Verslo vadybos bakalauras.
Nuolatinės studijos, vykdomos nuotoliniu būdu (angl. online).
Studijų trukmė – 3,5 m.
Studijos vykdomos anglų kalba.

Studijų programą sudaro daugiau kaip 35 skirtingi aviacijos ir vadybos moduliai.
Programos dėstytojai: aviacijos ekspertai iš viso pasaulio.
Galimybė atlikti studijų praktiką tarptautinėse aviacijos kompanijose.
Programos studentams organizuojami specialūs kontaktų vakarai su aviacijos srities profesionalais.

Studijų pradžia – nuo 2019 m. rugsėjo mėn.

Studijų kaina semestrui 1980 Eur.
Stojantiems iki 2019 m. liepos 12 d. taikoma 30% nuolaida studijų kainai.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia..

NAUJIENA "ONLINE" STUDIJOS!

Kazimierio Simonavičiaus uiversitetas pradeda vykdyti Aviacijos vadybos bakalauro studijų programą ir nuotoliniu būdu.

Programa skirta išskirtinai pilotams (arba besimokantiems jais tapti), stiuardams bei asmenims, jau dirbantiems aviacijos sektoriuje ir daug keliaujantiems darbo reikalais.

Studijos pilnai parengtos studijavimui nuotoliniu būdu – asmenims, esantiems bet kuriame pasaulio krašte ir siekiantiems įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir norintiems įgyti naujų žinių bei patobulinti savo gebėjimus aviacijos vadybos srityje.

STUDIJAVIMO BŪDAS

Paskaitos vykdomos Moodle sistemoje, taikant tiesioginio paskaitų ir seminarų transliavimo (angl. streaming online), studentų individualių susitikimų su dėstytoju (angl. meetings one-to-one), individualių ir grupinių darbų, gyvų (angl. live) paskaitų, atvejų analizių ir pan. mokymo ir mokymosi principus.

Vieną kartą per semestrą vykdoma gyva – dvi savaites trunkanti studijų ir egzaminų sesija (angl. on-site module session) Universitete (Vilnius, Lietuva).

Apie programą

Šiuolaikinis aviacijos sektorius yra globalus, dinamiškas ir nuolatos augantis. Kartu tai yra ir vienas konkurencingiausių pramonės sektorių pasaulyje. Šiuolaikinė civilinė aviacija apima net tik keleivių ir krovinių transportavimo techninius klausimus, bet vis daugiau dėmesio yra skiriama teikiamų paslaugų kokybei, savalaikiškumui, strateginiam planavimui ir moderniai vadybai.

Atsižvelgdamas į pasaulines tendencijas ir aviacijos sektoriui tenkančius iššūkius, aviakompanijų poreikius, Kazimiero Simonavičiaus universitetas jau 6 metus sėkmingai vykdo Aviacijos vadybos bakalauro studijų programą, pasižyminčią išskirtinai aukštos kvalifikacijos tarptautiniais dėstytojais ir studentų bei absolventų sėkmės istorijomis, aukštais studentų įsidarbinamumo rodikliais.

Studijų programos tikslas –  parengti aukštos kvalifikacijos šiuolaikinės aviacijos vadybos specialistus, suvokiančius globalaus ir konkurencingo aviacijos sektoriaus iššūkius ir dėsnius bei galinčius prisidėti prie aviacijos industrijų plėtros.

Nori tapti...

– aviacijos vadybininku;
– avialinijų vadovu;
– oro uostų vadovu;
– vadovu: orlaivių techninės priežiūros įmonėse, keleivių ir orlaivių antžeminio aptarnavimo bendrovėse, bei kitose aviacijos sektoriaus valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose.

Nori gebėti...

– įvairiapusiškai išmanyti ir suprasti aviacijos sritį bei veiklos specifiškumą;

– tobulinti ir plėsti turimas žinias aviacijos srityje;

– dirbti pagal aviacijos teisę ir politiką,

– organizuoti antžemines paslaugas ir aviakompanijų logistiką;

– planuoti skrydžius;

– suprasti, kaip veikia tarptautinės aviacijos organizacijos;

– parduoti aviacijos paslaugas;

– dirbti ar vadovauti avialinijoms, oro uostams jų padaliniams.

Programos studijų rezultatai

 • Studentai turi suprasti ir žinoti šiuolaikines vadybos teorijas, taikymo sričių įvairovę, galimybes ir funkcinius ypatumus, suprasti globalaus aviacijos sektoriaus ypatumus, reikšmę ir vadybos teorijų taikymo jame galimybes.
 • Studentai turi įgyti naujausias mokslines vadybos srities žinias, mokėti suprasti ir analizuoti pasaulinius aviacijos sektoriaus reiškinius ir dėsnius.
 • Suprasti aviacijos sektoriaus ekonominę reikšmę, identifikuoti esamas problemas, tendencijas ir galimos plėtros gaires, taikyti įgytas žinias problemoms spręsti.
 • Studentai turi gebėti taikyti vadybinius modelius praktiškai planuodami ir įgyvendindami aviacijos verslo projektus, sutelkdami ir motyvuodami komandas.
 • Studentai turi įgyti gebėjimą savarankiškai identifikuoti problemas, pastebėti naujas galimybes ir plėtoti naujus produktus ir paslaugas, teikiančias pridėtinę vertę aviacijos sektoriuje.
 • Studentai turi suprasti įvairias aviacijos sektoriaus sritis, suvokti šių sričių vadybos ypatumus, gebėti organizuoti ir įgyvendinti vadybinius procesus, rinkti ir analizuoti duomenis, parinkti tinkamus metodus ir priemones.
 • Studentai turi suprasti aviacijos sektoriaus finansų vadybą, jos reikšmę aviacijos verslo plėtrai.
 • Studentai turi gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu, lietuvių ir anglų kalbomis komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją.
 • Studentai turi gebėti dirbti multikultūrinėse aplinkose ir sudėtinguose socialiniuose kontekstuose, naudoti komunikacijos priemones, metodus ir skirtingus kanalus, taip pat veikti socialiniuose tinkluose, derinant valdžios, piliečių ir verslo interesus.
 • Studentai turi įgyti ir taikyti analitinio ir kritinio mąstymo įgūdžius, įgalinančius sėkmingai veikti įvairiose aviacijos vadybos srityse.
 • Studentai turi gebėti savarankiškai tobulėti sistemindami aktualią informaciją bei lavindami naujus įgūdžius.
 • Studentai, panaudodami įgytas žinias bei kaupdami naujas, turi gebėti adaptuotis prie kintančios socialinės, ekonominės, kultūrinės ir technologinės aplinkos.

Aviacijos vadybos programa siekiama kompleksiško rezultato – parengti aviacijos vadybos specialistą, kuris turėtų:

– analitinį, inovatyvų, kritinį mąstymą ir metodologinį pagrindą, leidžiantį stebėti bei vertinti sudėtingą aviacijos verslo aplinką;

– šiuolaikinius bendruosius vadybinius gebėjimus, kurie aktualūs dirbant įvairiuose kolektyvuose ir verslo organizacijos, nepriklausomai nuo sektoriaus;

– specifines žinias apie aviacijos sektorių, jo raidą, globalias tendencijas ir reikšmę valstybėms;

– kompetencijas, kurios yra aktualios dirbant aviacijos sektoriuje, atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką ir ypatumus.

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Antžeminių paslaugų vadyba / Aviacijos  verslo modeliai / Aviacijos finansai / Aviacijos industrijos / Aviacijos informacijos valdymo sistemos / Aviacijos politika / Aviacijos teisė / Avialinijų veikla ir vadyba / Bendrosios žinios apie orlaivius / Ekonomika / Finansų apskaita / IATA Kelionės ir turizmas / Integruotos marketingo komunikacijos / Lėktuvų priežiūros paslaugų vadyba / Logistika / Organizacinė elgsena / Oro uostų paslaugų vadyba / Oro uostų planavimas ir valdymas / Skrydžių vadyba / Statistika / Strateginė vadyba / Tarptautinė aviacija / Vadybos teorijos / Valdymo apskaita / Verslo matematika / Žmogiškųjų išteklių vadyba

Pasirenkamieji dalykai:

Pasaulio ekonomika / Socialinio kapitalo vadyba / Tarpkultūrinė komunikacija / Technologinių inovacijų vadyba

Praktika

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių aviacijos vadybos žinių, bet ir gebėjimus integruoti teorines programos metu įgytas žinias į aviacijos sektoriaus plėtros procesus, pridėtinės vertės kūrimą tiek organizacijų, tiek valstybiniu mastu. Šios praktikos metu studentai įtraukiami į šalies aviacijos sektoriaus įmonių ir organizacijų veiklas.

Kalba KSU bendruomenė

Dr. Konstantinos Kalligiannis
Aviacijos vadybos studijų programos vadovas, aviacijos ekspertas

Naujoji karta turi investuoti į išsilavinimą aviacijos srityje, tam kad užpildytų itin specializuotas darbo vietas šioje industrijoje ir taip prisidėtų prie šalies vystymosi. Aviacijos industrija atlieka itin svarbų vaidmenį šalies socialiniame ir ekonominiame augime: augant aviacijos sričiai šalyje, atsiranda geresnis susisiekimas su verslo centrais visoje Europoje, atsidaro durys investicijoms, sukuriamos naujos darbo vietos. Kazimiero Simonavičiaus universitete sutikau tikrai itin profesionalius, smalsius žmones, kurie nori mokytis, ugdyti įgūdžius ir prisidėti prie Lietuvos oro eismo prognozių materializavimo. Tikiu, kad šie studentai ir toliau ieškos būdų tobulėti.

Marians Purmalis
Studentas

Aviacijos vadybos programa yra puikus pasirinkimas tiems, kurie siekia savo svajonių aviacijos srityje. Ši sritis šiuo metu yra sparčiausiai auganti pramonės šaka pasaulyje, todėl ši programa padeda pamatyti kiek daug profesinių galimybių atsiveria aviacijoje. Taip pat profesionalių ir patyrusių užsienio dėstytojų dėka, paskaitos yra įdomios ir vertingos.

Marta Kovalchuk
Studentė

Aviacijos studijos KSU universitete suteikia puikią galimybę įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių, kurių prireiks dirbant šioje srityje. Programoje dėsto tikri ekspertai, kurie turi sukaupę nemažą praktinę patirtį ir gali džiaugtis pasiekimais aviacijos sektoriuje.

Programos dėstytojai

null

dr. Konstantinos Kalligiannis

Aviacijos vadybos studijų programos vadovas
null

Darius Verbyla

null

Dr. Imran Javed

null

doc. dr. Austė Kiškienė

null

Dr. Anil Padhra

null

Rusudan Chachanidze

null

Jack Romero

null

Lauris Mikelsons