Verslo vadybos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių kalba
Vilnius 

Studijų kaina nuo 142,5 € mėn.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!
.

Asmenybei, kuri...

 yra kūrybinga,

domisi naujausiomis medijomis ir komunikacijos technologijomis,

nebijo iššūkių,

geba planuoti,

mėgsta vadovauti ir priimti drąsius sprendimus,

svajoja apie įdomų, dinamišką, kūrybiškumo ir analitinio mąstymo reikalaujantį darbą.

Nori tapti...

rinkodaros vadovu,

projektų vadovu,

rinkodaros ir komunikacijos specialistu,

rinkos tyrimų specialistu,

žiniasklaidos planuotoju,

kūrybiniu vadovu,

naujo verslo steigėju,

padalinio, filialo ar įmonės vadovu.

Nori gebėti...

įgyvendinti kūrybines idėjas versle,

planuoti reklamą ir medijas,

plėsti prekės ženklo žinomumą,

kurti prekės, paslaugos ir organizacijos įvaizdį ir reklamą,

atlikti rinkos tyrimus,

suprasti ir analizuoti vartotojų elgseną,

panaudoti komunikacijai šiuolaikines medijas ir inovatyvias technologijas,

didinti pardavimus ir pajamas,

dirbti su garso ir vaizdo technika, kompiuterinės grafikos programomis.

Apie programą

Rinkodara yra viena iš esminių verslo organizacijos funkcijų, o šios srities profesija patenka į perspektyviausių ateities profesijų sąrašus. Rinkodaros ir reklamavimo studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos rinkodaros specialistus, galinčius kurti ir įgyvendinti rinkodaros strategijas, žinančius ir mokančius parinkti tinkamiausius komunikacijos būdus.

Rinkodaros ir reklamavimo studijų programa lavina studentų gebėjimus formuoti strategiją, kelti tikslus, plėtoti kūrybines idėjas ir jas įgyvendinti. Čia studentai įgija rinkodaros, vartotojų pažinimo, psichologijos, tyrimų ir analizės metodų bei kitų žinių, kurios padeda nuspėti žmonių poreikius ir net formuoti jų skonį. Didelis dėmesys skiriamas komunikacijos ir šiuolaikinių medijų studijoms, inovatyvūs, į studentus orientuoti studijų metodai: kūrybiniai projektai, darbas grupėse. Šiomis studijomis siekiama išlavinti gebėjimus plėtoti ir įgyvendinti kūrybines idėjas.

Studijų metu formuojamos šiuolaikiškos daugiadalykinės, integralios rinkodaros ir komunikacijos kompetencijos visuose studijų programos dalykuose akcentuojant inovatyvumo, kūrybingumo, klasikinių ir naujųjų tyrimų metodų gebėjimus bei šiuolaikinį požiūrį į rinkodarą kaip naująjį verslo ir vykdomų veiklų pridėtinės vertės kūrimo įrankį. Studentai įgija mokslinį pagrindą esamoms rinkodaros problemoms identifikuoti, tirti ir spręsti bei modernius gebėjimus, leisiančius adaptuotis prie nuolat kintančios aplinkos ir būti visaverčiais naujosios ekonomikos dalyviais.

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Ekonomikos teorija / Inovacijų vadyba ir kūrybingumas / Integruota marketingo komunikacija / Integruotos skaitmeninės ir kūrybinės rinkodaros kampanijos simuliacijos projektas / Intelektinės nuosavybės teisė / Komunikacijos teorija / Marketingo statistika ir metodologija / Marketingo, vadybos ir integruotos reklamos kūrybinės dirbtuvės / Medijos marketinge ir reklamoje / Multimedijų dizainas / Pardavimų vadyba / Produktų ir prekės ženklų marketingo metodai / Reklamos industrijos / Reklamos ir medijų planavimas / Reklamos psichologija / Rinkodara / Rinkodaros finansų analizė ir planavimas / Skaitmeninių, finansinių ir kūrybinių produktų marketingo strategijos ir metodai / Socialinė psichologija / Strateginės rinkodaros projektas / Taikomoji matematika / Tiesioginis, interaktyvus ir skaitmeninis marketingas / Vadybos istorija ir teorija / Vartotojų elgsena / Verslo komunikacijos projektas / Verslo vadyba

 

Pasirenkamieji dalykai:

Filosofija / Kūrybos ekonomika / Logika / Pasaulio ekonomika

Praktika

Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Svarbu užtikrinti reikiamą studento pasirengimą įsilieti į rinkodaros ir reklamavimo veiklas, siekiant pagrindinio praktikos tikslo – įgyti praktinių ir teorinių žinių, kurios lavintų darbo rinkai reikiamus įgūdžius.

Kalba KSU bendruomenė

Mindaugas Voldemaras
Kurso „Pardavimų valdymas pagal Lean ir Apribojimų teoriją“ lektorius

Mūsų kursas tapo proga grįžti į universiteto suolą pusšimčiui aukščiausio lygio vadovų. Vieni jų skaitė pranešimus kaip kviestiniai lektoriai, kiti klausėsi, klausė ir vėliau pritaikė įgytas žinias savo įmonėse. Dalį tų žinių vadovėliai aprašys kada nors ateityje, o pokyčius, nulėmusius pardavimų šuolį, vadovai padarė jau kurso metu. Tuo tarpu studentai, pasidalinę auditorija su įmonių vadovais, turėjo progą įsitikinti, kad lyderiai mokosi visą gyvenimą.

Gintautas Pagojus
Absolventas

KSU įgyjau žinias, kurios yra naudingos ir aktualios būtent šiai dienai, padeda geriau suprasti vis greičiau besikeičiančius pasaulinius verslo pokyčius ir įžvelgti ateities tendencijas. Studijuoti KSU verta todėl, kad gali daug išmokti apie tave supantį pasaulį, o taip pat ir apie save patį.

Programos dėstytojai

null

Doc. dr. Austė Kiškienė

null

Mindaugas Voldemaras

null

Aistė Mažeikienė

null

Elena Sakalauskaitė

null

Kristina Stankevičiūtė

null

Doc. dr. Vytis Valatka

null

Darius Verbyla

Turite klausimų? Kreipkitės:
Tel. 8 5 213 3493
El. p. priemimas@ksu.lt