Reiškiame užuojautą


Rugsėjo 18 d. mirė Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) profesorius, Lietuvos respublikos teisės mokslų daktaras, Kazimieras Liudvikas Valančius (gim. 1936 m.), 2003 – 2013 metais ėjęs teisės fakulteto dekano pareigas.

Universiteto bendruomenė reiškia gilią užuojautą artimiesiems.

Dalinkis:

GRĮŽTI