Verslo vadybos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos vykdomos anglų kalba
Vilnius

Studijų kaina semestrui 1980 €.
Stojantiems iki 2019 m. liepos 12 d. taikoma 30% nuolaida studijų kainai.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!
.

Asmenybėms, kurios...

yra tikslios ir punktualios bei mėgsta planuoti,

geba analitiškai mąstyti,

nori suprasti įvykių priežastis ir pasekmes,

visada pastebi praskrendančius lėktuvus,

žino oro bendrovių prekinius ženklus,

domisi aviacijos pasaulio naujienomis, o oro uoste jaučiasi kaip namie.

Nori tapti...

Geidžiamu specialistu, vadybininku ar vadovu avialinijose, oro uostuose, orlaivių techninės priežiūros įmonėse, keleivių ir orlaivių antžeminio aptarnavimo bendrovėse, turizmo bendrovėse bei kitose aviacijos sektoriaus valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose.

Nori gebėti...

suprasti aviacijos veiklos specifiškumą,
dirbti pagal aviacijos teisę ir politiką,
organizuoti antžemines paslaugas ir aviakompanijų logistiką,
planuoti skrydžius,
suprasti, kaip veikia tarptautinės aviacijos organizacijos,
parduoti aviacijos paslaugas,
dirbti ar vadovauti avialinijoms, oro uostams jų padaliniams.

Apie programą

Šiuolaikinis aviacijos sektorius yra globalus, dinamiškas ir nuolatos augantis. Kartu tai yra ir vienas konkurencingiausių pramonės sektorių pasaulyje. Šiuolaikinė civilinė aviacija apima net tik keleivių ir krovinių transportavimo techninius klausimus, bet vis daugiau dėmesio yra skiriama teikiamų paslaugų kokybei, savalaikiškumui, strateginiam planavimui ir moderniai vadybai

Atsižvelgdamas į pasaulines tendencijas ir aviacijos sektoriui tenkančius iššūkius, Kazimiero Simonavičiaus universitetas siūlo Aviacijos vadybos pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą, kurios tikslas –  parengti aukštos kvalifikacijos šiuolaikinės aviacijos vadybos specialistus, suvokiančius globalaus ir konkurencingo aviacijos sektoriaus iššūkius ir dėsnius bei galinčius prisidėti prie aviacijos industrijų plėtros.

Programos studijų rezultatai

 • Studentai turi suprasti ir žinoti šiuolaikines vadybos teorijas, taikymo sričių įvairovę, galimybes ir funkcinius ypatumus, suprasti globalaus aviacijos sektoriaus ypatumus, reikšmę ir vadybos teorijų taikymo jame galimybes.
 • Studentai turi įgyti naujausias mokslines vadybos srities žinias, mokėti suprasti ir analizuoti pasaulinius aviacijos sektoriaus reiškinius ir dėsnius.
 • Suprasti aviacijos sektoriaus ekonominę reikšmę, identifikuoti esamas problemas, tendencijas ir galimos plėtros gaires, taikyti įgytas žinias problemoms spręsti.
 • Studentai turi gebėti taikyti vadybinius modelius praktiškai planuodami ir įgyvendindami aviacijos verslo projektus, sutelkdami ir motyvuodami komandas.
 • Studentai turi įgyti gebėjimą savarankiškai identifikuoti problemas, pastebėti naujas galimybes ir plėtoti naujus produktus ir paslaugas, teikiančias pridėtinę vertę aviacijos sektoriuje.
 • Studentai turi suprasti įvairias aviacijos sektoriaus sritis, suvokti šių sričių vadybos ypatumus, gebėti organizuoti ir įgyvendinti vadybinius procesus, rinkti ir analizuoti duomenis, parinkti tinkamus metodus ir priemones.
 • Studentai turi suprasti aviacijos sektoriaus finansų vadybą, jos reikšmę aviacijos verslo plėtrai.
 • Studentai turi gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu, lietuvių ir anglų kalbomis komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją.
 • Studentai turi gebėti dirbti multikultūrinėse aplinkose ir sudėtinguose socialiniuose kontekstuose, naudoti komunikacijos priemones, metodus ir skirtingus kanalus, taip pat veikti socialiniuose tinkluose, derinant valdžios, piliečių ir verslo interesus.
 • Studentai turi įgyti ir taikyti analitinio ir kritinio mąstymo įgūdžius, įgalinančius sėkmingai veikti įvairiose aviacijos vadybos srityse.
 • Studentai turi gebėti savarankiškai tobulėti sistemindami aktualią informaciją bei lavindami naujus įgūdžius.
 • Studentai, panaudodami įgytas žinias bei kaupdami naujas, turi gebėti adaptuotis prie kintančios socialinės, ekonominės, kultūrinės ir technologinės aplinkos.

Aviacijos vadybos programa siekiama kompleksiško rezultato – parengti aviacijos vadybos specialistą, kuris turėtų:

analitinį, inovatyvų, kritinį mąstymą ir metodologinį pagrindą, leidžiantį stebėti bei vertinti sudėtingą aviacijos verslo aplinką;

šiuolaikinius bendruosius vadybinius gebėjimus, kurie aktualūs dirbant įvairiuose kolektyvuose ir verslo organizacijos, nepriklausomai nuo sektoriaus;

specifines žinias apie aviacijos sektorių, jo raidą, globalias tendencijas ir reikšmę valstybėms.

kompetencijas, kurios yra aktualios dirbant aviacijos sektoriuje, atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką ir ypatumus;

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Antžeminių paslaugų vadyba / Aviacijos  verslo modeliai / Aviacijos finansai / Aviacijos industrijos / Aviacijos informacijos valdymo sistemos / Aviacijos politika / Aviacijos teisė / Avialinijų veikla ir vadyba / Bendrosios žinios apie orlaivius / Ekonomika / Finansų apskaita / IATA Kelionės ir turizmas / Integruotos marketingo komunikacijos / Lėktuvų priežiūros paslaugų vadyba / Logistika / Organizacinė elgsena / Oro uostų paslaugų vadyba / Oro uostų planavimas ir valdymas / Skrydžių vadyba / Statistika / Strateginė vadyba / Tarptautinė aviacija / Vadybos teorijos / Valdymo apskaita / Verslo matematika / Žmogiškųjų išteklių vadyba

Pasirenkamieji dalykai:

Pasaulio ekonomika / Socialinio kapitalo vadyba / Tarpkultūrinė komunikacija / Technologinių inovacijų vadyba

Praktika

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių aviacijos vadybos žinių, bet ir gebėjimus integruoti teorines programos metu įgytas žinias į aviacijos sektoriaus plėtros procesus, pridėtinės vertės kūrimą tiek organizacijų, tiek valstybiniu mastu. Šios praktikos metu studentai įtraukiami į šalies aviacijos sektoriaus įmonių ir organizacijų veiklas.

Kalba KSU bendruomenė

Dr. Konstantinos Kalligiannis
Aviacijos vadybos studijų programos vadovas, aviacijos ekspertas

Naujoji karta turi investuoti į išsilavinimą aviacijos srityje, tam kad užpildytų itin specializuotas darbo vietas šioje industrijoje ir taip prisidėtų prie šalies vystymosi. Aviacijos industrija atlieka itin svarbų vaidmenį šalies socialiniame ir ekonominiame augime: augant aviacijos sričiai šalyje, atsiranda geresnis susisiekimas su verslo centrais visoje Europoje, atsidaro durys investicijoms, sukuriamos naujos darbo vietos. Kazimiero Simonavičiaus universitete sutikau tikrai itin profesionalius, smalsius žmones, kurie nori mokytis, ugdyti įgūdžius ir prisidėti prie Lietuvos oro eismo prognozių materializavimo. Tikiu, kad šie studentai ir toliau ieškos būdų tobulėti.

Goda Janušauskaitė
2 kurso studentė

Šios nestandartinės studijos ne tik atveria kelius siekti savo svajonės – pilotavimo, bet ir suteikia ypatingų žinių apie kitus aviacijos sektorius. Jos ypatingos tuo, kad ne tik bendrakursiai, bet ir dėstytojai yra iš viso pasaulio! O tai suteikia galimybę geriau pažinti ir įsigilinti ne tik į aviaciją, bet ir kitų šalių kultūrą.

Dhruv Gupta
Absolventas

Pasirinkau studijas KSU dėl Universiteto tarptautiškumo: man dėsto tarptautinį pripažinimą turintys aviacijos sektoriaus specialistai iš viso pasaulio, o pats turiu galimybę atlikti ne vieną praktiką studijų metu.

Programos dėstytojai

null

dr. Konstantinos Kalligiannis

Aviacijos vadybos studijų programos vadovas
null

Darius Verbyla

null

Dr. Imran Javed

null

doc. dr. Austė Kiškienė

null

Dr. Anil Padhra

null

Rusudan Chachanidze