Socialinių mokslų bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių/anglų kalba
Vilnius

2019 m. priėmimas nevykdomas (šiuo metu programa atnaujinama)

Asmenybei, kuri...

yra aktyvi, veikli ir kūrybinga,

atvira naujovėms ir pokyčiams,

nemėgsta monotonijos,

mėgsta koncertus, spektaklius, šiuolaikinį meną,

lengvai bendrauja, turi daugybę draugų,

sugeba įtraukti aplinkinius į įvairias veiklas bei projektus,

svajoja dirbti kūrybiniame-kultūriniame sektoriuje.

Nori tapti...

geidžiamu specialistu ar vadovu dizaino, leidybos, kompiuterinių žaidimų ir kompiuterinės grafikos, mados, kino, muzikos, televizijos ir radijo kompanijose.

naujųjų medijų, virtualaus verslo, skaitmeninio turinio gamybos įmonių vadovu ar konsultantu.

Nori gebėti...

vadovauti meno inkubatoriams ir kultūros fabrikams,
kurti ir plėtoti naujas kūrybines veiklas ir verslus,
formuoti kūrybinę aplinką,
prisidėti prie Lietuvos ir Europos kūrybinės visuomenės kūrimo,
panaudoti naujausias technologijas kūrybinių industrijų komunikacijai,
kurti visapusiškus kūrybinius, technologinius ir meninius projektus,
vykdyti rinkodaros kampanijas.

Apie programą

Studijų programa skirta tiems, kas domisi kultūra, menais, inovacijomis, naujosiomis technologijomis ir nori ateityje dirbti kultūrinių ir kūrybinių industrijų lauke. Baigę šią studijų programą absolventai įgis tarpdalykinių  kompetencijų, drąsiai taikys netradicinius komunikacijos ir rinkodaros metodus, gebės inicijuoti ir valdyti projektinę veiklą bei kurti turinį medijoms, organizuoti savo kūrybinį verslą. Studijų metu ypač daug dėmesio skiriama absolventų  verslumo gebėjimų lavinimui, skatinama išgryninti kūrybinių projektų idėjas ir koncepcijas, numatyti jų įgyvendinimo būdus, geriausias raiškos ir komunikavimo priemones.

Europoje kūrybingos visuomenės kūrimas yra vienas iš strateginių prioritetų: Europos augimo strategijoje „Europa 2020“ kultūra yra pristatoma kaip pamatinė vertybė.

Bendradarbiavimas

Kūrybinių ir kultūrinių industrijų studentai dalį paskaitų turi Audiovizualinių menų inkubatoriuje, kuriame suteikiamos visos sąlygos praktiškai išbandyti audio ir video technikos galimybes.

Glaudžiai bendradarbiaujame su skirtingais socialiniais ir verslo partneriais tiek ruošiant programos turinį, tiek organizuojant profesinę praktiką. Mūsų partneriai pasitiki mūsų absolventais:  „Anykščių menų inkubatorius – menų studija“; „Naujos Meno formos“; Galerija „Vartai“; „Kultūros Barai“; „Užupis Creative Cluster“ ir kiti.

Studijuojami dalykai:

Komunikacijos istorija ir teorija / Dizaininis mąstymas / Kūrybos ekonomika / Kūrybinių industrijų raida ir rinkos / Kūrybinės inovacijos / Dialoginis seminaras / Taikomoji estetika / Medijų technologijos / Socialinių medijų technologijos / Kompiuterinė grafika ir animacija / Kūrybinio verslo organizavimas ir vadyba / Antreprenerystė ir inovacijos / Intelektinės nuosavybės teisė / Festivalių ir kultūrinių renginių organizavimas / Apskaita ir finansų valdymas / Integruotos komunikacijos ir PR metodai / E. marketingas / Prodiusavimas / Kūrybinių industrijų tyrimo metodai / Muziejų, galerijų ir kultūros paveldo vietų valdymas / Reklamos organizavimas ir technologijos / E. žaidimai ir e. sportas / Kino industrija / Specialybės kūrybinis projektas I ir II

Pasirenkamieji dalykai:

Verslo komunikacija / Ryšiai su visuomene / Šiuolaikinis menas / Turizmo industrija ir pramogos / Scenos menai / Dizaino ir architektūros studijos / Sociokultūrinės medijos

Praktika

Profesinę praktiką būsimieji bakalaurai atlieka konkrečioje kūrybinių ar kultūrinių industrijų organizacijoje. Praktikai yra skiriamas išskirtinis dėmesys, kadangi jos metu studentas turi galimybę įgytas bendrąsias žinias įtvirtinti ir praktiškai pritaikyti kūrybinėje veikloje. Praktikos vieta yra kruopščiai parenkama vertinant studento profilį, pasiekimus, bendradarbiaujant su universiteto socialiniais ir verslo partneriais.

Kalba KSU bendruomenė

Eglė Deltuvaitė
Programos dėstytoja, ES programos „Kūrybiška Europa“ vadovė Lietuvoje

Kūrybinių industrijų studijos, jungiančios kultūrą, meną, mokslą, technologijas ir verslą,  yra skirtos kūrybingoms ir iššūkius mėgstančioms asmenybėms. Čia galėsite išgryninti ir įgyvendinti savo kūrybines idėjas. Studijuoti kūrybines industrijas – tai prisidėti prie inovacijomis ir žmogaus kūrybiškumu pagrįstos šiuolaikinės visuomenės kūrimo.

Karina Millem
Ketvirto kurso studentė

Visuomet buvau smalsi, kūrybinga, nestokojanti idėjų, tačiau ir labai versli, todėl ieškojau, kur galėčiau pasisemti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, o taip pat išnaudoti savo potencialą. Studijuodama pajutau, kad atėjau ten, kur ir norėjau. Džiugina tai, kad turime daug praktinių dalykų: KSU bendradarbiauja su Audiovizualinių menų inkubatoriumi (AMI ), kuriame yra garso įrašų studija, filmavimo aikštelės ir kiti malonūs dalykėliai kūrėjams. Taip pat Universitetas yra įsikūręs naujose patalpose, kuriose galime rasti viską, ko reikia norint mokytis ir eksperimentuoti.

Programos dėstytojai

null

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas

null

Doc. dr. Remigijus Venckus

null

Justinas Uba

null

Rolandas Kvietkauskas

null

Eglė Deltuvaitė

null

Dalia Gulbinskienė

null

Inesa Kurklietytė

null

Kristina Stankevičiūtė

null

Aistė Mažeikienė

null

Elena Sakalauskaitė

null

Prof. dr. Vytis Valatka