Teisės magistras
Nuolatinės sesijinės studijos – 1,5 m.
Studijos vykdomos lietuvių, anglų arba rusų kalba
Vilnius

Plačiau apie studijų kainą ir KSU nuolaidų sistemą – čia.
Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu čia!

Asmenybei, kuri...

yra sąžininga ir siekia teisingumo,

turi analitinio mąstymo gebėjimų ir stiprų atsakomybės jausmą,

jau sugeba spręsti įvairias teisines problemas,

geba mąstyti konceptualiai,

siekia tapti aukščiausio lygio teisės specialistu tarptautinės prekybos ir verslo teisėje.

Nori tapti...

geidžiamu specialistu, ekspertu ar vadovu ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse privačiose struktūrose (advokatų kontorose, teisininkų biuruose, įvairaus pobūdžio tarptautinėse korporacijose ir pan.), ir viešajame sektoriuje, ypač institucijose, kurios veikia Lietuvos teritorijoje (pvz.: LR Ūkio ministerija) ar užsienyje (Europos Komisijos Generaliniai direktoratai).

Nori gebėti...

suprati šiuolaikinio pasaulio prekybos ir teisės raidos tendencijas, vykstančius procesus, teisinius sprendimus,

taikyti atskiras verslo teisės sritis reglamentuojančias teisės normas bei remiantis moksliniais metodais analizuoti atskirų sričių teisinio reglamentavimo ypatumus,

savarankiškai priimti efektyvius teisinius sprendimus,

spręsti įvairias tarptautinio verslo problemas, atlikti teisines analizes, inicijuoti ir įgyvendinti idėjas, projektus,

integruoti tarptautinės verslo teisės informaciją į komercinę bei ekonominę prasmę turinčią visumą,

socialiai atsakingai ir etiškai taikyti teisines žinias, vertinti pasekmes.

Apie programą

Tarptautinės prekybos ir verslo teisės koncepcija remiasi šiuolaikinės tarptautinės prekybos ir verslo teisės kaip moksliniais metodais grindžiamų teisės idėjų pateikimu ir tinkamų teisinių paslaugų suteikimu subjektams, investuojantiems kapitalą į užsienio įmones ir/ar vykdantiems veiklą, susijusią su užsienio rinkomis.

Studijų programoje išskiriami keli svarbiausi kompetencijų ir žinojimo lauko lygmenys, kurie yra tarpusavyje susieti ir sąlygoja vienas kitą.  Pirmasis lygis apima svarbiausius tarptautinės prekybos ir verslo teisės ypatumus, kurie išryškėja atskirose tarptautinės prekybos ir verslo teisės srityse. Antrasis – tai „know-how“ lygio žinių ir kompetencijų formavimas, leidžiantis praktiškai suvokti tarptautinės prekybos ir verslo teisės keliamus iššūkius.

Programoje derinami ir apibendrinantieji, ir detalizuojantys pradai, kad specialistai galėtų ne tik teoriškai suprasti tarptautinės prekybos ir verslo teisės tendencijas ir studijų dalykus, bet ir gebėtų mokymo procese įgytas žinias pritaikyti praktinėje veikloje.

Dėl itin sparčiai vykstančių integracijos procesų pasaulyje ir atskiruose regionuose, augant tarptautiniam verslui, didėja ir specialistų, gebančių tinkamai suvokti tarptautinės prekybos ir verslo teisės ypatumus, jos raidos tendencijas, poreikis.

Apie dėstytojus

Tarptautinės prekybos ir verslo teisės studijų programos studentams dėstys teisės mokslo atstovai iš geriausių Europos universitetų, lyderiaujančių teisės srityje: Ženevos universiteto (Šveicarija), Lozanos verslo mokyklos (Šveicarija), Centrinės Europos universiteto (Vengrija).

Studijuojami dalykai:

Tarptautinė sutarčių teisė / Tarptautinė investicijų teisė / Tarptautinė transporto ir draudimo teisė / Tarptautinė ir lyginamoji įmonių teisė / Alternatyvūs ginčų sprendimai / Tarptautinė prekybos teisė / Mokėjimai ir kiti finansiniai aspektai tarptautinėje prekyboje / Tarptautinė bankininkystės teisė ir susiklosčiusi praktika / Tarptautinė mokesčių teisė / Industrinės intelektinės nuosavybės apsauga: patentai, prekių ženklai ir industrinis dizainas

Reikalavimai

Į Tarptautinės prekybos ir verslo teisės magistrantūros studijas tiesiogiai, be papildomųjų studijų, priimami asmenys, baigę teisės krypties studijų universitetines bakalauro programas arba teisės vientisųjų studijų programas. Stojantieji į Tarptautinės prekybos ir verslo teisės programą privalo mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

Turite klausimų? Kreipkitės:
Tel. 8 5 213 3493
El. p. priemimas@ksu.lt