgalinimas terapinėje jaunimo pagalboje” (“Empowering a Community of Adults in Therapeutic Support for Youth”)
  • Prof. Dr. Stefanos Spaneas (Kipras) – „Bendradarbiavimo gerinimas socialinės apsaugos paslaugų srityje, įgyvendinant bendrąjį vertinimo modelį” (“Improving collaboration in social care services for children through the implementation of CAF”)
  • Prof. dr. Theano Kallinikaki (Graikija) – „Atsparumas ir pažeidžiamumas: vaikų, esančių institucinėje globoje, pabėgėlių ir prieglobsčio prašančių vaikų integravimas mokyklose” (“Resilience and  vulnerability: School inclusion of  refuge, asylum seeking and children in institutional care”)
  • Dr. Sara Serbati (Italija) – “Programos „Intervencija, siekiant institucionalizacijos prevencijos“ įgyvendinimo patirtis Italijoje: metodai ir rezultatai” (“The Experience of the Programme of Intervention for Prevention of Institutionalization (P.I.P.P.I.) in Italy: method and results”)
  • Dr. Aida Kišūnaitė (Lietuva) – „Vaiko teisės ir Europos sąjungos teisinis reglamentavimas: tarpdiscipliniškumo iššūkis ir galimybės” (“Children’s rights and EU legal regulation: multidisciplinary approach and possibilities“)
  • Jolanta Tupko-Mazur (Lietuva) – „Vaiko teisės ir mediacija: geroji praktika” (“Children’s rights and mediation: good practice”)
  • Doc. dr. Tomas Butvilas (Lietuva) – „Migracija Lietuvoje: palikti vaikai“ (“Migration in Lithuania: Children left behind”)
  • Doc. dr. Živilė Vilma Jonynienė (Lietuva) – „Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų gerovės užtikrinimas visuomenėje ir jos institucijose” (“Children living in social risk families: their welfare in society and institutions“)
  • Doc. dr. Justinas Sadauskas (Lietuva) – „Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, poreikiai: socialinio darbo perspektyva“ (“Meeting the needs of children raised in social risk families: social work approach”)

Seminaras bus sinchroniškai verčiamas. Išsamią renginio programą ir daugiau informacijos galite rasti čia.

Apie organizatorių: Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinis vaiko teisių tyrimų centras (TVTTC), vadovaujamas KSU Teisės fakulteto dekanės dr. Aidos Kišūnaitės. Centras buvo įsteigtas ir veiklą pradėjo, š. m. liepos mėn. Tai pirmasis tokio pobūdžio centras Lietuvoje, siekiantis atkreipti dėmesį į vaiko teisių temos aktualumą, skatinti moksliniais įrodymais pagrįstos politikos formavimą bei kelti asmenų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, kvalifikaciją. Centras priklauso vienam didžiausių akademinių tinklų pasaulyje, specializuojančių vaiko teisių apsaugos srityje – Europos vaiko teisių magistrų tinklui (angl. European Network of Masters in Children‘s Rights).

Dalinkis:

GRĮŽTI