Kūrybos visuomenės ir ekonomikos institutas (toliau – KVEI) įkurtas 2012 m. Tai jauniausias ir gausiausias universiteto akademinis padalinys, kuris vienydamas skirtingas mokslo šakas, nuo socialinių iki humanitarinių mokslų, vykdo bakalauro ir magistro studijas. Šiuo matu institutui vadovauja doc. dr. Remigijus Venckus.

Instituto darbuotojai analizuoja kūrybos visuomenės pokyčius, ženkliai lemiančius Lietuvos ekonominės vertės didėjimą bei šalies tarptautinį pripažinimą ir konurencingumą. Sparčiai vykdomi tarptautiniai kūrybos ekonomikos, kūrybinių ir kultūrinių industrijų, mados industrijos, medijų kultūros, technologijų ir estetikos, verslo sociologijos bei politinės komunikacijos tyrimai. Instituto mokslininkai tyrimų rezultatus viešina mokslinėse konferencijose ir jų pagrindu studentams skaito paskaits.

Institutas skatina drąsias idėjas bei jų realizavimą drauge su akademine bendruomene, studentais ir socialiniais partneriais. Siekiant, kad Institutas taptų Baltijos regijone svarbiausiu tarpdisciplininių kūrybos ekonomikos ir mados industrijos tyrimų centru, sparčiai plėtojami tarptautiniai ryšiai su užsienio universitetais ir mokslininkais. Bendradarbiavimo pagrindu planuojama iki 2018 m. pradėti terčiosios pakopos studijas, suteikiančias komunikacijos daktaro laipsnį.

Bendradarbiaujant su partneriais Institute organizuojami tele-tiltai su pasaulioni garso mokslo ir meno institucijomis. Tarptautinio bendradarbiavimo programų pagrindu atviras paskaitas Universiteto bendruomenei ir svečiams skaito JAV, Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, Turkijos ir kt. šalių garsūs mokslininkai.

Instituto tikslas plėtoti kūrybos visuomenės ir ekonomikos mokslinius tyrimus, vykdyti inovatyvias ir perspektyvias studijas, burti progresyvią, drąsią, motyvuotą, laisvą ir verslią bendruomenę, formuoti kūrybinę visuomenę, kuriančią pridėtinę vertę ekonomikai ir skatinančią šalies unikalumą.

Dėstytojai

Paskaitas skaitantys mokslininkai ir kūrybinių industrijų srities atstovai darniai jungia teoriją ir praktiką, taiko naujausius projektinio ir probleminio mokymo metodus, padedančius studentams planuoti savo karjerą ir įgyvendinti kūrybinio verslo idėjas. Institute dirba per šešiasdešimt dėstytojų (iš jų penkiolika mokslo daktarų). Bakalauro ir magistro studijų programose paskaitas skaito Universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis, Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė, mados ekspertai doc. dr. Eugenijus Skerstonas, lekt. Marija Palaikytė, dizainerė lekt. Daiva Urbonavičiūtė, kūrybingumo fenomeną tiriantis sociologas doc. dr. Liutauras Labanauskas, kino režisieriai lekt. Inesa Kurklietytė ir Ramunė Rakauskaitė, Lietuvos kino centro direktorius lekt. Rolandas Kvietkauskas, Europos sąjungos programos „Kūrybiška Europa“koordinatorė Lietuvoje lekt. Eglė Deltuvaitė, medijų menininkas ir medijų ekologijos ekspertas doc. dr. Rimantas Plungė.

Instituto Tarybos nariai

Doc. dr. Liutauras Labanauskas (pirmininkas), dr. Ingrida Tifnavičienė (sekretorė), prof. dr. Jolanta Zabarskaitė, prof. dr. Arūnas Augustinaitis, doc. dr. Remigijus Venckus, lekt. Aistė Mažeikienė, lekt. Eglė Deltuvaitė, lekt. Rolandas Kvietkauskas, lekt. Rūta Latinytė, Gabrielė Špejeraitė (studentų atstovybės prezidentė), Mantas Navickas (Politikos komunikacijos ir žurnalistikos II kurso studentas), lekt. Inesa Kurklietytė (VšĮ „Audiovizualinio meno industrijos inkubatorius“), doc. dr. Titas Petrikis (VšĮ „Audiovizualinio meno centras“).

Instituto studijų programų komitetai

Pirmosios pakopos studijų programų komitetas: doc. dr. Remigijus Venckus (pirmininkas), dr. Ingrida Tifnavičienė (sekretorė), prof. dr. Arūnas Augustinaitis, doc. dr. Liutauras Labanauskas, doc. dr. Eugenijus Skerstonas, lekt. Aistė Mažeikienė, Augustė Bučaitė (Kultūrinių ir kūrybinių industrijų III kurso studentė).
Antrosios pakopos studijų programų komitetas: doc. dr. Remigijus Venckus (pirmininkas), dr. Ingrida Tifnavičienė (sekretorė), prof. dr. Arūnas Augustinaitis, doc. dr. Liutauras Labanauskas, doc. dr. Žilvinas Židonis, doc. dr. Tautvydas Vėželis, Gabrielė Špejeraitė (Studentų atstovybės prezidentė).

Studentų veiklos

Institutas bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio meno inkubatoriais, prodiuseriais, kūrybinėmis sąjungomis, inovatyviais ir antreprenerio kompetencijų reikalaujančiais verslais. Šiose partnerių organizacijose studentai ne tik atlieka profesines praktikas, bet ir baigę studijas sėkmingai plėtoja savo karjeros kelią.

Kiekvienais metais Lietuvos gimnazistams, besidomintiems kūrybinėmis industrijomis, bendradarbiaujant su universiteto Kompetencijų raidos centru rengiama „Kūrybinės vasaros“ stovykla. Taip pat organizuojamas analogų Lietuvoje neturintis kūrybinių industrijų turnyras „KITAS“, kuriame dalyvauja Lietuvos bendrojo lavinimo švietimo įstaigų moksleiviai, profesinio rengimo centrų, kolegijų ir universitetų studentai.

Vykdomos studijų programos

Bakalauro studijos
Komunikacijos bakalauras

Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių ir anglų  kalbomis
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)
Vilnius

Bakalauro studijos
Komunikacijos bakalauras

Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių ir anglų  kalbomis
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)
Vilnius

Bakalauro studijos
Komunikacijos bakalauras

Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių / anglų  kalba
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)
Vilnius

Bakalauro studijos
Komunikacijos bakalauras

Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių ir anglų  kalbomis
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)
Vilnius

Bakalauro studijos
Taikomosios sociologijos bakalauras

Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių ir anglų  kalbomis
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)
Vilnius
2016 m. priėmimas nevykdomas

Magistro studijos
Ekonomikos magistras

Nuolatinės studijos – 1,5 m.
Studijos lietuvių/anglų kalba
Vilnius

2016 m. priėmimas nevykdomas

Magistro studijos
Komunikacijos magistras

Nuolatinės studijos – 1,5 m.
Studijos lietuvių/anglų kalba
Vilnius

Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius

dr. Mindaugas Kazlauskas

Tel.: (+370 5) 213 0465

Mob. tel. (+370) 654 95052

El. p.: mindaugas.kazlauskas@ksu.lt