Į Kazimiero Simonavičiaus universitetą priimami turintieji vidurinį ar jam prilygstantį išsilavinimą ir baigusieji universitetines arba neuniversitetines aukštąsias mokyklas (kolegijas).

Baigusiems universitetines ir neuniversitetines aukštąsias mokyklas pagal galiojančias nuostatas įskaitomi atitinkantys universiteto mokymo programą dalykai, leidžiama studijuoti pagal individualius studijų planus ir greičiau baigti studijas.

Moksleiviai į KSU priimami pagal tiesioginio priėmimo tvarką ir pagal 2018 m. LAMA BPO priėmimo tvarką.

Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis priėmimas – tai galimybė stoti į pasirinktą universitetą tiesiogiai (ne per LAMA BPO sistemą). Jis skirtas tiems, kurie ketina studijuoti savo lėšomis.

Tiesioginis priėmimas į KSU vyks iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos.