KSU stipendijos ir finansinė parama


NAUJIENA! 
Kazimiero Simonavičiaus universitetas laukia gerai besimokančių studentų. Stojantieji turi galimybę gauti ne tik valstybės finansavimą, Universitetas taip pat suteikia teisę studijuoti NEMOKAMAI pažangiausiems abiturientams. Pretenduoti į nemokamas studijas bei studijų nuolaidas gali asmenys, stojantys tiek tiesioginio priėmimo būdu, tiek per LAMA BPO sistemą.

Stojantiesiems, kurie gaus kvietimą studijuoti Kazimiero Simonavičiaus universiteto vnf ar vnf/st studijų vietose ir turės aukštesnį balą nei 8, bus suteikiama nuolaida studijoms.

STOJANTIESIEMS
STOJANTIESIEMS SU AUKŠTAIS KONKURSINIAIS BALAIS NEMOKAMAI studijuos stojantieji, kurių konkursinis balas yra 9 ir daugiau.

50 % nuolaida studijų kainai taikoma stojantiesiems, kurių konkursinis balas yra 8,5–8,99.

30 % nuolaida taikoma tiems, kurių balas yra 8–8,49

ATLIKUSIEMS KARO TARNYBĄ Atlikusiems karo tarnybą taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
NEĮGALIESIEMS Neįgaliesiems taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
STUDIJUOJANTIEMS
PAŽANGIEMS STUDENTAMS Po kiekvienos sesijos 2 pažangiausi kurso studentai kitą semestrą studijuoja nemokėdami už studijas.
KSU AMBASADORIAMS KSU ambasadoriams, atstovaujantiems Universitetui, taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
AKTYVIEMS STUDENTAMS Kiekvieną semestrą 3 studentams, pasiekusiems išskirtinių rezultatų mokslinėje, meno ar sporto veikloje, taip pat aktyviai dalyvaujantiems Universiteto bendruomenės veikloje, suteikiama 50 proc. nuolaida studijų kainai.
_EE_9874_2

Valstybės ir tikslinis finansavimas

Valstybės finasavimas

Valstybės studijų stipendija – tai valstybės skiriamas studijų finansavimas nevalstybinių universitetų studentams, kurį gali gauti baigusieji mokyklas geriausiais rezultatais. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienerių metų studijų kainos dydį (2016 metų priėmimo metu jis yra 1271 Eur/metams nuolatinių studijų studentams, stojantiems į visas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, išskyrus Interneto inžinerijos studijų programą – 2248 Eur/metams nuolatinių studijų studentams). Jei aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra didesnė už norminę studijų kainą, likusią studijų mokesčio dalį turės kompensuoti pats studentas.

Išsamesnė informacija apie valstybės studijų stipendijas

Valstybinės  tikslinis finansavimas

Valstybės tikslinis finansavimas – tai valstybės parama stojantiesiems, pasirinkusiems valstybei būtinas specialybes.

Nauda studentui, pasirinkusiam tikslinio finansavimo studijas KSU:

  • nemokamos studijos visą studijų laikotarpį;
  • garantuota darbo vieta baigus studijas ne trumpiau kaip 3 metams;
  • sudarytos ketinimų sutartys tarp universiteto ir darbdavių, todėl studentui darbdavio ieškoti nereikės;
  • perspektyvi ir paklausi specialybė;
  • puikios karjeros galimybės;

Stojantieji, pageidaujantys pretenduoti į valstybės tiksliniu būdu finansuojamas vietas pagrindinio priėmimo metu birželio 1 – liepos 19 d. LAMA BPO informacinėje sistemoje turi užpildyti ne tik įprastą prašymą studijuoti valstybės nefinansuojamoje su studijų stipendija (vnf/st) arba valstybės nefinansuojamoje vietoje (vnf), bet ir tikslinio finansavimo prašymą, įrašant iki 3 pageidavimų iš programų, gavusių valstybės tikslinio finansavimo vietas, sąrašo. Kvietimai studijuoti skelbiami liepos 23 d. Stojančiuosius per bendrąjį priėmimą ir pažymėjusius tikslinį finansavimą atsirenka Kazimiero Simonavičiaus universitetas.

 

SVARBU! Studijų programa INTERNETO INŽINERIJA gauna valstybės tikslinį finansavimą. Tikslinių studijų vietų skaičius – 2. Studijų programos vykdyme ketinimo dalyvauti protokolus pasirašęs darbdavys UAB „MEDIA INOVACIJOS“.

Dėl visų studijų sąlygų galite pasiteirauti telefonu +370 5 213 3606 ir el. paštu agne.bruzaite@ksu.lt arba priemimas@ksu.lt.

Studijų paskolos ir socialinės stipendijos

Informacija apie socialines  stipendijas:

Studentai gali naudotis Valstybinio studijų fondo teikiamomis stipendijomis ir valstybės paskolomis. Norėdami detaliau sužinoti apie Valstybinio studijų fondo teikiamas paslaugas kreipkitės el. paštu nuolatinis@ksu.lt, istestinis@ksu.lt arba tel. (+370 5) 213 5172.

Daugiau informacijos apie Valstybinio studijų fondo teikiamas socialines stipendijas galima rasti čia.

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

Neįgaliųjų studentų rėmimas

Tikslinės išmokos neįgaliesiems studentams