Socialinių mokslų magistras
Nuolatinės sesijinės studijos – 1,5 m.
Studijos vykdomos lietuvių kalba
Vilnius
2018 m. priėmimas nevykdomas


.

Asmenybei, kuri...

domisi kultūra ir kūryba,

yra kūrybinės visuomenės dalis,

išsiskiria nestandartišku, kritišku mąstymu,

geba sklandžiai komunikuoti ir skleidžiama žinute sudominti kitus.

Nori tapti...

geidžiamu specialistu,   vadybininku ar vadovu kūrybiniuose versluose, dizaino ir skaitmeninių technologijų įmonėse, kūrybinių industrijų organizacijose, valstybės ir savivaldos institucijų komunikacijos padaliniuose, taip pat viešojo sektoriaus organizacijose, formuojančiose kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą.

Nori gebėti...

vygdyti ir strateguoti integruotos komunikacijos projektus,

valdyti, organizuoti ir komunikuoti kūrybines veiklas bei verslus,

komunikuoti apie idėjų realizaciją ir komercializaciją,

plėsti prekės ženklo žinomumą,

vykdyti efektyvią komunikaciją socialinėse medijose,

organizuoti ir vykdyti integruotos komunikacijos tyrimus.

Apie programą

Integruotos komunikacijos projektinėje veikloje kūrybingumas užima svarbiausią, sudėtinę vietą, tiek vykdant marketingo kampanijas, formuojant įvaizdį ir rinkoje diegiant prekės ženklą, tiek stebint vartotojų elgesį ir jų poreikius, tiek valdant ir keičiant komunikacijos procesų planus, tiek vykdant viešus socialinių medijų projektus ir nustatant kūrybinio produkto vertę. Sujungiant visuomenės, kūrėjo ir vartotojo sferas integruotos kūrybos komunikacijos specialistai darbuojasi viešajame ir privačiajame sektoriuje, vadovauja kuriant ir išbandant medijų komunikacijos, skaitmeninių technologijų, socialinių inovacijų produktus. Puikus orientavimasis Integruotos komunikacijos lauke leidžia įgyvendinti kūrybos visuomenės ir kūrybos ekonomikos strategijas, padedančias Europos Sąjungai lyderiaujančiai vystytis tarptautiniu ir net tarpkontinentiniu lygiu.

Didžiuliai verslai ir tarptautiniu mastu veikiančios valstybių institucijos, formuojančios, užtikrinančios ir praktikoje diegiančios inovacijas, lemiančias visuomenės kraštovaizdžio pokyčius ir plėtrą, nuolatos dairosi asmenybių, gebančių tarpdalykiškai mąstyti ir dirbti kintančioje aplinkoje. Moksliniai tyrimai rodo, kad būtent tokie ir yra Integruotos kūrybos komunikacijos specialistai. Prognozuojama, kad jie ateityje ne tik užims inovacijų lauke besigrumiančių įmonių vadovų postus, bet ir generuos patį didžiausią pelną. Todėl Integruotos kūrybos komunikacijos specialistai pasižymi skvarbiu ir plačiu žvilgsniu, geba prisitaikyti prie kintančios komunikacijos, technologijų ir politikos, jungia ir taiko skirtingus komunikacijos modelius, valdo technologijas, vykdo ir remiasi mokslo tyrimais, sprendžiant viešųjų ryšių, vadybos, marketingo ir panašaus pobūdžio problemas.

Studijuojami dalykai:

Intelektinė nuosavybė / Komunikacijos tyrimų metodologija / Kūrybingos žinių visuomenės plėtra / Kūrybos ekonomika / Medijų inovacijos / Postmodernioji estetika / Vaizdakryptės inovacijos / Vizualinė kultūra

Pasirenkamieji dalykai:

Integruota komunikacija / Kūrybinės inovacijos / Kūrybinės komunikacijos / Kūrybos visuomenė

Reikalavimai

Į Integruotos kūrybos komunikacijos magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines 1) komunikacijos krypties, 2) socialinių mokslų srities ir 3) humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijų programas. Stojantieji privalo turėti arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus, nustatytus Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse. Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Integruotos kūrybos komunikacijos magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos.

Kalba KSU bendruomenė

Prof. dr. Arūnas Augustinaitis
KSU rektorius, programos dėstytojas

Kūrybiniai sprendimai šiandien valdomi įvairiausiomis komunikacijos priemonėmis, technologijomis ir metodų kombinacijomis. Baigus integruotos kūrybos komunikacijos studijas, išmokstama suprasti sumaniąją efektyvių komunikacijos metodų kompleksų panaudojimo logiką, jų organizavimo ir taikymo ypatumus įvairiose srityse, pradedant kūrybos ekonomika, industrijomis, kūrybiniu verslu ir baigiant sumaniaisiais miestais bei technologinių inovacijų komunikacijos vadyba. Tai išskirtinė programa, jungianti įvairias komunikacijos paradigmas ir modelius, sukuriant geriausius ir produktyviausius integruotus sprendimus, komunikuojant kūrybinę ir inovacinę veiklą nuo pradinės idėjos formavimo iki jos galutinio produkto ar paslaugos komercializavimo.

Živilė Maldeikytė
Absolventė

Labiausiai patiko studijų kokybė ir parinkti dėstytojai. Dauguma jų buvo savo srities profesionalai ir konkrečioje sferoje dirbantys praktikai, galintys pateikti šiuolaikišką, aktualią ir naudingą informaciją. Taip pat buvo dėstoma iš modernios literatūros, užsienio ir lietuviškų mokslinių straipsnių. Paskaitoje galima laisvai ir kūrybiškai diskutuoti su dėstytojais, reikšti savo nuomonę. Praktiniai darbai taip pat buvo užduodami įdomūs ir naudingi. Aš asmeniškai ne tik įgijau komunikacijos žinių, vertingos patirties, bet ir susipažinau su puikiais ir perspektyviais žmonėmis, kurie buvo mano bendrakursiai. Iki šiol visiems KSU studijas rekomenduoju kaip inovatyvias, netradicines ir išties suteikiančias šiems laikams reikalingą išsilavinimą.

Programos dėstytojai

null

Prof. dr. Arūnas Augustinaitis

null

Doc. dr. Justinas Braslauskas

null

Doc. dr. Agnieška Juzefovič

null

Doc. dr. Austė Kiškienė

null

Doc. dr. Remigijus Venckus

null

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas

Turite klausimų? Kreipkitės:
Tel. +370 655 62117
El. p. priemimas@ksu.lt