Socialinių mokslų bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos vykdomos lietuvių/anglų kalba
Vilnius

Semestro studijų kaina 1425 €.
Stojantiems iki 2019 m. liepos 12 d. taikoma 30% nuolaida studijų kainai.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.

Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

domisi mada,

dalyvauja mados renginiuose ir  pagauna save galvojant “O aš daryčiau kitaip”,

mėgsta grožį ir estetiką,

galvoja, kad madai – tai daugiau nei drabužiai,

nori būti mados pasaulio dalimi.

Nori tapti...

mados ekspertu,

mados renginių, parodų ir festivalių organizatoriumi,

mados verslo rinkodaros ir komunikacijos specialistu,

importo ar eksporto vadovu,

mados verslo steigėju ar įmonės vadovu.

Nori gebėti...

diktuoti mados kryptis ir valdyti mados procesus,

komunikuoti apie madą naujausiomis technologijomis,

stebėti, tirti ir numatyti mados rinkos naujoves,

planuoti ir vykdyti mados rinkodaros kampanijas ,

vadovauti mados namams.

Apie programą

Mados industrija – tai vienintelė ir unikali studijų programa Šiaurės Rytų Europoje. Šioje studijų programoje ruošiamas mados industrijos ekspertas, kuris gebės reaguoti į globalius mados pasaulio pokyčius, numatys ir atitinkamai formuos kūrybos produktus vartojančią visuomenę. Programos turinys suformuotas remiantis ateities verslo modeliu, suteikiant sistemingas metodologinio pobūdžio žinias apie ekonominės veiklos pradžią mados rinkoje, prisitaikymo prie jos galimybes ir mokėjimą budriai reaguoti į į globalius mados pasaulio pokyčius. Studijų metu didelis dėmesys skiriamas kūrybiškam mados produktų ženklodaros valdymui ir naujų produktų į rinką įvedimui.

Programos studijų rezultatai

  • Studentai įsisavins teorines ir praktines komunikacijos mokslo žinias bei supras kūrybos visuomenės, kūrybos ekonomikos ir kūrybinio verslo sąsajas bei jų ateities tendencijas.
  • Studentai žinos naujausias mokslines, menines, kultūrines bei technologines mados industrijos lauko žinias, jų struktūrą ir specifiką, supras šių industrijų plėtros komunikacines, vadybines, socialines ir technologines prielaidas, suvoks šios industrijos mastą ir vertės kūrimo mechanizmus.
  • Taikydami įgytas žinias ir supratimą, studentai formuos mados industrijos modelius, komunikacines formas ir inovacines pridėtinės vertės grandines.
  • Taikydami įgytas žinias ir supratimą, studentai gebės kryptingai plėtoti ir stiprinti naujas mados industrijos šakas bei organizavimo būdus.
  • Studentai gebės priimti tvarius sprendimus, nukreiptus į mados industrijos integraciją dinamiškos kūrybos visuomenės kontekste.
  • Studentai gebės pagrįsti ir adaptuoti savo sprendimus prie kintančios technologinės, teisinės, socialinės ir etinės aplinkos.
  • Studentai gebės efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu tarpkultūrinėse aplinkose, komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją.
  • Studentai gebės aiškiai formuluoti mados industrijos informaciją kūrybos ekonomikos ir kūrybinės visuomenės koncepcijų sankirtoje.
  • Studentai gebės savarankiškai tobulėti ir mokytis, sistemindami aktualią informaciją bei lavindami naujus įgūdžius.
  • Studentai, panaudodami įgytas žinias bei kaupdami naujas, gebės adaptuotis prie kintančios kūrybos ekonomikos bei naujų mados industrijos modelių.

Bendradarbiavimas

Mūsų absolventais pasitiki: „MAY AGENCY“, „Naujos Meno formos“, „Meno pieva“, „Kultūros Barai“, „Užupis Creative Cluster“, „Menų fabrikas LOFTAS“ ir kt.

Studijuojami dalykai:

Mados istorija / Integruotos komunikacijos ir PR metodai / Mados teorija / Elektroninis marketingas / Etniškumas, identitetas ir vizualinė kultūra / Aukštoji mada ir prabangos prekės / Mados politika / Reklamos organizavimas ir technologijos/ Mados dizainas ir gamybos pramonė / Mados rinkos tyrimo metodai / Dizaino ir architektūros studijos / Mados verslo tendencijos ir pasaulio ekonomika / Taikomoji estetika ir naujosios medijos / Mados psichologija / Internetinė kultūra ir jos raiškos / Mados portfelio vadyba / Interjero dizainas ir vizualizavimo technologijos / Antreprenerystė ir inovacijos / Tekstilės pramonė ir technologijos / Intelektinės nuosavybės teisė / Grafinis dizainas ir 3D spauda / Mados renginių organizavimas / Kompozicija ir spalvotyra / Finansai ir apskaita / Odos galanterija ir technologijos / Mados blogų valdymas ir PR metodai / Papuošalų ir metalo gaminių gamyba / Prekės ženklo valdymas / Gastronomijos mada ir tendencijos / Mados fotografija / Gatvės mada ir kūrybinis rašymas

Praktika:

Praktikos tikslas – sudaryti studentams sąlygas dalyvauti įvairaus profilio socialinių ir verslo partnerių veiklose. Studentai mokosi per praktines veiklas kūrybiškai įgyvendinti mados produktų pateikimo ir populiarinimo būdus, organizuoti mados renginius, produktyviai bendradarbiauti su mados pasaulio atstovais. Praktikos vieta yra kruopščiai parenkama vertinant studento profilį, pasiekimus, bendradarbiaujant su universiteto socialiniais ir verslo partneriais.

Kalba KSU bendruomenė

Dr. Mindaugas Kazlauskas
Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius

Dirbti mados srityje, tai reiškia  efektyviai bendradarbiauti su verslo partneriais, kūrėjais, užsiimti viešais ryšiais. Dirbti dinamišką ir kartu kūrybišką darbą globaliame mados industrijos lygmenyje. Jei turite klausimų, susijusių su studijomis, nedvejodami susisiekite su manimi el. pašto adresu: mindaugas.kazlauskas@ksu.lt

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas
Dėstytojas

Kaip ir visi dėstytojai, savo studentams siekiu perteikti naujausias, kuo įdomesnes žinias apie išvaizdos madas, jas siedamas su kostiumo istorija, individo psichologija, kūrybiniu potencialu. Man svarbu, kad studentai išmoktų mąstyti plačiai, kūrybingai, kad tobulintų minčių raišką ir iškalbą. Baigus mokslus veiklos tikrai pakaks, jeigu jos bus nuoširdžiai siekiama, daug dirbama. Veiklos kryptys ar profiliai, akivaizdu, priklausys nuo individualaus pasirinkimo, ryškesnio potraukio kuriai nors iš išvaizdos mados sričių (sakykim, komercija), įskaitant ir žurnalistiką.

Lina Martinkėnaitė
Absolventė

Studijuojame mados industrijos segmentų vadybą, marketingą, rinkodarą, komunikaciją bei kitus tikslingai su mados verslu susijusius dalykus. Virtuvės pažinimas iš vidaus leidžia pamatyti situaciją visais įmanomais aspektais – taip konstruodamas asmeninį požiūrį bei vertybes iš naujo – ir nesvarbu, ar tai būtų aukštoji, aukščiausia ar greitoji mada. Mes – ateinanti jaunoji mados verslo specialistų karta – kaip segmentas rinkoje esame naujas reiškinys, tačiau gyvybiškai reikalingas. Kurse mūsų nėra labai daug, bet pakankamai, kad proporcingai pasiskirstytume skirtingose mados industrijos nišose.

Programos dėstytojai

null

Doc. Meda Norbutaitė

null

Eglė Deltuvaitė

null

Jurgis Dieliautas

null

Prof. dr. Vytis Valatka

null

Dalia Gulbinskienė

null

Inesa Kurklietytė

null

Justinas Uba

null

Aistė Mažeikienė

null

Doc. dr. Remigijus Venckus

null

Elena Sakalauskaitė

null

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas

null

Kristina Stankevičiūtė