Verslo vadybos bakalauras
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Studijos lietuvių/anglų kalbomis
Vilnius

Semestro studijų kaina 1425 €.
Stojantiems iki 2019 m. liepos 12 d. taikoma 30% nuolaida studijų kainai.
Pažangiausiems – nemokamos studijos.
Plačiau apie KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

turi vadybinių, organizacinių gabumų,

domisi inovacijomis,

turi verslumo sugebėjimų,

sieja savo ateitį su verslo, vadybos, finansų ar rinkodaros sritimis,

nebijo rizikuoti.

Nori tapti...

naujo verslo steigėju,

ekspertu marketingo ar finansų srityse,

produktų vystymo specialistu,

projektų vadovu,

padalinio, filialo ar įmonės vadovu įvairiuose verslo sektoriuose, veikiančiose verslo įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose ir organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose.

Nori gebėti...

išmanyti tyrimų ir analizės metodus,

formuoti verslo strategiją,

kelti organizacijai tikslus, plėtoti kūrybines, komercines bei vadybines idėjas ir jas įgyvendinti,

priimti sudėtingus verslo sprendimus,

suburti komandą ir pritraukti investicijas,

sukurti darbo vietą sau ir kitiems.

Apie programą

Verslo vadybos studijų programos pagrindinis tikslas – rengti profesionalius verslo vadybos specialistus, gebančius prisitaikyti prie verslo aplinkos ir technologinių pokyčių, besikeičiančių darbo rinkos reikalavimų bei racionaliai ir efektyviai panaudojant išteklius kurti pridėtinę vertę. Ugdyti kūrybingą, verslią ir socialiai atsakingą asmenybę sugebančią racionaliai vertinti rizikas ir savo gebėjimus bei, naudojantis rinkos teikiamomis galimybėmis, kurti savo ateitį besikeičiančiame pasaulyje. Jų galutinis tikslas būtų savarankiškas verslas, verslo partnerystė ir investavimas, tolesnės studijos (magistrantūroje, doktorantūroje).

Ši studijų programa integruoja verslo ir jo vadybos mokslų sritis, remiasi teorija ir tiesiogine šiandieninės verslo praktikos integracija, todėl ją baigę absolventai turi reikiamas žinias ir įgūdžius konkuruoti darbo rinkoje.

Programą įgyvendinsiantis dėstytojai siekia formuoti verslo vadybos kultūrą ir suteikti integralų išsilavinimą verslo vadybos srityje apimantį du svarbiausius žinių ir kompetencijų tipus: žinias „apie verslo vadybą“ bei praktines verslo vadybos kompetencijas (angl. „how-to“).

Bendradarbiavimas

Studijų metu siekiama užtikrinti sąveiką su verslu, įvairiomis pradedančiųjų verslininkų bendruomenėmis, antreprenerystės skatinimo centrais, mokslo ir technologijų parkais, inkubatoriais, rizikos kapitalo fondais ir kt. Tai lemia, jog programos studentas ir absolventas nuo pirmųjų studijų metų tampa verslo bendruomenės nariu, turi daug galimybių įsitraukti į mokslo ir verslo projektus, iniciatyvas, susipažinti ir išbandyti save įvairiose ekonominio ir socialinio gyvenimo srityse.

Glaudus universiteto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – VšĮ „Saulėtekio slėnis“, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, verslo įmonėmis – leidžia plėtoti profesinius, verslo ir mokslinius universiteto absolventų ryšius.

Studijuojami dalykai:

Anglų kalba / Apskaita / Bendravimo psichologija / El. verslas / Finansų valdymas / Įmonės ekonomika / Įmonių finansai / Informacijos ir komunikacijos technologijos / Inovacijų vadyba / Makroekonomika / Marketingas / Marketingo tyrimai / Mikroekonomika / Organizacijų vadyba / Statistika / Strateginis valdymas / Taikomoji matematika / Teisės pagrindai / Vadybos informacinės sistemos / Vadybos istorija ir teorija / Verslo etika / Verslo komunikacija / Verslo sprendimai ir analizė / Verslumas (antreprenerystė) / Žmogiškųjų išteklių vadyba

Pasirenkamieji dalykai:

Filosofija / Finansinis auditas / Integruota marketingo komunikacija / Kaštų apskaita ir analizė / Logika / Pardavimų valdymas / Politologija / Reklamos psichologija / Sociologija / Tarptautinės finansų rinkos / Tarptautinis marketingas / Valdymo apskaita / Vartotojų elgsena / Verslo rizikos valdymas

 

Praktika

Praktikos organizavimo tikslas – sudaryti studentams sąlygas tiesiogiai dalyvauti įvairiose vykdomose veiklose, siūlyti savo idėjas ir jas įgyvendinti, sulaukti konsultacinės pagalbos iš praktikos vadovų, pasirenkant praktikos vietą bei rengiant akademinę praktikos užduotį. Kad studentai įgytų daugiau ir visapusiškesnių žinių, praktika skirstoma į dvi dalis. Pirmoji praktikos dalis labiau orientuojasi į pažintinius aspektus, o antroji dalis skirta žinių taikymui, savo idėjų kūrimui bei integracijai į verslo procesus, taip pat medžiagos studentų baigiamajam darbui rengti rinkimui.

Kalba KSU bendruomenė

Grėtė Indičianskytė
Absolventė

KSU suteikia ne tik teorines žinias, bet ir sukuria papildomas galimybes tobulėti visapusiškai. Universitete skatinamas kūrybiškumas, savarankiškumas ir verslumas. Pavyzdžiui, “Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ (INOVEKS) projektas, buvo puiki galimybė startuoti su savo verslo idėjomis. Aš trokau sužinoti ir perprasti pačius naujausius tyrimus ir šiame kelyje man padėjo dėstytojai. Universitete diskusija galima visur, nuo auditorijų iki administracijos, nesvarbu koks tai darbuotojas bebūtų, visi atviri, padedantys. Mane džiugina, jog studijų metu įgyju ne tik teorines žinias. Universitete įgytas praktikas jau pritaikau ir realiose gyvenimo situacijose.

Programos dėstytojai

null

Doc. dr. Austė Kiškienė

Pareigos
null

Prof. dr. Rimantas Petrauskas

null

Mindaugas Voldemaras

null

Prof. dr. Vytis Valatka

null

Darius Verbyla