Socialinių mokslų magistras
Nuolatinės sesijinės studijos – 1,5 m.
Studijos vykdomos lietuvių kalba
Vilnius

Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!


.

Asmenybei, kuri...

domisi kultūra ir kūryba,

yra kūrybinės visuomenės dalis,

išsiskiria nestandartišku, kritišku mąstymu,

geba sklandžiai komunikuoti ir skleidžiama žinute sudominti kitus.

Nori tapti...

geidžiamu specialistu,   vadybininku ar vadovu kūrybiniuose versluose, dizaino ir skaitmeninių technologijų įmonėse, kūrybinių industrijų organizacijose, valstybės ir savivaldos institucijų komunikacijos padaliniuose, taip pat viešojo sektoriaus organizacijose, formuojančiose kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą.

Nori gebėti...

vygdyti ir strateguoti integruotos komunikacijos projektus,

valdyti, organizuoti ir komunikuoti kūrybines veiklas bei verslus,

komunikuoti apie idėjų realizaciją ir komercializaciją,

plėsti prekės ženklo žinomumą,

vykdyti efektyvią komunikaciją socialinėse medijose,

organizuoti ir vykdyti integruotos komunikacijos tyrimus.

Apie programą

Integruotos kūrybos komunikacijos studijų programa – tai vienintelė ir išskirtinė studijų programa Lietuvoje skirta ruošti komunikacijos specialistus, gebančius priimti kūrybinius sprendimus ir juos valdyti įvairiausiomis komunikacijos priemonėmis, technologijomis ir metodų kombinacijomis.

Programos išskirtinumas:

Maksimalus orientavimasis į šiuolaikinius verslo ir tarptautiniu mastu veikiančių institucijų poreikius, kur darbuotaojui yra būtinybė tarpdalykiškai mąstyti ir dirbti nuolat kintančioje aplinkoje. Moksliniai tyrimai rodo, kad būtent tokie yra Integruotos kūrybos komunikacijos specialistai. Prognozuojama, kad jie ateityje ne tik užims inovacijų lauke besigrumiančių įmonių vadovų postus, bet ir generuos patį didžiausią pelną. Taigi, šioje programoje studijos apima įvairias komunikacijos paradigmas ir modelius, supažindinama su geriausiais ir produktyviausiais integruotais sprendimais, kurie būtini komunikuojant kūrybinę ir inovacinę veiklą nuo pradinės idėjos formavimo iki jos galutinio produkto ar paslaugos komercializavimo.

Absolventų įsidarbinimo rodikliai labai geri. Absolventų karjeros sritys yra verslo ir valstybės institucijos bei jų komunikacijos padaliniai, taip pat vešiojo sektoriaus institucijos, kurios formuoja kūrybinių ir kultūrinių industrijų plėtrą.

Tarptautiškumo faktorius. Ypatingas integruotos kūrybos komunikacijos poreikis formuojasi kūrybinių ir kultūrinių industrijų srityse, dalyvaujant tarptautiniuose tyrimuose, Europos kūrybinių ir kultūrinių industrijų strategijų kūrime, taip pat nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Studijuojami dalykai:

Kūrybos ekonomika / Dizaininis mąstymas / Skaitmeninė rinkodara / Integruotas vizualumas / Medijų technologijos / Kūrybos verslo vadyba / Intelektinė nuosavybė / Komunikacijos tyrimų metodai / Baigiamasis darbas (I, II III)

Pasirenkamieji dalykai:

Projektų rengimas ir valdymas / Kūrybinių ir kultūrinių industrijų marketingas / Prekės ženklo valdymas / Kultūros renginių vadyba

Reikalavimai

Į Integruotos kūrybos komunikacijos magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę universitetines 1) komunikacijos krypties, 2) socialinių mokslų srities ir 3) humanitarinių mokslų, istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijų programas. Stojantieji privalo turėti arba pagal sudarytą individualių studijų planą išlaikyti privalomus bakalauro studijų pagrindų dalykus, nustatytus Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse. Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų programas, į Integruotos kūrybos komunikacijos magistrantūros studijas gali būti priimami tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad iš Priėmimo į Kazimiero Simonavičiaus universitetą taisyklėse patvirtinto studijų pagrindinių ir specialių dalykų sąrašo yra surinkę ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Asmenims, neturintiems 30 ECTS kreditų minimumo, organizuojamos papildomosios studijos.

Kalba KSU bendruomenė

Prof. dr. Arūnas Augustinaitis
KSU rektorius, programos dėstytojas

Kūrybiniai sprendimai šiandien valdomi įvairiausiomis komunikacijos priemonėmis, technologijomis ir metodų kombinacijomis. Baigus integruotos kūrybos komunikacijos studijas, išmokstama suprasti sumaniąją efektyvių komunikacijos metodų kompleksų panaudojimo logiką, jų organizavimo ir taikymo ypatumus įvairiose srityse, pradedant kūrybos ekonomika, industrijomis, kūrybiniu verslu ir baigiant sumaniaisiais miestais bei technologinių inovacijų komunikacijos vadyba. Tai išskirtinė programa, jungianti įvairias komunikacijos paradigmas ir modelius, sukuriant geriausius ir produktyviausius integruotus sprendimus, komunikuojant kūrybinę ir inovacinę veiklą nuo pradinės idėjos formavimo iki jos galutinio produkto ar paslaugos komercializavimo.

Živilė Maldeikytė
Absolventė

Labiausiai patiko studijų kokybė ir parinkti dėstytojai. Dauguma jų buvo savo srities profesionalai ir konkrečioje sferoje dirbantys praktikai, galintys pateikti šiuolaikišką, aktualią ir naudingą informaciją. Taip pat buvo dėstoma iš modernios literatūros, užsienio ir lietuviškų mokslinių straipsnių. Paskaitoje galima laisvai ir kūrybiškai diskutuoti su dėstytojais, reikšti savo nuomonę. Praktiniai darbai taip pat buvo užduodami įdomūs ir naudingi. Aš asmeniškai ne tik įgijau komunikacijos žinių, vertingos patirties, bet ir susipažinau su puikiais ir perspektyviais žmonėmis, kurie buvo mano bendrakursiai. Iki šiol visiems KSU studijas rekomenduoju kaip inovatyvias, netradicines ir išties suteikiančias šiems laikams reikalingą išsilavinimą.

Programos dėstytojai

null

Prof. dr. Arūnas Augustinaitis

null

Doc. dr. Justinas Braslauskas

null

Doc. dr. Agnieška Juzefovič

null

Doc. dr. Austė Kiškienė

null

Doc. dr. Remigijus Venckus

null

Prof. dr. Eugenijus Skerstonas