Socialinių mokslų bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių kalba
Vilnius
2018 m. priėmimas nevykdomas

Studijų kaina nuo 142,5 € mėn.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

yra aktyvi, veikli ir kūrybinga,

atvira naujovėms ir pokyčiams,

nemėgsta monotonijos,

mėgsta koncertus, spektaklius, šiuolaikinį meną,

lengvai bendrauja, turi daugybę draugų,

sugeba įtraukti aplinkinius į įvairias veiklas bei projektus,

svajoja dirbti kūrybiniame-kultūriniame sektoriuje.

Nori tapti...

geidžiamu specialistu ar vadovu dizaino, leidybos, kompiuterinių žaidimų ir kompiuterinės grafikos, mados, kino, muzikos, televizijos ir radijo kompanijose.

naujųjų medijų, virtualaus verslo, skaitmeninio turinio gamybos įmonių vadovu ar konsultantu.

Nori gebėti...

vadovauti meno inkubatoriams ir kultūros fabrikams,
kurti ir plėtoti naujas kūrybines veiklas ir verslus,
formuoti kūrybinę aplinką,
prisidėti prie Lietuvos ir Europos kūrybinės visuomenės kūrimo,
panaudoti naujausias technologijas kūrybinių industrijų komunikacijai,
kurti visapusiškus kūrybinius, technologinius ir meninius projektus,
vykdyti rinkodaros kampanijas.

Apie programą

Kūrybinės ir kultūrinės industrijos – Lietuvoje vis dar naujas reiškinys, nors šiuolaikinio pasaulio ekonomikoje kultūros plėtra ir kultūrinių aplinkų formavimas sukuria vis didesnę pridėtinę vertę. Europoje kūrybingos visuomenės kūrimas yra vienas iš strateginių prioritetų: Europos augimo strategijoje „Europa 2020“ kultūra yra pristatoma kaip pamatinė vertybė.

Kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų programa suteikia šiuolaikiniam žmogui ypač reikalingas, tarpdalykines kompetencijas: skaitmeninių technologijų, verslo sprendimų, leidybos, amatų, kino, kompiuterinių žaidimų, kompiuterinės grafikos, muzikos ir prodiusavimo, viešųjų ryšių ir net finansų valdymo. Į kūrybos visuomenės poreikius orientuota darni asmenybės pasaulėžiūra ugdoma skatinant originalias idėjas išbandyti verslo, vartotojams pritaikytuose projektuose. Ugdomas gebėjimas kūrybingai jungti praktines ir teorines žinias operatyviai spręsti kūrybinių ir kultūrinių industrijų verslams keliamus vis naujesnius iššūkius. Išskirtinis programos pranašumas – dalis programos skirta skatinti besimokančiųjų verslumo gebėjimus, t.y. kurti ir sėkmingai plėtoti į visuomenės gerovę nukreiptas naujas kūrybos ekonomikos organizacijas, gebėti konkuruoti europiniu ir pasauliniu mastu, suformuoti žinias, leidžiančias ne tik įsidarbinti jau veikiančiose organizacijose, bet sukurti naujas inovatyvias darbo vietas, kuriant naujus kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektorių verslus.

Bendradarbiavimas

Kūrybinių ir kultūrinių industrijų studentai dalį paskaitų turi Audiovizualinių menų inkubatoriuje, kuriame suteikiamos visos sąlygos praktiškai išbandyti audio ir video technikos galimybes.

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Dialoginis seminaras / Dizaino ir architektūros paradigmos / Įmonių socialinė atsakomybė / Integruotos marketingo komunikacijos / Intelektinės nuosavybės teisė / Kompiuterinė grafika / Kompiuteriniai žaidimai ir programinė įranga / Komunikacijos teorijos / Kultūros finansavimas ir lobizmas / Kūrybinės gyvensenos komunikacija / Kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijos / Kūrybinių projektų vadyba / Kūrybos ekonomika / Kūrybos komercializacija ir paramos sistemos / Leidyba / Muzikos industrija / Paveldas ir amatai / Prodiusavimas / Scenos menai / Sociokultūrinės medijos / Sociologija / Specialybės kalbos kultūra / Sporto industrija / Techninė kūryba / Turizmo industrija / Vadybos istorija ir teorija / Verslo komunikacija

Pasirenkamieji dalykai:

Apskaita / Filosofija / Finansai / Kino industrija / Logika / Mados industrija / Ryšiai su visuomene / Žurnalistika

Praktika

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – šios praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių kūrybinių ir kultūrinių industrijų žinių, bet geba integruoti teorines konceptualias programos metu įgytas žinias į šalies ūkio plėtros gerinimo procesus, pridėtinės vertės kūrimą tiek organizacijų, tiek valstybiniu mastu. Praktikos metu studentai bus integruojami į kūrybines komunikacines universiteto veiklas, į visuomenine arba komercine veikla užsiimančias įmones.

Kalba KSU bendruomenė

Eglė Deltuvaitė
Programos dėstytoja, ES programos „Kūrybiška Europa“ vadovė Lietuvoje

Kūrybinių industrijų studijos, jungiančios kultūrą, meną, mokslą, technologijas ir verslą,  yra skirtos kūrybingoms ir iššūkius mėgstančioms asmenybėms. Čia galėsite išgryninti ir įgyvendinti savo kūrybines idėjas. Studijuoti kūrybines industrijas – tai prisidėti prie inovacijomis ir žmogaus kūrybiškumu pagrįstos šiuolaikinės visuomenės kūrimo.

Karina Millem
Ketvirto kurso studentė

Visuomet buvau smalsi, kūrybinga, nestokojanti idėjų, tačiau ir labai versli, todėl ieškojau, kur galėčiau pasisemti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, o taip pat išnaudoti savo potencialą. Studijuodama pajutau, kad atėjau ten, kur ir norėjau. Džiugina tai, kad turime daug praktinių dalykų: KSU bendradarbiauja su Audiovizualinių menų inkubatoriumi (AMI ), kuriame yra garso įrašų studija, filmavimo aikštelės ir kiti malonūs dalykėliai kūrėjams. Taip pat Universitetas yra įsikūręs naujose patalpose, kuriose galime rasti viską, ko reikia norint mokytis ir eksperimentuoti.

Programos dėstytojai

null

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas

null

Doc. dr. Remigijus Venckus

null

Justinas Uba

null

Rolandas Kvietkauskas

null

Eglė Deltuvaitė

null

Dalia Gulbinskienė

null

Inesa Kurklietytė

null

Kristina Stankevičiūtė

null

Aistė Mažeikienė

null

Elena Sakalauskaitė

null

Prof. dr. Vytis Valatka

Turite klausimų? Kreipkitės:
Tel. 8 5 213 3493
El. p. priemimas@ksu.lt