Petro Leono akademija  tai su Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisnininkų skyriumi vykdomas ilgalaikis projektas, kuriuo siekiama teisiškai šviesti vyresnio amžiaus asmenis gerinant jų  socialinę integraciją į nuolat kintančią visuomenę ir skatinant produktyvų bei turiningą gyvenimą. 2015 m. Projekto  globėju tapo Lietuvos Respublikos teisingumo ministras dr. Juozas Bernatonis.

Kaip teigė amerikiečių verslininkas, pramonininkas ir išradėjas Henry Ford (1863-1947): „Kiekvienas, kuris nustoja mokytis, pasensta. Nesvarbu ar jam dvidešimt ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris mokosi, išlieka jaunas“.

Petro Leono akademijoje užsiėmimai vyksta paskaitų principu, klausytojams pateikiama pati naujausia teisinė informacija orientuota į žinių ir praktinių pavyzdžių pritaikymą. Per dešimt mėnesių trukmės kursą dalyviai išklauso dešimt paskaitų.

Petro Leono akademijoje dėstomos šios disciplinos: Teisės pagrindai, Konstitucinė teisė, Administracinė teisė, Civilinė ir Civilinio proceso teisė, Darbo teisė, Vartotojų teisė, Sveikatos ir socialinio aprūpinimo teisė, Teisinės institucijos, Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė.

Projektas, pavadintas Petro Leono, kurį iškilus to meto teisininkas Mykolas Romeris pagrįstai vadino „teisės ir teisingumo apaštalu Lietuvoje“, vardu, yra svarbi teisinio švietimo raiška, kurios metu asmenims sudaromos galimybės įgyti pagrindinių teisinių žinių bei gebėjimų, kad visuomenė gebėtų deramai naudotis savo teisėmis ir laisvėmis, jas gintų bei tinkamai atliktų savo pareigas.