Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) Teisės fakultetas – ilgiausią istoriją turintis Universiteto padalinys, 2003 – 2011 m. veikęs kaip Vilniaus verslo teisės akademija ir 2012 m. tapęs KSU dalimi. Šiuo metu fakultete organizuojamos bakalauro, vientisosios (suteikiančios teisės magistro kvalifikacinį laipsnį) ir pusantrų metų trukmės LL.M (Teisės magistro) studijos.

Teisės fakultete skatinama akademinė lyderystė, atvirumas ir lankstumas, kai akademinio personalo branduolys formuojamas pagal kuriamą ar vykdomą studijų programą. Viena svarbiausių Teisės fakulteto vertybių – atvirumas pokyčiams.

Teisės fakulteto tikslas rengti aukščiausios kvalifikacijos teisės specialistus.

Teisės fakulteto Tarybos nariai:

 Pirmininkas prof. dr. Raimundas Kalesnykas, prof. dr. Ryšardas Burda, dr. Aida Kišūnaitė,  doc. dr. Virginija Kondratienė, doc. dr. Lina Aleknaitė –Van der Molen, doc. dr. Vytautas Šulija, doc. dr. Gintautas Šulija (Advokatų profesinės bendrijos „Šulija Partners Law Firm Vilnius“ seniūnas), Gytis Vaišvila (KSU Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos „Kriterijus“ pirmininko pavaduotojas), Tadas Varnagiris (KSU Teisės fakulteto Studentų mokslinės draugijos „Kriterijus“ Tarybos pirmininkas).

Fakulteto studijų programų komiteto nariai:

Dr. Aida Kišūnaitė, Prof. dr. Ryšardas Burda, Prof. dr. Raimundas Kalesnykas, Dr. Lina Aleknaitė – Van der Molen, Lekt. Laura Altun, Dovilė Satkauskienė, Lekt. Olegas Beriozovas, Agnė Bružaitė, Andrius Pacharevas

Studijų programos

Vientisosios studijos (bakalauras + magistras)
Teisės magistras
Nuolatinės studijos– 5 m.
Nuolatinės sesijinės studijos – 5 m.
Studijos lietuvių ir anglų kalbomis
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)
Vilnius

Vientisosios studijos (bakalauras + magistras)
Teisės magistras
Nuolatinės studijos– 5 m.
Nuolatinės sesijinės studijos – 5 m.
Studijos lietuvių ir anglų kalbomis
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)
Klaipėda

Bakalauro studijos
Teisės bakalauras
Nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių ir anglų kalbomis
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)
Vilnius

2017 m. priėmimas nevykdomas

Bakalauro studijos
Teisės bakalauras
Nuolatinės sesijinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių ir anglų kalbomis
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)
Vilnius

Teisės magistras, LL.M
Nuolatinės sesijinės studijos – 1,5 m.
Studijos vykdomos anglų kalba
Vilnius

Teisės magistras, LL.M
Nuolatinės sesijinės studijos – 1,5 m.
Studijos vykdomos anglų kalba
Vilnius

Vykdomos visuomenės teisinio švietimo priemonės:

Kontaktai:

Teisės fakulteto prodekanas
Olegas Beriozovas
legas.beriozovas@ksu.lt
+370 609 14472