Nepatikėsite: lietuvių kalba gali išgelbėti pasaulį!


Nurimus mokyklose, bibliotekose organizuotiems Lietuvių kalbos dienų renginiams, Kėdainių rajono lituanistai, visi kiti kėdainiečiai, kuriems brangi ir įdomi lietuvių kalba, kviečiami į kalbos renginį Kėdainių centrinėje bibliotekoje kovo 31 d. 13.30 val. Trijų lektorių paskaitas vienys pavadinimas: „Nepatikėsite: lietuvių kalba gali išgelbėti pasaulį“.

Į renginį ketina atvykti Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė,  mokslo darbuotoja dr. Aurelija Tamulionienė, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius doc. dr. Remigijus Venckus.
Daugiakultūriame centre taip pat bus pristatyta Lietuvių kalbos instituto parengta lietuvių kalbos istorijai skirta paroda.

Kalbėsim ne apie kalbos klaidas

Šiandien kalba pakito ir tapo kuo kitu, nei visi mes tradiciškai įsivaizduojame ir buvome mokomi (o dar dažnai ir dabar mokomi) mokyklose ar paveldėję iš praėjusių kartų. Kalbos posūkis žymi savotišką  kalbos krizę, kuri, matyt, žymi naują kalbinę erą. Kalba tarsi pradeda gaminti, kurti mūsų gyvenimą, o ne tik jį atspindėti, išreikšti pasyviai. Tokie dalykai dar nėra labai plačiai svarstomi. Kad kalba net gali kurti pridėtinę vertę, kad  konkurencingumas  pirmiausia gali būti  kalbinis, kai kam dar sunku suprasti ir patikėti. Nors jau ne vienas tikrai įsitikinome, kad, mokėdami valdyti savo kalbą, greičiau prisitaikysime ne tik prie pasaulio permainų, bet ir gebėsime pokyčius  inicijuoti. Mums tikrai reiktų keisti požiūrį į kalbą ir ją laikyti ne tik bendravimo priemone, o gyvenimo kūrimo medžiaga.

Neužtenka kalbėti, kad lietuvių kalba sena ir  graži, kad tai mūsų paveldas, kad reikia ją mylėti ir puoselėti, o kalbant ir rašant nedaryti kalbos klaidų. Didaktika, apeliavimai, prašymai ar net grasinimai mažai veikia. Kalba yra saugoma  ir puoselėjama, kuriama tada, kai ji turi, kūrybinių, ekspansinių, konkurencinių variklių.  O mūsų kalba tikrai tai turi, ji gyva ir turi galimybę plėstis!  Šiai įdomiai ir moderniai temai renginio metu bus skirta daugiausia dėmesio.

Kaip kurti ateitį kalbos galia?

Prof. dr. JOLANTA ZABARSKAITĖ – Lietuvių kalbos instituto direktorė,  Kazimiero Simonavičiaus universiteto profesorė, Senato narė,  Ekonominės lingvistikos katedros vadovė, naujos studijų programos  „Lingvistika“ kūrėja ir dėstytoja.

XXI a. vyksta procesai, kurie keičia kalbos vaidmenį ir požiūrį į kalbą. Kalbos vaidmuo išaugo dėl daugelio veiksnių, tačiau vienas svarbiausių – tai realybės ir virtualybės susiliejimas mūsų gyvenime. Jis daro  poveikį visoms žmogaus gyvenimo sritims – kasdieniam gyvenimui,  santykiams, socialiniams procesams, menui, ekonomikai, finansams, politikai ir kt.  Savo pranešime J. Zabarskaitė apie lietuvių kalbą kalbės KITAIP – kaip apie žmogaus ir visuomenės kūrybiškumo šaltinį, kokią  įtaką jis turi kūrybos visuomenei, kūrybiškumo ugdymui mokykloje. Bus   kalbama ir apie kūrybinius sprendimus, kūrybos ekonomiką ir kitus  postmodernius dalykus, kurie veikia (ar turėtų veikti) mūsų gyvenimą.

Kokia lietuvių kalbos padėtis šiandien?

Dr. AURELIJA TAMULIONIENĖ – Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja, Mokyklinės lituanistikos temos  vadovė, Kazimiero Simonavičiaus universiteto docentė.

Pastaruoju metu   atsivėręs platus Europos ir pasaulio gyvenimo kontekstas suteikia daug galimybių. Tautų ir kalbų sąlyčiai labai artimi. Turėtume justi išskirtinumą ir  pasididžiavimą savo kalba. Bet ar taip yra iš tikrųjų? Pranešime bus kalbama apie kalbos ir jos vartotojų ryšį, visuomenės kalbines  nuostatas, bendrinės kalbos pokyčius, kaip suprantama pagarba kalbai,  kokių modernių būdų ir priemonių ieškoma lietuvių kalbos prestižui stiprinti.

Nuo kalbos link vaizdo: meninės kalbos (iš)radinėjimas

Doc. dr. REMIGIJUS VENCKUS  − Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto, kuriame neseniai įkurta ir Ekonominės lingvistikos katedra, direktorius.

Doc. dr. Remigijus Venckus yra žinomas ne tik medijų kultūros ir meno tyrinėjimų srityje, bet ir aktyviai kuriantis eksperimentinį fotografijų meną. Gausiai fotografijomis iliustruojamuose mokymuose autorius pasakoja apie savo fotografijos kūrybos kryptį, paaiškina, kodėl, kaip ir ką kuria, apibrėžia, ką jo drąsūs fotografijos ir kompiuterinės technikos eksperimentai turi bendro su kalbos vartojimu ir jos suvokimu, kokios vyrauja temos,  ko siekiama eksperimentuojant technika ir formuojant neįprastą estetinį sprendimą. Dalindamasis patirtimi doc. dr. R. Venckus nuolatos tiria mediją, revizuoja fotografijos, eksperimentinio videofilmo, literatūros ir kalbos ribas. Jis tarytum atlieka permanentinį kalbos išradimą.

Kviečiame dalyvauti! Renginys tikrai bus įdomus ne tik kalbininkams!

Kėdainių rajono savivaldybės  vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja) Rūta Švedienė

Dalinkis:

GRĮŽTI