Kazimiero Simonavičiaus universiteto biblioteka yra akademinė biblioteka. Ji komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia Lietuvoje bei užsienyje leidžiamus dokumentus. Didžiausią bibliotekos fondų dalį sudaro socialinių mokslų, teisės ir verslo literatūra. Kaupiami vadybos, matematikos, verslo ekonomikos, finansų, bankininkystės, meno, istorijos, aviacijos, užsienio kalbų mokymosi vadovėliai, monografijos bei periodiniai leidiniai. Bibliotekos fondai nuolat papildomi nauja literatūra, didinamas specialybinės literatūros egzempliorių skaičius.

Bibliotekos tikslas – plėtoti biblioteką kaip informacinį žinių trikampio (studijų, mokslo ir inovacijų) struktūrinį pamatą, kuris formuoja moksliąsias aplinkas, mokymąsi gyvenimo erdvėje ir per gyvenimą, naudojant skaitmenines technologijas ir naujausius vartotojų aptarnavimo metodus.

Teikiamos paslaugos:

 • Katalogas (ALEPH)
 • KSU mokslinių publikacijų duomenų bazė (surinktos dėstytojų disertacijos ir straipsniai)
 • Prenumeruojamos keturios duomenų bazės: Infolex, Emerald, EBSCO, Taylor&Francis
 • Skaitykla (Bibliotekos skaitykloje yra 15-ka darbo vietų. Skaitytojai visada gali naudotis joje esančiais kompiuteriais, veikia bevielis tinklas.
 • Mokamos paslaugos: dokumentų spausdinimas bei kopijavimas (studentas turi įsigyti kopijavimo – spausdinimo kortelę*)

* Kopijavimo – spausdinimo kortelę įsigyti galima nuolatinių ir ištęstinių studijų skyriuose bei bibliotekoje. 100 kopijų kortelės kaina – 3 Eur.

Bibliotekos lankytojo atmintinė:

 • Biblioteka yra atvira visiems lankytojams
 • Registracijai reikalingas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba studento pažymėjimas
 • Registracija nereikalinga KSU studentams bei dėstytojams pateikus galiojantį KSU studento pažymėjimą (LSP) arba KSU darbuotojo darbo pažymėjimą;
 • Bibliotekos fondo leidiniai į namus išduodami tik KSU bendruomenės nariams ir terminuotam laikui. Laikotarpis nurodomas knygų išdavimo metu, o savitarnoje –  nurodomas ant kompiuterio išduodamo kvito.
 • Vienu metu skaitytojas negali turėti daugiau kaip penkių leidinių.
 • Turimų leidinių terminą galima prasitęsti (atvykus į biblioteką arba parašius el. laišką), jei atitinkamų leidinių nėra užsisakę kiti skaitytojai.
 • Ne visi bibliotekos fondo leidiniai skolinami į namus. Skaitykloje  esančio paskutinio egzemplioriaus išsinešti neleidžiama. Tokius leidinius skaitytojai gali skaityti vietoje.
 • Laiku leidinio (leidinių) negražinusiam skaitytojui nauji leidiniai neišduodami.

Kontaktai

Dariaus ir Girėno g. 21, LT-02189 Vilnius

Tel. (+370 5) 213 6713

Mob. tel. +370 601 09815

El. p. biblioteka@ksu.lt

Prenumeruojamos duomenų bazės

* Dėl naudojimosi duomenų bazėmis prašome kreiptis į bibliotekos darbuotoją.

Atviros prieigos elektroniniai ištekliai

TAR (https://www.e-tar.lt/portal/lt/index)  – teisės aktų registras.

Eur-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt) Europos Sąjungos teisės aktai. Duomenų bazė atnaujinama kasdien.

Lietuvos Respublikos teisės aktų duomenų bazė.

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas. Dokumentų ir dokumentų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai nuo 2003 m.

Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazės archyvas 1994–2002 m. Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bibliografiniai įrašai.

BSR economies. Čia galima rasti pagrindinių Baltijos jūros regiono ekonominių ir finansinių rodiklių apžvalgą.

Atviros prieigos elektroninės knygos

Mykolo Romerio universiteto elektroninės knygos (http://ebooks.mruni.eu/)  Portale daugiau nei 130 laisvos prieigos socialinių, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų knygų.

Testuojamos duomenų bazės

University Library Online (rusų kalba) www.biblioclub.ru
Humanitarinė ir techninė literatūra, vadovėilai ir mokymo priemonės aukštosioms mokykloms.rusų kalba. (virš 100 000 pozicijų)
Prieiga Iki birželio mėn. tik iš KSU kompiuterių.

Taylor and Francis elektroninės knygos https://www.taylorfrancis.com/
Prieiga iki balandžio 30 dienos