KSU stipendijos ir finansinė parama


Kazimiero Simonavičiaus universitetas laukia gerai besimokančių studentų. Stojantieji turi galimybę gauti ne tik valstybės finansavimą, Universitetas taip pat suteikia teisę studijuoti NEMOKAMAI pažangiausiems abiturientams. Pretenduoti į nemokamas studijas bei studijų nuolaidas gali asmenys, stojantys tiek tiesioginio priėmimo būdu, tiek per LAMA BPO sistemą.

Stojantiesiems, kurie gaus kvietimą studijuoti Kazimiero Simonavičiaus universiteto vnf ar vnf/st studijų vietose ir turės aukštesnį balą nei 8,6, bus suteikiama nuolaida studijoms.

STUDIJŲ KAINOS NUOLAIDA
100 % Nemokamai studijuoti gali, kurių konkursinis balas yra 8,6 ir daugiau.
100 % Po kiekvienos sesijos 1-2 pažangiausi kurso studentai, kurių to semestro svertinis vidurkis 9 ir daugiau, kitą semestrą turi galimybę studijuoti nemokamai.
50 % Atlikusiems karo tarnybą taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
50 % Studijų metu atliekant paskirtą praktiką suteikiama 50% nuolaida studijų kainai.
50 % Kiekvieną semestrą 3 studentams, pasiekusiems išskirtinių rezultatų mokslinėje, meno ar sporto veikloje, taip pat aktyviai dalyvaujantiems Universiteto bendruomenės veikloje, suteikiama 50 proc. nuolaida studijų kainai.
45 % KSU absolventams, stojantiems į tos pačios ar aukštesnės pakopos studijas, taikoma 45% nuolaida studijų kainai.
30 % Tiesioginio priėmimo metu (iki liepos 12 d.) stojantiems suteikiama 30% nuolaida studijoms.

Studijų paskolos ir socialinės stipendijos

Informacija apie socialines  stipendijas:

Studentai gali naudotis Valstybinio studijų fondo teikiamomis stipendijomis ir valstybės paskolomis. Norėdami detaliau sužinoti apie Valstybinio studijų fondo teikiamas paslaugas kreipkitės el. paštu nuolatinis@ksu.lt arba tel. (+370 5) 213 5172.

Daugiau informacijos apie Valstybinio studijų fondo teikiamas socialines stipendijas galima rasti čia.

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

Neįgaliųjų studentų rėmimas

Tikslinės išmokos neįgaliesiems studentams

Pasinaudokite specialiu GENERAL FINANCING paskolos studijoms pasiūlymu!