Aviacijos inžinerijos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos vykdomos anglų kalba
Vilnius

Asmenybėms, kurios...

yra tiklios ir punktualios bei mėgsta planuoti,

geba analitiškai mąstyti,

nori suprasti įvykių priežastis ir pasekmes,

visada pastebi praskrendančius lėktuvus,

žino oro bendrovių prekinius ženklus,

domisi aviacijos pasaulio naujienomis, o oro uoste jaučiasi kaip namie.

Nori tapti...

Geidžiamu specialistu, vadybininku ar vadovu avialinijose, oro uostuose, orlaivių techninės priežiūros įmonėse, keleivių ir orlaivių antžeminio aptarnavimo bendrovėse, turizmo bendrovėse bei kitose aviacijos sektoriaus valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose.

Nori gebėti...

suprasti aviacijos veiklos specifiškumą,
dirbti pagal aviacijos teisę ir politiką,
organizuoti antžemines paslaugas ir aviakompanijų logistiką,
planuoti skrydžius,
suprasti, kaip veikia tarptautinės aviacijos organizacijos,
parduoti aviacijos paslaugas,
dirbti ar vadovauti avialinijoms, oro uostams jų padaliniams.

Apie programą

Šiuolaikinis aviacijos sektorius yra globalus, dinamiškas ir nuolatos augantis. Kartu tai yra ir vienas konkurencingiausių pramonės sektorių pasaulyje. Šiuolaikinė civilinė aviacija apima net tik keleivių ir krovinių transportavimo techninius klausimus, bet vis daugiau dėmesio yra skiriama teikiamų paslaugų kokybei, savalaikiškumui, strateginiam planavimui ir moderniai vadybai

Atsižvelgdamas į pasaulines tendencijas ir aviacijos sektoriui tenkančius iššūkius, Kazimiero Simonavičiaus universitetas siūlo Aviacijos vadybos pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą, kurios tikslas –  parengti aukštos kvalifikacijos šiuolaikinės aviacijos vadybos specialistus, suvokiančius globalaus ir konkurencingo aviacijos sektoriaus iššūkius ir dėsnius bei galinčius prisidėti prie aviacijos industrijų plėtros.

Aviacijos vadybos programa siekiama kompleksiško rezultato – parengti aviacijos vadybos specialistą, kuris turėtų:

analitinį, inovatyvų, kritinį mąstymą ir metodologinį pagrindą, leidžiantį stebėti bei vertinti sudėtingą aviacijos verslo aplinką;

šiuolaikinius bendruosius vadybinius gebėjimus, kurie aktualūs dirbant įvairiuose kolektyvuose ir verslo organizacijos, nepriklausomai nuo sektoriaus;

specifines žinias apie aviacijos sektorių, jo raidą, globalias tendencijas ir reikšmę valstybėms.

kompetencijas, kurios yra aktualios dirbant aviacijos sektoriuje, atsižvelgiant į šio sektoriaus specifiką ir ypatumus;

Bendradarbiavimas

Kuriant ir vykdant Aviacijos vadybos studijų programą glaudžiai bendradarbiaujama su aviacijos mokymo lydere Rytų Europoje UAB „BAA Training Aviation Academy“. Aviacijos vadybos studentai taip pat turi galimybę įgyti komercinės aviacijos piloto licenciją.

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Antžeminių paslaugų vadyba / Aviacijos  verslo modeliai / Aviacijos finansai / Aviacijos industrijos / Aviacijos informacijos valdymo sistemos / Aviacijos politika / Aviacijos teisė / Avialinijų veikla ir vadyba / Bendrosios žinios apie orlaivius / Ekonomika / Finansų apskaita / IATA Kelionės ir turizmas / Integruotos marketingo komunikacijos / Lėktuvų priežiūros paslaugų vadyba / Logistika / Organizacinė elgsena / Oro uostų paslaugų vadyba / Oro uostų planavimas ir valdymas / Skrydžių vadyba / Statistika / Strateginė vadyba / Tarptautinė aviacija / Vadybos teorijos / Valdymo apskaita / Verslo matematika / Žmogiškųjų išteklių vadyba

Pasirenkamieji dalykai:

Pasaulio ekonomika / Socialinio kapitalo vadyba / Tarpkultūrinė komunikacija / Technologinių inovacijų vadyba

Praktika

Profesinei praktikai skiriamas išskirtinis dėmesys – praktikos metu būsimieji bakalaurai įgyja ne tik profesinių aviacijos vadybos žinių, bet ir gebėjimus integruoti teorines programos metu įgytas žinias į aviacijos sektoriaus plėtros procesus, pridėtinės vertės kūrimą tiek organizacijų, tiek valstybiniu mastu. Šios praktikos metu studentai įtraukiami į šalies aviacijos sektoriaus įmonių ir organizacijų veiklas.

Kalba KSU bendruomenė

Orlaivių techninės priežiūros programos kūrėjas prof. dr. Viktoras Bolotinas:

Programa paruošta kaip tarpdalykinių studijų sistema, talpinanti savyje orlaivių techninės priežiūros inžinierių paruošimą pagal Europos Sąjungos Reglamentą bei aukštojo mokslo reikalavimus bakalauro laipsniui gauti. Studentai įgis teorines ir praktines orlaivių techninės priežiūros žinias bei pradės kaupti darbo patirtį, reikalingą orlaivių techninės priežiūros licencijai gauti. Baigus studijas, absolventai turės teisę į licencijai reikalingos darbo patirties sutrumpinimą nuo 5 iki 3 metų. Teorinius ir praktinius užsiėmimus ves patyrę dėstytojai teoretikai ir praktikai, išlaikę atitinkamų dalykų egzaminus ir, pagal ES Reglamento reikalavimus, gavę LR CAA leidimus dėstyti.

UAB „Avion Express” Orlaivių struktūros inžinierius ir dėstytojas Paulius Vilmanas:

Šios studijų programos tikslas – įgyti būtinąsias žinias, reikalingas pradėti karjerą orlaivių techninėje priežiūroje, ir vėliau, po sutrumpinto praktikos periodo, įgyti licenciją ir teisę sertifikuoti atliktas užduotis, tapti aukštai vertinamu sertifikuojančiu inžinieriumi. Įsidarbinus aviacijos įmonėje, praverčia tiek įgytos žinios, tiek turimas diplomas.

Programos dėstytojai

null

dr. Konstantinos Kalligiannis

Aviacijos vadybos studijų programos vadovas
null

Darius Verbyla

null

Dr. Imran Javed

null

doc. dr. Austė Kiškienė

null

Dr. Anil Padhra

null

Rusudan Chachanidze