Lingvistikos  bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos vykdomos lietuvių/anglų kalba
(dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba)

Vilnius

Iki 20 studijų programos vietų finansuoja paramos fondas.

Turite klausimų? Kreipkitės:
Tel. 8 5 213 3493
El. p. priemimas@ksu.lt

Asmenybei, kuri...

žino, kad kablelis rašomas ne tik prieš jungtukus kad ir bet,

supranta, kad kalba atveria daugybę galimybių,

mano, jog taisyklinga kalba yra įdomi ir reikalinga,

ieško inovatyvių ir netradicinių kalbos panaudojimo galimybių.

Nori tapti...

redaktoriumi ar vertėju,

terminologu,

kalbos stilistu ar analitiku,

politikų padėjeju ar patarėju,

viešųjų ryšių specialistu,

internetinių, socailinių medijų kūrėju.

Nori gebėti...

suprasti dėl skaitmeninių technologijų įtakos pasikeitusį kalbos vaidmenį,

kurti savo kalbinės veiklos konsultacijų ir kalbinės kvalifikacijos tobulinimo įmones,

tirti ir analizuoti kalbas,

panaudoti kalbos galias generuojant verslo, kultūros ir socialinių iniciatyvų idėjas.

Apie programą

Lingvistika – unikali ir vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvoje, iš kitų išsiskirianti kalbos žinių sąsaja su šiuolaikinės žinių, kūrybos, inovacijų ekonomikos reikmėmis bei medijų ir komunikacijos kompetencijomis.

Ši studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos naujos kartos lingvistikos specialistus, gebančius suprasti dėl skaitmeninių technologijų ir globalaus pasaulio įtakos pasikeitusį kalbos vaidmenį daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje.

Studentai ne tik gaus visas bazines kompetencijas, kad galėtų konkurencingai dirbti visose išsamių ir nuoseklių lietuvių kalbos žinių reikalaujančiose srityse, bet įgis šiuolaikiniame pasaulyje būtinų kalbos industrijų, kalbos technologijų, šiuolaikinės kalbos filosofijos, kalbinės informacijos sklaidos, kalbinės komunikacijos žinių. Taip pat išmoks moderniausių kalbos analizės, konstravimo, valdymo metodų, sugebės panaudodami kūrybines kalbos galias generuoti konkurencingas verslo, kultūros, socialinių iniciatyvų idėjas.

Bendradarbiavimas

Programos socialiniai partneriai siūlo patrauklias profesinės praktikos galimybes viešųjų ryšių bendrovėse, IT kompanijose, viešosios politikos sektoriuje, leidyklose, redakcijose ir kt.

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Dialoginis seminaras / Dirbtinės kalbos / Ekonomikos teorija / Fonetika ir fonologija / Globalizacija ir vieninga komunikacinė erdvė / Integruota marketingo komunikacija / Kalbos industrijos ir inovacijos / Kalbos politikos / Kalbos vizualizavimas / Kompiuterinė lingvistika / Komunikacijos ir medijų teorijos / Lietuvių kalbos istorija / Lingvistikos istorija ir teorija / Lingvistiniai tyrimo metodai / Lotynų ir graikų kalbų pagrindai / Morfologija ir žodžių daryba / Pasaulio kalbos / Pragmatika / Profesinė praktika / Semantika / Sintaksė / Sociolingvistika / Šiuolaikinės lingvistikos teorijos / Taikomoji lingvistika / Terminologija /  Verslumo ir ekonomikos naratyvų analizė / Vertimo ir kalbų mokymosi technologijos / Vizualumo tyrimai

Pasirenkamieji dalykai:

Sociologija / Filosofija / Geolingvistika / Leksikologija / Socialinė psichologija / Bendravimo psichologija / Telekomunikacijų technologijos / Informacijos paieškos sistemos / Šiuolaikinė socialinė filosofija / Fenomenologija

Kalba KSU bendruomenė

Studijų programos kūrėja ir dėstytoja prof. dr. Jolanta Zabarskaitė

Naujoji Lingvistikos (ekonominės lingvistikos) studijų programa kviečia studijuoti lietuvių kalbą KITAIP – kaip žmogaus ir visuomenės kūrybiškumo šaltinį. Tam, žinoma, reikia puikiai išmanyti lietuvių kalbos sistemą ir struktūrą, istoriją, kalbos santykius su visuomene (sociolingvistiką) ir geografiją (geolingvistiką). Naujosios kartos lingvistas (-ė), baigęs (-usi) šią studijų programą, bus gerai susipažinęs (-usi) su bendrosios kalbotyros dalykais, moderniausiomis kalbos teorijomis ir metodais, kalbos technologijomis. Studijų programoje lietuvių kalbos ir bendrosios kalbotyros žinios yra integruotos su ekonomikos, komunikacijos, rinkodaros, globalizacijos procesų žiniomis. Šių žinių kol kas nesuteikia tradicinės filologijos programos. Naujos kartos lingvistai (-ės) gaus ir tradicinių (stilistika, diskurso analizė, kūrybinis rašymas ir kt.), ir naujų, XXI amžiuje būtinų, gebėjimų (kalbos projektai, dialoginis seminaras, kūrybinės ir kultūrinės industrijos kalbiniu požiūriu, ekonominiai naratyvai ir kt.). Artimiausioje ateityje, plečiantis mūsų gyvenimo skaitmeninėms erdvėms, kalbos vaidmuo didės ir specialistų, išmanančių, kaip kalba veikia virtualiame pasaulyje (nuo socialinių tinklų iki sudėtingų daugiakalbių infrastruktūrų), reikės vis daugiau ir daugiau.