Viešojo administravimo magistras
Nuolatinės sesijinės studijos – 1,5 m.
Studijos vykdomos anglų kalba
Vilnius

Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

yra smalsi ir domisi ne tik prateities įvykiais, bet ir numatoma ateitimi,

geba valdyti daug informacijos,

visada ieško įvykio priežasčių ir pasekmių ryšių,

geba strategiškai ir plačiai mąstyti,

turi lyderystės ir organizuotumo įgūdžių.

Nori tapti...

geidžiamu specialistu ar vadovu Lietuvos ir Europos politinio valdymo, viešojo administravimo, verslo strateginės vadybos srityse, dirbant tarptautinėse kompanijose, eurointegracinėse struktūrose, įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektus, vystant naujas ekonomikos ir inovacijų sritis, taip pat užsienio politikos ir tarptautinių santykių srityse.

Nori gebėti...

atlikti strateginį planavimą,

suprasti, numatyti ir valdyti globalizacijos keliamus pokyčius,

formuoti tiriamųjų sričių vizijas, kurti ateities scenarijus, prognozes,

sudaryti tikslų bei uždavinių žemėlapius,

spręsti sudėtingas užduotis virtualioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje vadybos aplinkoje,

priimti inovatyvius sprendimus kuriant efektyvias ir konkurencingas vadybos strategijas.

Apie programą

Ateities įžvalgų ir strateginio valdymo programa yra pirmoji edukacinė ateities studijų programa Lietuvoje. Programa pasižymi ugdomų kompetencijų  tarpdiscipliniškumu, kompleksiškumu ir universalumu. Tai atveria galimybes geresnei integracijai į besikeičiančią darbo rinką – įžvalgų metodologija leidžia tiksliai apibrėžti jos pritaikomumą skirtingose srityse ir lygiuose, taikant šiuos gebėjimus socialinės, ekonominės, politinės, kultūrinės ir technologinės veiklos strateginiame modeliavime taip pat, kaip ir kuriant ateitį žinių visuomenėje.

Ateities įžvalgų ir strateginio valdymo studijų programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos viešojo administravimo krypties specialistus, gebančius integraliai suprasti kompleksinius valdymo ryšius daugiapakopėse ir kintančiose globalaus pasaulio aplinkose, taikyti ateities įžvalgų metodologijas, formuojant viešojo valdymo politikas ir ūkinę veiklą, vykdyti strateginį planavimą ir programinį valdymą, taip pat rengti ir įgyvendinti viešojo valdymo pokyčius, kompleksiškai spręsti uždavinius įtinklintose socialinėse, ekonominėse ir kultūrinėse daugiapakopio valdymo aplinkose, strategiškai planuoti technologinę pažangą, susijusią su šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis įvairiuose viešosios veiklos lygiuose bei srityse, taip pat gebėti įgyvendinti darniojo vystymosi principus viešajame valdyme, priimti inovacinius sprendimus, kuriant veiksmingas ir konkurencingas valdymo strategijas.

Ateities įžvalgos yra būdas mąstyti apie ateitį, ją svarstyti ir planuoti, kuriant įvairių visuomenės veiklos sričių inovacijas, siekiant jų efektyvumo ir didinant konkurencingumą šiuolaikinių pasaulinių pokyčių akistatoje. Europos Sąjungoje ateities įžvalgų metodai strateginiam planavimui ir sprendimų priėmimui tampa kasdiene rutinine veikla, kai klostosi įprasta praktika kiekvieną didesnį projektą paremti ateities įžvalgų tyrimais.

Studijuojami dalykai:

Ateities įžvalgų metodologija / Ateities įžvalgų moksliniai tyrimai / Daugiapakopis valdymas / Elektroninės valdžios strategijos / Europos Sąjungos ateities scenarijai / Globalieji pokyčiai ir darniosios plėtros strategijos / Strateginių scenarijų vystymas / Žemėlapiavimo metodai ir technologijos

Pasirenkamieji dalykai:

Globaliosios kultūros tendencijos / Globaliųjų ekonominių procesų valdymas / Politikos ateities studijos / Technologinių inovacijų strategijos

Studijų dalykų aprašus anglų kalba galite rasti čia.

Reikalavimai

Į Ateities įžvalgų ir strateginio valdymo magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines Viešojo administravimo krypties studijų, Socialinių mokslų srities ir Humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro programas. Stojantieji privalo būti išlaikę arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus.

Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Ateities įžvalgų ir strateginio valdymo magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos.