Kvalifikacijos kėlimo kursai teisininkams


2016 m. KSU pradėtos vykdyti dvi naujos tarptautinės LL.M programos, atviros ir teisės praktikams, kurie nori lankyti tik tam tikrus šių programų kursus ir įgyti kvalifikacijos kėlimo mokymų pažymėjimą.

Kvalifikacijos kėlimo kursų moduliai priklauso šioms magistro studijų programoms:

LL. M. Teisės magistras

Abiejų LL.M programų kursų moduliai yra orientuoti į praktiką ir naujausias tendencijas, aktualiausias problemas ir siūlymus atitinkamoje srityje, yra dėstomi teisės ekspertų iš geriausių Europos universitetų:

  • Brunel Law School (Jungtinė Karalystė),
  • University of Hamburg (Vokietija),
  • Ghent university (Belgija),
  • College of Europe (Belgija),
  • University of Geneva (Šveicarija),
  • Business School Lausanne (Šveicarija),
  • Central European University (Vengrija).

Kiekvienas programos kursas dėstomas vieną savaitę, 4 valandas per dieną ir iš viso trunka 20 valandų (6 ECTS kreditai).

Dalyvis, norintis įgyti kvalifikacijos kėlimo mokymų pažymėjimą, gali rinktis, kiek kursų norėtų lankyti. Taip pat galima rinktis, ar laikyti baigiamąjį egzaminą. Dalyviui išlaikius egzaminą, jis gauna kvalifikacijos kėlimo kursų baigimo pažymėjimą, kuris žymi ir įgytus ECTS kreditus (6 ECTS už kiekvieną kursą), pripažįstamus universitetiniu lygiu.

Jei dalyvis nusprendžia lankyti kursus, bet nepageidauja laikyti baigiamojo egzamino, jis gauna pažymėjimą, liudijantį apie išklausytus kursus, tačiau be ECTS kreditų. Šis pažymėjimas yra pripažįstamas kaip kvalifikacijos kėlimo mokymų baigimo pažymėjimas.

Kursai vykdomi anglų kalba.
Kvalifikacijos kėlimo kursų kaina:
400 eur už kursą (baigus įteikiamas kvalifikacijos kėlimo mokymų pažymėjimas).
300 eur už baigiamąjį egzaminą (išlaikius įteikiamas kvalifikacijos kėlimo mokymų pažymėjimas su ECTS).

REGISTRACIJA į kursus vykdoma iki 2016 RUGSĖJO 1d.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI
2016 m. m. rudens semestras

 
Kursai LL.M programa Dėstytojai
Tarptautinė prekybos teisė

(International trade law )

 

 

LL.M. TARPTAUTINĖ PREKYBOS IR VERSLO TEISĖ

Prof. dr. Makane Mbengue, Ženevos universitetas (Šveicarija)
Tarptautinė investavimo teisė

(International investment law)

Tarptautinė sutarčių teisė

(International contract law)

Prof. dr. Leonila Guglya, Lozanos verslo mokykla (Šveicarija)
Alternatyvių ginčų teisė

(Alternative dispute resolution)

ES Konkurencijos teisė

(Competition Law of the EU)

 

 

LL.M EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ GLOBALIŲJŲ IŠŠŪKIŲ APLINKOJE

Prof. dr. Jacques Bourgeois Gento Universitetas ir Europos koledžas (Belgija)
Europos integracijos į globalią ekonomiką teisiniai aspektai

(Legal aspects of Europe’s Integration into the Global Economy)

Prof. dr. Thomas Bruha, Hamburgo universitetas (Vokietija)
Teisinis argumentavimas ES teisėje

(Legal reasoning in the EU law)

Dr. Gerard Conway, Brunelio teisės mokykla, Brunelio universitetas (Jungtinė karalystė)


Prof. dr. Makane Moïse Mbengue –
Ženevos universiteto Teisės fakulteto profesorius. Prof. Mbengue taip pat yra vizituojantis dėstytojas Paryžiaus Sciences Po universiteto Teisės mokykloje. Daktaro laipsnį įgijo Ženevos universitete, specializuojasi viešosios tarptautinės teisės srityje. Prof. Mbengue dėsto tarptautinės teisės kursus, organizuojamus Jungtinių Tautų Teisės reikalų biuro (United Nations Office of Legal Affairs) ir Jungtinių Tautų mokymų ir tyrimų instituto (United Nations Institute for Training and Research). Profesorius yra atstovas tarptautiniuose teismuose ir tribunoluose.

Dr. Guglya – Teisės mokslų daktaras Tarptautinės verslo teisės srityje (daktaro laipsnį įgijo Centrinės Europos universitete), taip pat turi tris teisės magistro laipsnius tarptautinės komercinės teisės ir tarptautinių ginčų reguliavimo srityse (magistro laipsnius įgijo Ukrainos nacionaliniame universitete Kyiv-Mohyla akademijoje, Vengrijos Centrinės Europos universitete ir Šveicarijos Ženevos universiteto Teisės mokykloje). Dr. Guglya dirba su keliomis tarptautinėmis teisės įmonėmis Ukrainoje, Belgijoje ir Prancūzijoje bei vykdo pagrindinį tarpdisciplininį tarptautinį investicijų arbitražo tyrimų projektą Ženevos universiteto Teisės mokykloje. Šiuo metu yra atsakingas už teisės ir teisinių ginčų reguliavimą keliose akademinėse institucijose Šveicarijoje. Dr. Guglya yra daugelio straipsnių tarptautinės teisės ir teisinių ginčų reguliavimo temomis autorius.

Prof. Dr. Jacques Bourgeois – teisės įmonės „WilmerHale“ patarėjas, konsultuojantis visais Europos Sąjungos teisės aspektais, ypač ES konkurencijos reikalais ir tarptautinės prekybos teisės srityje. Dr. Jacques Bourgeois yra Konkurencijos komisijos, patariančios Belgijos vyriausybei, pirmininkas. Jis taip pat yra Europos koledžo Briuselyje profesorius bei vizituojantis profesorius Gento universitete.

Prof. Dr. Thomas Bruha yra Hamburgo universiteto Europos teisės garbės profesorius ir Hamburgo Europa-Kolleg Europos integracijos fondo direktorius. Jis yra vienas iš Europos integracijos į pasaulio ekonomiką ekonominių ir teisinių aspektų ekspertų, lyderiaujančių Vokietijoje.

Prof. Dr. Gerard Conway dėsto Brunelio teisės mokykloje ir specializuojasi Europos konstitucinės teisės srityje, ypač domisi Europos Teisingumo teismo vaidmeniu ir užima daug įvairių pozicijų, pavyzdžiui, iCourts centre Kopenhagos universiteto Teisė fakultete, Buckinghamo universitete (jis yra Sistemų analizės kurso vadovas Tarptautinėje Teisėje), Max Planck užsienio ir tarptautinės kriminalinės teisės institute Freiburge, Vokietijoje.

Daugiau informacijos:
Dr. Aida Kišūnaitė
KSU Teisės fakulteto prodekanė mokslui ir studijoms
Tel. +370 5 213 5172
El. p. aida.kisunaite@ksu.lt

Dalinkis:

GRĮŽTI