Kazimiero Simonavičiaus universiteto biblioteka yra akademinė biblioteka. Ji komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia Lietuvoje bei užsienyje leidžiamus dokumentus. Didžiausią bibliotekos fondų dalį sudaro socialinių mokslų, teisės ir verslo literatūra. Kaupiami vadybos, matematikos, verslo ekonomikos, finansų, bankininkystės, meno, istorijos, aviacijos, užsienio kalbų mokymosi vadovėliai, monografijos bei periodiniai leidiniai. Bibliotekos fondai nuolat papildomi nauja literatūra, didinamas specialybinės literatūros egzempliorių skaičius.

Bibliotekos tikslas – plėtoti biblioteką kaip informacinį žinių trikampio (studijų, mokslo ir inovacijų) struktūrinį pamatą, kuris formuoja moksliąsias aplinkas, mokymąsi gyvenimo erdvėje ir per gyvenimą, naudojant skaitmenines technologijas ir naujausius vartotojų aptarnavimo metodus.

Teikiamos paslaugos:

 • Katalogas (ALEPH)
 • KSU mokslinių publikacijų duomenų bazė (surinktos dėstytojų disertacijos ir straipsniai)
 • Prenumeruojamos keturios duomenų bazės: Infolex, Emerald, EBSCO, Taylor&Francis
 • Skaitykla (Bibliotekos skaitykloje yra 15-ka darbo vietų. Skaitytojai visada gali naudotis joje esančiais kompiuteriais, veikia bevielis tinklas.
 • Mokamos paslaugos: dokumentų spausdinimas bei kopijavimas (studentas turi įsigyti kopijavimo – spausdinimo kortelę*)

* Kopijavimo – spausdinimo kortelę įsigyti galima nuolatinių ir ištęstinių studijų skyriuose bei bibliotekoje. 100 kopijų kortelės kaina – 3 Eur.

Bibliotekos lankytojo atmintinė:

 • Biblioteka yra atvira visiems lankytojams
 • Registracijai reikalingas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba studento pažymėjimas
 • Registracija nereikalinga KSU studentams bei dėstytojams pateikus galiojantį KSU studento pažymėjimą (LSP) arba KSU darbuotojo darbo pažymėjimą;
 • Bibliotekos fondo leidiniai į namus išduodami tik KSU bendruomenės nariams ir terminuotam laikui. Laikotarpis nurodomas knygų išdavimo metu, o savitarnoje –  nurodomas ant kompiuterio išduodamo kvito.
 • Vienu metu skaitytojas negali turėti daugiau kaip penkių leidinių.
 • Turimų leidinių terminą galima prasitęsti (atvykus į biblioteką arba parašius el. laišką), jei atitinkamų leidinių nėra užsisakę kiti skaitytojai.
 • Ne visi bibliotekos fondo leidiniai skolinami į namus. Skaitykloje  esančio paskutinio egzemplioriaus išsinešti neleidžiama. Tokius leidinius skaitytojai gali skaityti vietoje.
 • Laiku leidinio (leidinių) negražinusiam skaitytojui nauji leidiniai neišduodami.

Kontaktai

Dariaus ir Girėno g. 21, LT-02189 Vilnius

Tel. (+370 5) 213 6713

El. p. biblioteka@ksu.lt

Bibliotekos darbo grafikas

Balandžio mėn.

Pietų pertrauka 12:00 – 12:30

3-7 dienomis (pirmadienis-penktadienis) 9-16 val.
8 dieną (šeštadienis) 9-14 val.
10-14 dienomis (pirmadienis-penktadienis) 9-17 val.
18-21 dienomis (antradienis-penktadienis) 9-16 val.
22 dieną (šeštadienis) 9-14 val.
24-28 dienomis (pirmadienis-penktadienis) 9-17 val.

 

 

 

 

 

Prenumeruojamos duomenų bazės

* Dėl naudojimosi duomenų bazėmis prašome kreiptis į bibliotekos darbuotoją.

Testuojamos duomenų bazės

Visoms Naxos bazėms laisva prieiga iki kovo 31 dienos iš KSU kompiuterių.