Reiškiame užuojautą


Netikėtai mirus Kai Gleißner, Vokietijos Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg universiteto mokslininkui, projekto EUCA – Invest koordinatoriui ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto partneriui bei bendražygiui projekte. Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto bendruomenė

Dalinkis:

GRĮŽTI