Studijų kainos įstojusiems į KSU 2017 m.

Studijų programa Miestas Mokymosi forma ir trukmė (metai) Studijų kaina semestrui, EUR                                  Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL NL (S) NL NL (S)
Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba (lietuvių / anglų kalba) Vilnius 3,5 3,5 1425 1425 Verslo bakalauras
Aviacijos vadyba (anglų kalba) Vilnius 3,5 1980 Vadybos bakalauras
Interneto inžinerija (lietuvių / anglų kalba) Vilnius 3,5 1610 Informatikos bakalauras
Kūrybinės ir kultūrinės industrijos (lietuvių / anglų kalba) Vilnius 3,5 3,5 1425 1425 Komunikacijos bakalauras
Lingvistika (lietuvių k.) Vilnius 3,5 1425 Lingvistikos bakalauras
Mados industrija (lietuvių / anglų kalba) Vilnius 3,5 3,5 1425 1425 Komunikacijos bakalauras
Politikos komunikacija ir žurnalistika (lietuvių / anglų kalba) Vilnius 3,5 1425 Komunikacijos bakalauras
Pramogų ir turizmo industrijos (lietuvių / anglų kalba) Klaipėda 3,5 1425 Komunikacijos bakalauras
Pramogų ir turizmo industrijos (lietuvių / anglų kalba) Vilnius 3,5 3,5 1425 1425 Komunikacijos bakalauras
Rinkodara ir reklamavimas (lietuvių / anglų kalba) Vilnius 3,5 1425 Rinkodaros bakalauras
Teisė ir ekonomikos saugumas (verslo detektyvistika)
(lietuvių / anglų kalba)
Vilnius 3,5 1425 Teisės bakalauras
Teisė (lietuvių kalba) * Vilnius 5 5 1425 1425 Teisės magistras
Teisė (lietuvių kalba) * Klaipėda 5 1425 Teisės magistras
Europos Sąjungos teisė globalių iššukių aplinkoje (LL. M.) (anglų kalba) Vilnius 1,5 1500 LL. M. Teisės magistras
Organizacinės inovacijos ir vadyba (lietuvių / anglų kalba) Vilnius 1,5 2050 Organizacijų vadybos magistras
Integruota kūrybos komunikacija (lietuvių / anglų kalba) Vilnius 1,5 2050 Komunikacijos magistras
Tarptautinė prekybos ir verslo teisės (LL. M.) (anglų kalba) Vilnius  – 1,5  – 1500 LL. M. Teisės magistras
Verslo administravimas (MBA) (rusų kalba) Vilnius  – 1,5  – 8750** Verslo administravimo magistras

NL – nuolatinės studijos
NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos – paskaitos organizuojamos taip, kad per semestrą studentai turi atvykti 8 intensyvioms paskaitų sesijoms po 3 dienas (penktadienio popietė, šeštadienis ir sekmadienis)
* – vientisosios studijos (sujungia bakalauro ir magistro studijų pakopas)
** – už visą studijų programą.

_EE_9874_2

KSU stipendijos ir finansinė parama


NAUJIENA! 
Kazimiero Simonavičiaus universitetas laukia gerai besimokančių studentų. Stojantieji turi galimybę gauti ne tik valstybės finansavimą, Universitetas taip pat suteikia teisę studijuoti NEMOKAMAI pažangiausiems abiturientams. Pretenduoti į nemokamas studijas bei studijų nuolaidas gali asmenys, stojantys tiek tiesioginio priėmimo būdu, tiek per LAMA BPO sistemą.

Stojantiesiems, kurie gaus kvietimą studijuoti Kazimiero Simonavičiaus universiteto vnf ar vnf/st studijų vietose ir turės aukštesnį balą nei 8, bus suteikiama nuolaida studijoms.

STOJANTIESIEMS
STOJANTIESIEMS SU AUKŠTAIS KONKURSINIAIS BALAIS NEMOKAMAI studijuos stojantieji, kurių konkursinis balas yra 9 ir daugiau.

50 % nuolaida studijų kainai taikoma stojantiesiems, kurių konkursinis balas yra 8,5–8,99.

30 % nuolaida taikoma tiems, kurių balas yra 8–8,49

ATLIKUSIEMS KARO TARNYBĄ Atlikusiems karo tarnybą taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
NEĮGALIESIEMS Neįgaliesiems taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
STUDIJUOJANTIEMS
PAŽANGIEMS STUDENTAMS Po kiekvienos sesijos 2 pažangiausi kurso studentai kitą semestrą studijuoja nemokėdami už studijas.
KSU AMBASADORIAMS KSU ambasadoriams, atstovaujantiems Universitetui, taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
AKTYVIEMS STUDENTAMS Kiekvieną semestrą 3 studentams, pasiekusiems išskirtinių rezultatų mokslinėje, meno ar sporto veikloje, taip pat aktyviai dalyvaujantiems Universiteto bendruomenės veikloje, suteikiama 50 proc. nuolaida studijų kainai.
_EE_9899

Valstybės ir tikslinis finansavimas

Valstybės finasavimas

Valstybės studijų stipendija – tai valstybės skiriamas studijų finansavimas nevalstybinių universitetų studentams, kurį gali gauti baigusieji mokyklas geriausiais rezultatais. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienerių metų studijų kainos dydį (2016 metų priėmimo metu jis yra 1271 Eur/metams nuolatinių studijų studentams, stojantiems į visas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, išskyrus Interneto inžinerijos studijų programą – 2248 Eur/metams nuolatinių studijų studentams). Jei aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra didesnė už norminę studijų kainą, likusią studijų mokesčio dalį turės kompensuoti pats studentas.

Išsamesnė informacija apie valstybės studijų stipendijas

Valstybinės  tikslinis finansavimas

Valstybės tikslinis finansavimas – tai valstybės parama stojantiesiems, pasirinkusiems valstybei būtinas specialybes.

Nauda studentui, pasirinkusiam tikslinio finansavimo studijas KSU:

 • nemokamos studijos visą studijų laikotarpį;
 • garantuota darbo vieta baigus studijas ne trumpiau kaip 3 metams;
 • sudarytos ketinimų sutartys tarp universiteto ir darbdavių, todėl studentui darbdavio ieškoti nereikės;
 • perspektyvi ir paklausi specialybė;
 • puikios karjeros galimybės;

Stojantieji, pageidaujantys pretenduoti į valstybės tiksliniu būdu finansuojamas vietas pagrindinio priėmimo metu birželio 1 – liepos 19 d. LAMA BPO informacinėje sistemoje turi užpildyti ne tik įprastą prašymą studijuoti valstybės nefinansuojamoje su studijų stipendija (vnf/st) arba valstybės nefinansuojamoje vietoje (vnf), bet ir tikslinio finansavimo prašymą, įrašant iki 3 pageidavimų iš programų, gavusių valstybės tikslinio finansavimo vietas, sąrašo. Kvietimai studijuoti skelbiami liepos 23 d. Stojančiuosius per bendrąjį priėmimą ir pažymėjusius tikslinį finansavimą atsirenka Kazimiero Simonavičiaus universitetas.

 

SVARBU! Studijų programa INTERNETO INŽINERIJA gauna valstybės tikslinį finansavimą. Tikslinių studijų vietų skaičius – 2. Studijų programos vykdyme ketinimo dalyvauti protokolus pasirašęs darbdavys UAB „MEDIA INOVACIJOS“.

Dėl visų studijų sąlygų galite pasiteirauti telefonu +370 5 213 3606 ir el. paštu agne.bruzaite@ksu.lt arba priemimas@ksu.lt.

Studijų paskolos ir socialinės stipendijos

Informacija apie socialines  stipendijas:

Studentai gali naudotis Valstybinio studijų fondo teikiamomis stipendijomis ir valstybės paskolomis. Norėdami detaliau sužinoti apie Valstybinio studijų fondo teikiamas paslaugas kreipkitės el. paštu nuolatinis@ksu.lt, istestinis@ksu.lt arba tel. (+370 5) 213 5172.

Daugiau informacijos apie Valstybinio studijų fondo teikiamas socialines stipendijas galima rasti čia.

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

Neįgaliųjų studentų rėmimas

Tikslinės išmokos neįgaliesiems studentams

Tikslinės išmokos neįgaliems  studentams

Tikslines išmokas (152 Eur. per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):
  3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).
 4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

 

Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai Studijų plėtros skyriui skelbiamomis datomis (semestro pradžia) privalo pateikti:

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.