Socialinių mokslų bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių/anglų kalba
Vilnius

Semestro studijų kaina 1425 €.
Stojantiems iki 2019 m. liepos 12 d. taikoma 30% nuolaida studijų kainai.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie KSU nuolaidų sistemą – čia.

Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

žavisi pramogų pasauliu ir nori tapti jo dalimi,

mėgsta keliauti ir tyrinėti nepažintas vietas,

geba organizuoti ir koordinuoti įvairias veiklas,

yra atviros naujovėms ir pokyčiams.

 

Nori tapti...

skrydžių bendrovėse, sveikatingumo, teatrų, televizijos, mados įmonėse, kino ir muzikos įrašų studijose, kompiuterinių žaidimų kūrybos, koncertų ir pramogų kompanijose.

Prodiuseriu, vadybininku, analitiku, kūrybinių projektų vadovu, gastrolių organizatoriumi, idėjų komercintoju, tarpininku tarp idėjų generatorių ir verslo

Nori gebėti...

numatyti pramogų ir turizmo rinkos poreikius,

kurti ir plėtoti naujas pramogų bei turizmo veiklas ir verslus,

formuoti turizmui palankią aplinką,

panaudoti naujausias technologijas pramogų ir turizmo industrijų komunikacijai,

organizuoti ir įgyvendinti pramoginius renginius,

vadovauti turizmo įmonėms ir jas konsultuoti.

Apie programą

Pramogų ir turizmo industrijų studijų programa – tai darni šiuolaikinių pramogų integracija su turizmo veiklomis; tokia dermė suteikia prielaidas plėtoti inovacines idėjas, naujus tarpdalykinius metodus, sukuriančius inovacines terpes ir pridėtinę vertę šiuolaikinėms persipinančioms patirties, laisvalaikio, išmaniųjų technologijų industrijoms.

Programos turinys suformuotas bendradarbiaujant su verslo ir socialiniais partneriais, tiesiogiai susietas su globaliais kūrybinių pramogų ir turizmo rinkos poreikiais ir orientuotas į kūrybos ekonomikos plėtros kontekstą, studentus orientuoto mokymo metodus; Studijos vienintelės Lietuvoje, pagrįstos probleminio dėstymo didaktikomis, nukreiptomis ne į formalų procesą, o į kūrybinį rezultatą; Programos turinys apima tiek turizmo įmonių valdymą ir marketingą, naujausių elektroninės erdvės turizmo formas, virtualųjį turizmą, tiek ir konkrečių renginių formų organizavimą ir kitų pramogas ir turizmą remiančių procesų valdymą.

Bendradarbiavimas

Glaudus Universiteto bendradarbiavimas su Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, Kūrybinių industrijų studentų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos spaustuvininkų asociacijomis bei kitomis verslo organizacijomis leidžia plėtoti profesinius, verslo ir mokslinius universiteto absolventų ryšius.

Studijuojami dalykai:

Komunikacijos istorija ir teorija / Dizaininis mąstymas / Kūrybos ekonomika / Svetingumo verslo analizė / Turizmo geografija / Muzikos industrija ir pramogos / Teisė ir sauga / Muziejininkystė ir kultūros paveldas / Tarpkultūrinė komunikacija / Virtualaus turizmo pagrindai / Kompiuterinė grafika ir žaidimai / Medijų technologijos / Gastronomijos menas / Socialinių tinklų valdymas / E-sportas ir e-žaidimai / Ekstremalių pramogų organizavimas / Festivalių ir pramoginių renginių režisavimas ir organizavimas / Edukacinės pramogos ir turistiniai maršrutai / Ekoturizmo organizavimas / Sporto ir sveikatingumo renginių organizavimas / Ekskursijų rengimas ir valdymas / Antreprenerystė ir inovacijos / Finansai ir apskaita / Apgyvendinimo, pamogų ir maitinimo įstaigų darbo organizavimas / Intelektinės nuosavybės teisė / Personalo valdymas / Kūrybinio verslo valdymas / Integruotos komunikacijos ir PR metodai / Elektroninis marketingas / Reklamos organizavimas ir technologijos / Vartotojų elgsenos ir rinkos tyrimai / Prodiusavimas

Praktika

 Kazimiero Simonavičiaus universitetas turi plačią kūrybinio sektoriaus partnerių bazę, aktyviausi socialiniai partneriai – Kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, Kūrybinių industrijų studentų asociacija, Žinių ekonomikos forumas, Saulėtekio slėnis, Šiaurės miestelio technologijų parkas ir kt.

Partnerių tinklas leis studentams pasirinkti industrijas atstovaujančias organizacijas ir įmones iš šių sričių: reklamos gamyba ir vadyba, prodiusavimas, kinas, muzikos vadyba, renginių vadyba, tradicinė ir elektroninė leidyba, edukacinės paslaugos ir daugelis kitų.

Praktikos vadovai stengiasi užtikrinti reikiamą studento pasirengimą įsilieti į kūrybines veiklas, siekiant pagrindinio praktikos tikslo – įgyti praktinių ir teorinių žinių, kurios lavintų darbo rinkai reikiamus įgūdžius.

Kalba KSU bendruomenė

Gražina Mikaliūnienė
Programos dėstytoja

Pramogų ir turizmo industrijų studijų programa yra skirta motyvuotiems šiuolaikinio verslo kūrėjams, kurie įžvelgia sprogstančią pramogų ir turizmo paslaugų paklausą ir yra pasirengę sukurti išradingą pasiūlą ateities vartotojams. Šios studijų programos studentai įsisavina integruotas, tarpdisciplinines žinias, gilinasi į modernios rinkodaros principus, įsitraukia į kūrybinius procesus, pažįsta pramogų ir turizmo verslo įmones iš vidaus. Studijų programoje dėsto profesionalai, turintys verslo kūrimo ir vystymo patirtį. Studentams pateikiamos aktualios užduotys, kartu sprendžiamos realios problemos naudojant šiuolaikinius metodus ir priemones.

Alina Usinovič
Absolventė

Visais savo studijų metais paklausta, ką studijuoju ir atsakydama, jog pramogų ir turizmo industrijas, dažniausias atsakymas, kurio sulaukdavau, būdavo „kaip nerealu!“. Žinoma, nėra taip, jog 7 semestrus galėjome tik atostogauti ir pramogauti, tačiau disciplinos, kurias studijavome, leido sujungti malonumą bei pramogas su vertingų žinių įgijimu. Ši išskirtinė studijų programa, neturinti analogų Lietuvoje, aprėpia labai daug. Ji puikiai tinka kūrybingoms asmenybėms, ne tik trokštančioms save realizuoti konkrečiame turizmo ar pramogų versle, bet ir dar tik ieškančioms savo pašaukimo. Galbūt tai komunikacijos, muzikos ar sporto sfera, o gal kompiuterinių žaidimų verslas? Studijuodami čia, turėjome galimybę „prisiliesti“ prie įvairiausių kūrybinių bei kultūrinių sričių, ir kaip teigia universiteto šūkis, – „išrasti savo ateitį!“

Programos dėstytojai

null

Jurgis Dieliautas

null

Prof. dr. Vytis Valatka

null

Justinas Uba

null

Aistė Mažeikienė

null

Elena Sakalauskaitė

null

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas

null

Kristina Stankevičiūtė

null

Jurgita Trapanauskienė

null

Doc. dr. Remigijus Venckus