Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis priėmimas – tai galimybė stoti į pasirinktą universitetą tiesiogiai (ne per LAMA BPO sistemą). Jis skirtas tiems, kurie ketina studijuoti savo lėšomis.

Tiesioginis priėmimas į KSU vyks iki 2017 m. rugpjūčio 31 dienos. Pažymėtina, kad stojantiesiems per tiesioginį priėmimą ir pasirašiusiems dokumentus dėl studijų iki 2017 m. liepos 14 d., studijų kainai taikoma 30 proc. nuolaida.

Kaip vyksta tiesioginis priėmimas?

Organizuojamas motyvacinis pokalbis su stojančiuoju, kurio metu stojantysis turi galimybę pristatyti savo patirtį ir žinias, įgytas ne mokyklos suole ir neatsispindinčias brandos atestate, taip pat gali geriau pažinti Universitetą, studijų programą, kurią nori studijuoti, išsiaiškinti kitus rūpimus klausimus. Kazimiero Simonavičiaus universitetui svarbi stojančiųjų motyvacija, nes tai lemia ir studijų rezultatus.

Motyvaciniam pokalbiui reikėtų užsiregistruoti iš anksto el. paštu priemimas@ksu.lt arba atvykus į Universitetą.

Kuo naudingas tiesioginis priėmimas?

Suteikia galimybę rezervuoti vietą Universitete – nereikės nerimauti, kad bendrojo priėmimo metu liksite už brūkšnio, t. y. nepateksite į Universitetą, kuriame norite studijuoti.

Tiesioginio priėmimo metu dėmesys skiriamas ne tik stojančiojo mokyklos baigimo rezultatams, bet ir motyvacijai bei pasirengimui studijuoti tam tikrą programą. Taip galimybę studijuoti įgyja asmenys, kurie negali stoti į norimą studijų programą bendrojo priėmimo metu (per LAMA BPO sistemą) dėl netinkamai pasirinktų mokymosi dalykų ar egzaminų, pavyzdžiui, jei trūksta tam tikro dalyko egzamino įvertinimo.

Svarbu ir tai, kad stojantysis apie priėmimą į Universitetą sužino per kelias dienas, o ne savaites ar mėnesius, kaip įprastai būna stojant bendrojo priėmimo metu.

Stoti tiesioginio priėmimo metu yra naudinga finansiškai – pasirašiusiems studijų dokumentus iki liepos 14 dienos, taikoma 30 proc. nuolaida studijų kainai.

Dokumentai, pateikiami stojant tiesioginio priėmimo metu:

Reikalingi dokumentai:

  • prašymas dalyvauti priėmime (formą galite rasti čia);
  • asmens tapatybės kortelė arba pasas;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos (turintiems vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą);
  • mokyklos patvirtintą 10 – 12 kl. metinių pažymių išrašą (moksleiviams);
  • diplomo ir jo priedėlio (jeigu baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) kopijos;
  • kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos;
  • dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
  • 1 nuotrauka (3×4);
  • dokumentų tvarkymo mokesčio kvitą.

Komisijai reikia pateikti dokumentų originalus (originalą parodyti, kopiją įteikti) arba notariškai patvirtintas kopijas.

Motyvacinių pokalbių tvarkaraštis

Stojantieji per išankstinį ir tiesioginį priėmimą į KSU dalyvauja motyvaciniame pokalbyje su Priėmimo  komisija.

Prieš atvykstant į motyvacinį pokalbį stojantieji turi užsiregistruoti el. paštu
Vilniuje: nuolatinis@ksu.lt, istestinis@ksu.lt, Klaipėdoje: klaipeda@ksu.lt.

Vilniuje motyvaciniai pokalbiai vyksta kiekvieną penktadienį 10.00 val. adresu: Dariaus ir Girėno g. 21, (III aukštas, posėdžių salė).

Klaipėdoje motyvaciniai pokalbiai vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį 13.00 val. adresu: Bijūnų g. 17 (330 kab.)

Stojamoji įmoka

Įmokos dydis – 30 EUR.

Būtina nurodyti įmokos pavadinimą:

*studijų dokumentų tvarkymo mokestis už  už nuolatines studijas / – už nuolatines-sesijines studijas

gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas DNB, AB
gavėjo sąskaita LT 854010 0424 0030 9151
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*
gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas AB SEB bankas
gavėjo sąskaita LT24 7044 0600 0785 3756
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*

Kilus klausimams ar neaiškumams, prašome kreiptis:
El. p. priemimas@ksu.lt
Tel. +370 655 62117

Konkursinio balo sandara 2017 m.

Stojamasis konkursinis balas į KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas yra sudaromas iš lentelėje pateiktų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir / arba mokomojo metinio dalyko pažymių (balų).

Studijų programos

Dalykas

Konkursiniam balui formuoti reikalingas

Svertiniai koeficientai

Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba

 

Aviacijos vadyba

 

Rinkodara ir reklamavimas

Matematika Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Istorija Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2
Kūrybinės ir kultūrinės industrijos

 

Pramogų ir turizmo industrijos

 

Mados industrija

 

Politikos komunikacija ir žurnalistika

Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Informacinės technologijos Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Istorija Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lingvistika Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Istorija Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Užsienio kalba Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Teisė ir ekonomikos saugumas

 

Teisė*

 

Istorija Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2
Interneto inžinerija Matematika Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Informacinės technologijos arba Fizika Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2

* – vientisosios studijos (sujungia bakalauro ir magistro studijų pakopas)

Prie konkursinio balo pridedama 0,5 papildomo balo stojantiesiems, kurie yra baigę bazinius karinius mokymus.

Minimalieji priėmimo reikalavimai

Į Universitetą Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas (LAMA BPO) metu priimami asmenys, kurių suminis konkursinis balas, neįskaičiuojant skirtų pagal papildomus kriterijus, yra 3 (trys) ir daugiau, tiesioginio priėmimo į Universitetą metu – 2 (du) ir daugiau.

Priėmimo datos 2017 m.

Priėmimo etapas

Priimama

Priėmimo datos

Mokslo metų pradžia

Išankstinis tiesioginis priėmimas į KSU į mokamas nuolatines, nuolatines sesijines ir nuotolines studijas 2017-04-03 – 2017-05-31
studijų sutarčių pasirašymas
2017-04-03 – 2016-05-31
2017-09-01

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas
(LAMA BPO)

Visa išsami informacija interneto svetainėje
www.lamabpo.lt

į valstybės stipendijomis finansuojamas (vnf/st) ir nefinansuojamas (mokamas) (vnf) nuolatines, nuolatines sesijines ir nuotolines studijas

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

Pirmasis etapas
2017-06-01 – 2017-07-19
studijų sutarčių pasirašymas
2017-07-25 – 2017-07-27

Antrasis etapas
 2017-07-28 – 2017-07-30
studijų sutarčių pasirašymas
2017-08-02 – 2017-08-03

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

 2017-08-10 – 2017-08-16
studijų sutarčių pasirašymas
2017-08-22 – 2017-08-23

2017-09-01
Tiesioginis priėmimas į KSU į mokamas nuolatines, nuolatines sesijines ir nuotolines studijas 2017-06-01 – 2017-08-04
studijų sutarčių pasirašymas
2017-06-01 – 2017-08-04
2017-09-01
Papildomas tiesioginis priėmimas į KSU į mokamas nuolatines, nuolatines sesijines ir nuotolines studijas 2017-08-07 – 2017-08-31
studijų sutarčių pasirašymas
2017-08-07 – 2017-08-31
2017-09-01

Nuolatinių studijų koordinatorė
Vaida Bačinskaitė

Tel. (+370 5) 213 5172

Mob. tel. +370 618 08894

El. p. nuolatinis@ksu.lt

Studijų plėtros skyriaus direktorė
Agnė Bružaitė

Tel. (+370 5) 213 3606

Mob. tel. +37065562117

El. p. agne.bruzaite@ksu.lt

Ištęstinių studijų koordinatorė
Aistė Jarumbavičienė

Tel. (+370 5) 213 6713

Mob. tel. +370 655 44387

El. p. istestinis@ksu.lt