Socialinių mokslų bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos vykdomos lietuvių kalba
Vilnius

Studijų kaina nuo 142,5 € mėn.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia..
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

domisi mada,

dalyvauja mados renginiuose ir  pagauna save galvojant “O aš daryčiau kitaip”,

mėgsta grožį ir estetiką,

galvoja, kad madai – tai daugiau nei drabužiai,

nori būti mados pasaulio dalimi.

Nori tapti...

mados ekspertu,

mados renginių, parodų ir festivalių organizatoriumi,

mados verslo rinkodaros ir komunikacijos specialistu,

importo ar eksporto vadovu,

mados verslo steigėju ar įmonės vadovu.

Nori gebėti...

diktuoti mados kryptis ir valdyti mados procesus,

komunikuoti apie madą naujausiomis technologijomis,

stebėti, tirti ir numatyti mados rinkos naujoves,

planuoti ir vykdyti mados rinkodaros kampanijas ,

vadovauti mados namams.

Apie programą

Mados industrija – tai vienintelė ir unikali studijų programa Šiaurės Rytų Europoje.

Šios studijų programos tikslas – rengti mados industrijos komunikacijos specialistus, gebančius formuoti ir veikti kūrybos-gamybos produktus vartojančią visuomenę.

Studijuoti madą – tai tikras iššūkis, tai siekis labiau suvokti ne tik aukštosios ir gatvės mados tendencijas, bet ir labai plačiai jas analizuoti, numatyti ir planuoti mados produktų gamybą, komentuoti šiuolaikinį gyvenimo būdą,  o kartu analizuoti įvairialypiame komunikacijos lauke kintančias asmenybės reprezentacijos formas. Taip pat ugdomas gebėjimas, leidžiantis numatyti net ateities vartojimo įpročius bei strategiškai juos koreguoti.

Mados industrijos žinovas išsiskiria analitišku mąstymu ir netradiciniu kūrybingumu. Jis puikiai formuoja ir supranta ne tik dabartinę, bet ir ateities visuomenę, kurią lemia madingų ir nemadingų produktų vartojimas.

Programos studijų rezultatai

  • Studentai įsisavins teorines ir praktines komunikacijos mokslo žinias bei supras kūrybos visuomenės, kūrybos ekonomikos ir kūrybinio verslo sąsajas bei jų ateities tendencijas.
  • Studentai žinos naujausias mokslines, menines, kultūrines bei technologines mados industrijos lauko žinias, jų struktūrą ir specifiką, supras šių industrijų plėtros komunikacines, vadybines, socialines ir technologines prielaidas, suvoks šios industrijos mastą ir vertės kūrimo mechanizmus.
  • Taikydami įgytas žinias ir supratimą, studentai formuos mados industrijos modelius, komunikacines formas ir inovacines pridėtinės vertės grandines.
  • Taikydami įgytas žinias ir supratimą, studentai gebės kryptingai plėtoti ir stiprinti naujas mados industrijos šakas bei organizavimo būdus.
  • Studentai gebės priimti tvarius sprendimus, nukreiptus į mados industrijos integraciją dinamiškos kūrybos visuomenės kontekste.
  • Studentai gebės pagrįsti ir adaptuoti savo sprendimus prie kintančios technologinės, teisinės, socialinės ir etinės aplinkos.
  • Studentai gebės efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu tarpkultūrinėse aplinkose, komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją.
  • Studentai gebės aiškiai formuluoti mados industrijos informaciją kūrybos ekonomikos ir kūrybinės visuomenės koncepcijų sankirtoje.
  • Studentai gebės savarankiškai tobulėti ir mokytis, sistemindami aktualią informaciją bei lavindami naujus įgūdžius.
  • Studentai, panaudodami įgytas žinias bei kaupdami naujas, gebės adaptuotis prie kintančios kūrybos ekonomikos bei naujų mados industrijos modelių.

Bendradarbiavimas

Jau pirmuosiuose kursuose jaunieji Mados industrijos specialistai bendradarbiauja su dizaino ir mados namais, atstovaujančiais tarptautinius prekės ženklus. Tokiu būdu studentai ne tik įgauna reikiamos praktikos, bet ir gana greitai atranda savo darbo vietą plačiojoje mados industrijoje.

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Dizaino ir architektūros paradigmos / Emocinis marketingas / Integruotos marketingo komunikacijos / Intelektinės nuosavybės teisė / Kompiuterinė grafika / Kūrybinės gyvensenos komunikacija / Kūrybos ekonomika / Kūrybos komercializacija ir paramos sistemos / Mados fotografija / Mados istorija / Mados kompozicija / Mados modeliavimas / Mados portfelio vadyba / Mados projektų vadyba / Mados rinkos tyrimai / Mados technologijos / Mados teorija / Mados žurnalistika / Meno istorija / Prekės ženklo komunikacija / Profesinė praktika / Scenos menai / Šiuolaikinės stiliaus koncepcijos / Socialinių medijų komunikacija / Sociologija / Specialybės kalbos kultūra / Vadybos istorija ir teorija / Vizualinė kultūra

Pasirenkamieji dalykai:

Apskaita / Bendravimo psichologija / Filosofija / Finansai / Logika / Mados psichologija

Praktika:

Praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių mados industrijos žinių, bet geba integruoti teorines konceptualias programos metu įgytas žinias į šalies ūkio plėtros gerinimo procesus, pridėtinės vertės kūrimą tiek organizacijų, tiek valstybiniu mastu. Praktikos tikslas – sudaryti studentams sąlygas dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį.

Kalba KSU bendruomenė

Doc. dr. Eugenijus Skerstonas
Dėstytojas

Kaip ir visi dėstytojai, savo studentams siekiu perteikti naujausias, kuo įdomesnes žinias apie išvaizdos madas, jas siedamas su kostiumo istorija, individo psichologija, kūrybiniu potencialu. Man svarbu, kad studentai išmoktų mąstyti plačiai, kūrybingai, kad tobulintų minčių raišką ir iškalbą. Baigus mokslus veiklos tikrai pakaks, jeigu jos bus nuoširdžiai siekiama, daug dirbama. Veiklos kryptys ar profiliai, akivaizdu, priklausys nuo individualaus pasirinkimo, ryškesnio potraukio kuriai nors iš išvaizdos mados sričių (sakykim, komercija), įskaitant ir žurnalistiką.

Lina Martinkėnaitė
Absolventė

Studijuojame mados industrijos segmentų vadybą, marketingą, rinkodarą, komunikaciją bei kitus tikslingai su mados verslu susijusius dalykus. Virtuvės pažinimas iš vidaus leidžia pamatyti situaciją visais įmanomais aspektais – taip konstruodamas asmeninį požiūrį bei vertybes iš naujo – ir nesvarbu, ar tai būtų aukštoji, aukščiausia ar greitoji mada. Mes – ateinanti jaunoji mados verslo specialistų karta – kaip segmentas rinkoje esame naujas reiškinys, tačiau gyvybiškai reikalingas. Kurse mūsų nėra labai daug, bet pakankamai, kad proporcingai pasiskirstytume skirtingose mados industrijos nišose.

Programos dėstytojai

null

Doc. Meda Norbutaitė

null

Eglė Deltuvaitė

null

Jurgis Dieliautas

null

Prof. dr. Vytis Valatka

null

Dalia Gulbinskienė

null

Inesa Kurklietytė

null

Justinas Uba

null

Aistė Mažeikienė

null

Doc. dr. Remigijus Venckus

null

Elena Sakalauskaitė

null

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas

null

Kristina Stankevičiūtė

Turite klausimų? Kreipkitės:
Tel. 8 5 213 3493
El. p. priemimas@ksu.lt