Konkursinio balo sandara 2017 m.

Stojamasis konkursinis balas į KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas yra sudaromas iš lentelėje pateiktų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir / arba mokomojo metinio dalyko pažymių (balų).

Studijų programos

Dalykas

Konkursiniam balui formuoti reikalingas

Svertiniai koeficientai

Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba

 

Aviacijos vadyba

 

Rinkodara ir reklamavimas

Matematika Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Istorija Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2
Kūrybinės ir kultūrinės industrijos

 

Pramogų ir turizmo industrijos

 

Mados industrija

 

Politikos komunikacija ir žurnalistika

Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Informacinės technologijos Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Istorija Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lingvistika Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Istorija Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Užsienio kalba Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Teisė ir ekonomikos saugumas

 

Teisė*

 

Istorija Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2
Interneto inžinerija Matematika Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Informacinės technologijos arba Fizika Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2

* – vientisosios studijos (sujungia bakalauro ir magistro studijų pakopas)

Minimalieji priėmimo reikalavimai

Į Universitetą priimami asmenys, kurių suminis konkursinis balas, neįskaičiuojant skirtų pagal papildomus kriterijus, yra 2 (du) ir daugiau.

IMG_5213

Priėmimo datos 2017 m.

Priėmimo etapas

Priimama

Priėmimo datos

Mokslo metų pradžia

Išankstinis tiesioginis priėmimas į KSU į mokamas nuolatines ir nuolatines sesijines studijas 2017-04-03 – 2017-05-31
studijų sutarčių pasirašymas
2017-04-03 – 2016-05-31
2017-09-01

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas
(LAMA BPO)

Visa išsami informacija interneto svetainėje
www.lamabpo.lt

į valstybės stipendijomis finansuojamas (vnf/st) ir nefinansuojamas (mokamas) (vnf) nuolatines ir nuolatines sesijines studijas

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

Pirmasis etapas
2017-06-01 – 2017-07-19
studijų sutarčių pasirašymas
2017-07-25 – 2017-07-27

Antrasis etapas
 2017-07-28 – 2017-07-30
studijų sutarčių pasirašymas
2017-08-02 – 2017-08-03

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

 2017-08-10 – 2017-08-16
studijų sutarčių pasirašymas
2017-08-22 – 2017-08-23

2017-09-01
Tiesioginis priėmimas į KSU į mokamas nuolatines ir nuolatines sesijines studijas 2017-06-01 – 2017-08-04
studijų sutarčių pasirašymas
2017-06-01 – 2017-08-04
2017-09-01
Papildomas tiesioginis priėmimas į KSU į mokamas nuolatines ir nuolatines sesijines studijas 2017-08-07 – 2017-08-31
studijų sutarčių pasirašymas
2017-08-07 – 2017-08-31
2017-09-01

Stojantieji per tiesioginį priėmimą į KSU turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su priėmimo komisija. Pokalbio metu stojantysis turi galimybę pristatyti savo patirtį ir žinias, įgytas ne mokyklos suole ir neatsispindinčias brandos atestate, taip pat gali geriau pažinti Universitetą, studijų programą, kurią nori studijuoti, išsiaiškinti kitus rūpimus klausimus.

Motyvaciniam pokalbiui reikia užsiregistruoti iš anksto el. paštu priemimas@ksu.lt arba atvykus į Universitetą.

Motyvacinių pokalbių tvarkaraštis

Stojantieji per išankstinį ir tiesioginį priėmimą į KSU dalyvauja motyvaciniame pokalbyje su Priėmimo  komisija.

Prieš atvykstant į motyvacinį pokalbį stojantieji turi užsiregistruoti el. paštu
Vilniuje: nuolatinis@ksu.lt, istestinis@ksu.lt, Klaipėdoje: klaipeda@ksu.lt.

Vilniuje motyvaciniai pokalbiai vyksta kiekvieną penktadienį 10.00 val. adresu: Dariaus ir Girėno g. 21, (III aukštas, posėdžių salė).

Klaipėdoje motyvaciniai pokalbiai vyksta kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį 13.00 val. adresu: Bijūnų g. 17 (330 kab.)

Stojamoji įmoka

Įmokos dydis – 30 EUR.

Būtina nurodyti įmokos pavadinimą:

*studijų dokumentų tvarkymo mokestis už  už nuolatines studijas / – už nuolatines-sesijines studijas

gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas DNB, AB
gavėjo sąskaita LT 854010 0424 0030 9151
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*
gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas AB SEB bankas
gavėjo sąskaita LT24 7044 0600 0785 3756
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*

Nuolatinių studijų koordinatorė
Vaida Bačinskaitė

Tel. (+370 5) 213 5172

Mob. tel. +370 618 08894

El. p. nuolatinis@ksu.lt

Studijų plėtros skyriaus direktorė
Agnė Bružaitė

Tel. (+370 5) 213 3606

Mob. tel. +37065562117

El. p. agne.bruzaite@ksu.lt

Ištęstinių studijų koordinatorė
Aistė Jarumbavičienė

Tel. (+370 5) 213 6713

Mob. tel. +370 655 44387

El. p. istestinis@ksu.lt