Tarptautinis seminaras apie vaiko gerovę


Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinis vaiko teisių tyrimų centras (TVTTC) organizuoja tarptautinę apskrito stalo diskusiją/seminarą „Kaip pasiekti pažangą vaiko gerovės srityje? Tarpdalykinio ir daugiapakopio reglamentavimo perspektyvos“, kuris vyks 2016 m. gruodžio 1 d.

RENGINIO PROGRAMA
2016-12-01

8.30-9.30 Dalyvių registracija
9.30-9.40 Sveikinimas ir informacija
9.40-10.20 Įžanginis žodis
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė dr. E. Žiobienė
Krizių valdymo instituto (CMI) direktorė Ch. Lovre, MS (Salem, JAV)
 A sesija: Vaikų gerovė ir socialinis darbas – užsienio valstybių patirtis ir geroji praktika
10.20-10.40 Vaiko teisių apsauga: kaip subalansuoti esmines, bet prieštaraujančias nuostatas (Protecting the rights of the child: balancing contradictory imperatives), Prof. Dr. Steven M. Shardlow
10.40-11.00 Suaugusiųjų bendruomenės įgalinimas terapinėje jaunimo pagalboje (Empowering a Community of Adults in Therapeutic Support for Youth),

Cheri Lovre, MS

11.00-11.20 Mokyklų, socialinių paslaugų teikėjų ir bendruomenių tinklo kūrimas, siekiant vaiko teisių apsaugos ir vaikų, metusių mokyklas, problemos sprendimo skurdžiose Thrace vietovėse Graikijoje (Networking schools, social services and the community to safeguard children’s rights and tackle school dropout in Muslim disadvantaged /poor neighborhoods in Thrace-Greece), Prof. Dr. Agapi Kandylaki
11.20-12.00 Diskusija ir kava
12.00-12.20 Bendradarbiavimo gerinimas socialinės apsaugos paslaugų srityje, įgyvendinant bendrąjį vertinimo modelį (Improving collaboration in social care services for children through the implementation of CAF), Prof. Dr. Stefanos Spaneas
12.20-12.40 Atsparumas ir pažeidžiamumas: vaikų, esančių institucinėje globoje, pabėgėlių ir prieglobsčio prašančių vaikų integravimas mokyklose (Resilience and  vulnerability: School inclusion of  refuge, asylum seeking and children in institutional care), Prof. Dr. Theano Kallinikaki
12.40-12.55 Diskusija
12.55-13.15 Vaikų teisės ir socialinės apsaugos sistema Graikijoje (Children’s rights and social care system in Greece), Prof. Dr. Sevaste Chatzifotiou
13.15-13.35 Programos „Intervencija, siekiant institucionalizacijos prevencijos“ įgyvendinimo patirtis Italijoje: metodai ir rezultatai (The Experience of the Programme of Intervention for Prevention of Institutionalization (P.I.P.P.I.) in Italy: method and results), Dr. Sara Serbati
13.35-14.00 Diskusija ir rytinės sesijos aptarimas  
14.00-15.00 Pietūs
 B sesija: Vaikų gerovė: teisinė perspektyva
15.00-15.20 Vaikų teisės ir Europos sąjungos teisinis reglamentavimas: tarpdiscipliniškumo iššūkis ir galimybės, Dr. Aida Kišūnaitė
15.20-15.40 Vaikų teisės ir mediacija: geroji praktika ir kitų valstybių patirtis, Jolanta Tupko-Mazur
15.40-15.55 Diskusija
 C sesija Vaikų gerovė: Lietuvos patirtis – socialinio darbo ir psichologijos mokslo perspektyva
15.55-16.15 Migracija Lietuvoje: palikti vaikai, doc dr. Tomas Butvilas
16.15-16.35 Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų gerovės užtikrinimas visuomenėje ir jos institucijose, doc. dr. Živilė Vilma Jonynienė
16.35-16.55 Supervizija socialines rizikos seimu atvejais, doc. dr. Justinas Sadauskas
16.55-17.30 Diskusija ir kava
17.30-17.50 Plenarinė seminaro diskusija

Dalyvio mokestis:

Ankstyvoji registracija (iki 2016 m. rugsėjo 1 d.) – 50 eurų.

Standartinė registracija (iki 2016 m. lapkričio 1 d.) – 70 eurų.

Vėlyvoji registracija (iki 2016 m. gruodžio 1 d.) – 80 eurų.

Mokestis studentui (registracija iki 2016 m. gruodžio 1 d.) – 30 eurų.

Į dalyvio mokestį įskaičiuota: konferencijos medžiaga,  dovanų maišelis, pietūs, 2 kavos pertraukos.

 

Dalyvio mokestį prašome pervesti į žemiau nurodytą sąskaitą:

Gavėjas:                       „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
Gavėjo kodas:              111968775
Gavėjo bankas:            AB “SEB bankas”
Gavėjo sąskaita:          LT24 7044 0600 0785 3756
Mokėjimo paskirtis:    Konferencija „Vaiko gerovė”

 

Daugiau informacijos:

Dr. Aida Kišūnaitė – el.p. aida.kisunaite@ksu.lt,  tel. (8 5) 213 5172

Dr. Tomas Butvilas  – el.p. tomas.butvilas@kolegija.lt

Registracija

Jūsų vardas ir pavardė

Elektroninis paštas

Telefono numeris

Institucija, kurią atstovaujate

Reikės sąskaitos faktūros

Esu studentas(-ė)

Dalinkis:

GRĮŽTI