Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) Klaipėdos fakultetas – vieną iš ilgiausių istorijų turintis Universiteto padalinys, duris atvėręs 2004 m. ir veikęs kaip Vilniaus verslo teisės akademijos dalis, o 2012 m. tapęs KSU Klaipėdos fakultetu.

Klaipėdos fakultetas – vienintelis Klaipėdos regione vykdantis vientisųjų Teisės studijų programą.

Fakultete skatinama akademinė lyderystė, atvirumas ir lankstumas, kai akademinio personalo branduolys formuojamas pagal kuriamą ar vykdomą studijų programą. Viena svarbiausių Klaipėdos fakulteto vertybių – atvirumas pokyčiams.

Klaipėdos fakulteto tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos teisės specialistus.

Fakulteto Tarybos nariai:

pirmininkas prof. dr. Raimundas Kalesnykas, prof. dr. Ryšardas Burda, dr. Aida Kišūnaitė,  doc. dr. Virginija Kondratienė, doc. dr. Aleknaitė – Van der Molen, doc. dr. Vytautas Šulija, doc. dr. Gintautas Šulija (Advokatų profesinės bendrijos „Šulija Partners Law Firm Vilnius“ seniūnas), Gytis Vaišvila (KSU Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos „Kriterijus“ pirmininko pavaduotojas), Tadas Varnagiris (KSU Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos „Kriterijus“ Tarybos pirmininkas).

Fakulteto studijų programų komiteto nariai:

prof. dr. Ryšardas Burda, dr. Aida Kišūnaitė, doc. dr. Virginija Kondratienė.

Studijų programos

Vientisųjų studijų
(bakalauras + magistras)
programa
Teisės magistras

Nuolatinės studijos – 5 m.
Nuolatinės sesijinės studijos – 5 m.
Studijos lietuvių ir anglų kalbomis
Dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba
Klaipėda

 

Bakalauro studijos
Komunikacijos bakalauras
Nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių ir anglų  kalbomis
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)
Klaipėda

 

Klaipėdos fakultetas

Tel.:  +370 650 33066

El. p.: klaipeda@ksu.lt