ErasmusIntern_logo_RGB

ErasmusIntern.org pav.

Kviečiame paskutinio kurso studentus teikti paraiškas gauti Erasmus+ programos stipendiją absolventų praktikai užsienyje per pirmus metus po studijų baigimo.

Dėmesio! Studentai, kurie jau buvo išvykę Erasmus studijoms ir/ar praktikai, gali vykti ir absolventų praktikai, tačiau planuojamos praktikos laikotarpis ir ankstesnių Erasmus studijų/praktikos laikotarpis bendrai negali viršyti 12 mėnesių. Praktikos laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 2 mėn.

Atrankoje dalyvausiantys studentai turi užpildyti paraišką ir iki gruodžio 20 d. atsiųsti el. p. international@ksu.lt.

Iškilus klausimams, kreipkitės el. p. international@ksu.lt arba tel. +370 686 34423.

Lapkričio 17 d. (penktadienį) 10.15-13.30 val. Kazimiero Simonavičiaus universitete lektorė Hervainé Szabó Gyöngyvér Kodolanijos Janos taikomųjų mokslų universiteto (Vengrija) skaitys paskaitą, kurios tema – „Europos valdžia ir diplomatija“. Paskaita vyks 213 auditorijoje.

Paskaitoje bus pristatomi kosmopolitizmo Europos valdyme, globalios valdžios ir diplomatijos, gerovės vizijos Europos viešojoje politikoje ir kiti klausimai.

Paskaita itin aktuali Politikos komunikacijos ir žurnalistikos studentams, tačiau tai atviras renginys, į kurį kviečiami visi studentai.

Paskaitos kalba – anglų.

IMG_5044a

Dr. Mindaugas Kazlauskas

Nuo 2017 m. rugsėjo Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos ir visuomenės institutui (KVEI) vadovauja dr. Mindaugas Kazlauskas.

Direktorius siekia, kad KVEI taptų svarbiausiu Baltijos regione tarpdalykinių kūrybos ekonomikos ir mados industrijos tyrimų centru, palaikančiu glaudžius ryšius su užsienio universitetais ir mokslininkais, siūlančiu kokybiškas, perspektyvias ir įdomias studijas.

Humanitarinių mokslų  filosofijos krypties daktaro disertaciją M. Kazlauskas apsigynė Vytauto Didžiojo universitete. Jo mokslinių interesų sritys: komunikacijos teorija, sąmonės filosofija ir ekofenomenologija.

M. Kazlauskas yra dirbęs programų ir projektų koordinatoriumi kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose, išoriniu ekspertu vertintoju Europos Sąjungos projektuose, turi pedagoginio darbo patirties universitetuose bei vidurinio ugdymo mokyklose.

KVEI vadovas kviečia studentus, dėstytojus ir visus, turinčius pasiūlymų dėl KVEI veiklos, juos išsakyti susitikus arba el. paštu mindaugas.kazlauskas@ksu.lt. Įprastais studijų klausimais prašome kreiptis į studijų koordinatores el. paštu nuolatinis@ksu.lt arba istestinis@ksu.lt.

 

NordBaltic Incubator‘17

NordBaltic Incubator‘17

 

„NordBaltic Incubator‘17“ – tai penktus metus iš eilės organizuojamos tęstinės dokumentinio kino kūrybinės dirbtuvės, kurių objektas – Vilniaus miestas ir jo žmonės. Kasmet į projektą atvyksta skirtingų šalių dokumentinio kino profesionalai ir dėstytojai, kurie projekto dalyvius supažindina su savo šalies dokumentinio kino tradicijomis. Šiais metais bus suteikiama galimybė iš arti pažinti prancūzų dokumentinio kino mokyklą.

KAS IR KADA?

„NordBaltic Incubator‘17“ vyks spalio 2 – 14 dienomis. Projektą vykdo Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius (Vilnius).

KAIP ORGANIZUOJAMOS NORDBALTIC INKUBATORIAUS VEIKLOS’17?

Šių metų „NordBaltic Incubator“ Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai susitiks su Amerikos nepriklausomu dokumentinio kino prodiuseriu PAUL NETHERCOTT bei prancūzų kino prodiuseriu ir distributoriumi SEBASTIEN AUBERT. Pirmoje kūrybinių dirbtuvių dalyje jaunieji kino kūrėjai klausys teorinių ir praktinių paskaitų, pristatančių prancūzų kino mokyklą. Dalyviams bus suteikta galimybė analizuoti dokumentinių filmų kūrimo metodus, naująsias filmų kūrimo technologijas, aptarti geriausius prancūzų dokumentinio kino pavyzdžius. Praktinių seminarų metu dalyviai bus suskirstyti į kūrybines komandas ir, konsultuodamiesi su dėstytojais ir techniniais konsultantais, kurs trumpametražius filmus. Projekto metu kūrybinėse komandose bus sukurta 10 trumpametražių dokumentinių filmų. Praktinėje dalyje bus pristatyta Prancūzijos kino mokyklų FEMIS ir EICAR dokumentinių filmų kūrimo metodika.

KAS GALI DALYVAUTI NORDBALTIC INKUBATORIUJE’17?

„Nordbaltic Incubator‘17“ suburia jaunuosius kino kūrėjus ir kūrybinių industrijų  studentus – žurnalistus, režisierius, operatorius, montažo režisierius, kompozitorius, garso režisierius, vadybininkus.

Atrankos kandidatus prašome iki rugsėjo 30 d. el. paštu info@amiincubator.com atsiųsti prašymą dalyvauti projekte ir trumpą savo veiklos pristatymą.

KODĖL NORDBALTIC INKUBATORIUS’17?

„Nordbaltic Incubator‘17“  skatina inovatyvius mokymosi būdus, derinant teoriją, praktiką ir komandinį darbą. Šiais metais jaunuosius  kūrėjus supažindinsime su prancūzų dokumentinio kino tradicijomis. Projekto metu dalyviai turės galimybę dirbti Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriuje bei naudotis Inkubatoriaus technine įranga. Sukurti filmai bus pristatomi Vilniaus kino teatruose, transliuojami LRT kanalu.

Papildomo priėmimo rezultatai stojantiesiems skelbiami rugpjūčio 21 d. Juos kiekvienas stojantysis gali sužinoti prisijungęs prie savo prašymo LAMA BPO informacinėje sistemoje. Visi stojantieji taip pat gauna pranešimus el. paštu.

Pakviestuosius studijuoti Kazimiero Simonavičiaus universitete, kviečiame atvykti į Universitetą pasirašyti studijų sutarties šiais adresais:

Pakviestieji į studijų programas, vykdomas Vilniuje Pakviestieji į studijų programas, vykdomas Klaipėdoje
Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius Bijūnų g. 17, Klaipėda

Pakviestieji Papildomo priėmimo metu sutartis galės pasirašyti nuo rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 23 d. šiuo laiku:

Priėmimo komisijos darbo laikas Vilniuje: Priėmimo komisijos darbo laikas Klaipėdoje:
rugpjūčio 22 d. (antradienį) 9.00 – 17.00 val. rugpjūčio 22 d. (antradienį) 9.00 – 16.00 val.
rugpjūčio 23 d. (trečiadienį) 9.00 – 16.00 val. rugpjūčio 23 d. (trečiadienį) 9.00 – 16.00 val.

Pakviestieji studijuoti būtinai turi pasirašyti studijų sutartis iki nurodytų datų. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų ir nepasirašius studijų sutarties, kvietimas studijuoti bus anuliuotas.

Atvykdami pasirašyti studijų sutarties pakviestieji turi su savimi turėti ir priėmimo komisijai pateikti:

 • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • diplomo ir jo priedėlio (jeigu baigta auštoji mokykla) kopijas;
 • kitas, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijas;
 • dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde,
  kopiją;
 • 1 nuotrauką (3×4);
 • dokumentų tvarkymo mokesčio kvitą*.

*30 EUR dokumentų tvarkymo mokestį galima sumokėti į šią sąskaitą:

Gavėjas: KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS
Gavėjo kodas: 111968775
Gavėjo bankas: AB DNB BANKAS
Gavėjo sąskaita: LT85 4010 0424 0030 9151
Mokėjimo paskirtis: Studijų dokumentų tvarkymo mokestis už (stojančiojo vardas pavardė, asmens kodas)

Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų
globos namų auklėtiniai, gimę 1995 metais arba vėliau, taip pat asmenys, kurie turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Komisijai privaloma pateikti dokumentų originalus (originalą parodyti, kopiją įteikti) arba notariškai patvirtintas kopijas.

Kontaktai:

Vilniuje
Dariaus ir Girėno g. 21 (II a. 203 kab.)
Tel. (+370 5) 213 5172;
Mob. tel.: +370 618 08894; +370 655 44387
El. p. nuolatinis@ksu.lt, istestinis@ksu.lt
Klaipėdoje
Bijūnų g. 17 (330 kab.)
Mob. tel.: +370 650 33066; + 370 655 68151
El. p. klaipeda@ksu.lt

 

KSU_papildomas_priemimas

 

Papildomas tiesioginis priėmimas į KSU – tai galimybė stoti į pasirinktą Universiteto studijų programą tiesiogiai. Jis skirtas tiems, kurie ketina studijuoti savo lėšomis. Motyvaciniam pokalbiui reikėtų užsiregistruoti iš anksto el. paštu priemimas@ksu.lt, telefonu +370 618 08894 arba atvykus į Universitetą.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas Papildomo tiesioginio priėmimo metu kviečia rinktis šias studijų programas:

Aviacijos vadyba

Mados industrija

Teisė (Vilniuje ir Klaipėdoje)

Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba

Papildomas tiesioginis priėmimas į KSU vyks iki 2017 m. rugpjūčio 31 dienos.

Kaip vyksta tiesioginis priėmimas?

Organizuojamas motyvacinis pokalbis su stojančiuoju, kurio metu stojantysis turi galimybę pristatyti savo patirtį ir žinias, įgytas ne mokyklos suole ir neatsispindinčias brandos atestate, taip pat gali geriau pažinti Universitetą, studijų programą, kurią nori studijuoti, išsiaiškinti kitus rūpimus klausimus. Kazimiero Simonavičiaus universitetui svarbi stojančiųjų motyvacija, nes tai lemia ir studijų rezultatus.

Kuo naudingas tiesioginis priėmimas?

Suteikia galimybę pasirinkti norimą studijų programą ir nereikės abejoti, kad bendrojo priėmimo metu pasiūlyta studijų programa neatitinka Jūsų lūkesčių.

Tiesioginio priėmimo metu dėmesys skiriamas ne tik stojančiojo mokyklos baigimo rezultatams, bet ir motyvacijai bei pasirengimui studijuoti tam tikrą programą. Taip galimybę studijuoti įgyja asmenys, kurie negali stoti į norimą studijų programą bendrojo priėmimo metu (per LAMA BPO sistemą) dėl netinkamai pasirinktų mokymosi dalykų ar egzaminų, pavyzdžiui, jei trūksta tam tikro dalyko egzamino įvertinimo.

Svarbu ir tai, kad stojantysis apie priėmimą į Universitetą sužino jau tą pačią dieną.

Kam tai patogu?

Dirbantiesiems, nes tiesioginis priėmimas vyksta ne iš anksto nustatytu, o jiems patogiu metu. Tai lankstesnis ir greitesnis būdas įstoti į KSU.

Tvirtai apsisprendusiems studijuoti konkrečią studijų programą – stojančiajam nereikia sudarinėti prioritetinės studijų programų eilės.

Dokumentai, pateikiami stojant papildomo tiesioginio priėmimo metu:

 • prašymas dalyvauti priėmime (formą galite rasti čia);
 • asmens tapatybės kortelė arba pasas;
 • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos (turintiems vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą);
 • diplomo ir jo priedėlio (jeigu baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) kopijos;
 • kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos;
 • dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
 • 1 nuotrauka (3×4);
 • dokumentų tvarkymo mokesčio kvitas.

Komisijai reikia pateikti dokumentų originalus (originalą parodyti, kopiją įteikti) arba notariškai patvirtintas kopijas.

Daugiau informacijos apie priėmimo į KSU tvarką rasite čia.

Kilus klausimams ar neaiškumams, prašome kreiptis el. paštu priemimas@ksu.lt arba telefonu +370 655 62117.

Iki susitikimo KSU!

Birželio 29 d. buvo įteikti bakalauro bei magistro diplomai Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) absolventams: 18-ajai Teisės magistro bei  3-ajai Tarptautinės verslo teisės bakalauro, 1-ajai Antreprenerystės ir vadybos bakalauro, 13-ajai Verslo vadybos bakalauro, 3-ajai Kūrybinių ir kultūrinių industrijų bakalauro, 1-ajai Politikos komunikacijos ir žurnalistikos bakalauro laidai.

Sveikinimo žodį tarė KSU rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis, Teisės fakulteto dekanė dr. Aida Kišūnaitė, Verslo mokyklos dėstytoja doc. dr. Austė Kiškienė, Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Elena Jolanta Zabarskaitė, Teisės magistro absolventas Rimtautas Balevičius ir Klaipėdos fakulteto Teisės magistro absolventė Greta Statkutė. Renginį vedė Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius doc. dr. Remigijus Venckus.

Kviečiame žiūrėti diplomų teikimo šventės nuotraukų galeriją!

Daugiau nuotraukų rasite KSU Facebook paskyroje.

Šį semestrą Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybinių ir kultūrinių industrijų, Mados industrijos, Pramogų ir turizmo industrijų bei Rinkodaros ir reklamavimo studentai kūrė videofilmus ir dalyvavo Universiteto organizuotoje atrankoje. Joje nugalėjęs filmas yra siunčiamas į Compostela universitetų grupės Tarptautinio videofilmų konkursą.

Pranešame, kad atranką KSU laimėjo Augustės Paulauskaitės kurtas filmas WHAT WOULD YOU LIKE TO HAVE IN YOUR DREAM JOB, 00:01:30. Jis siunčiamas į finalinį Compostela universitetų grupės filmų konkursą, kuriame varžysis dėl 700 eur piniginio prizo.

Į geriausių filmų trejetą pateko ir Vieslavos Stanevič bei Manto Sadausko videofilmas A DAY IN THE LIFE OF INTERNATIONAL STUDENT, 00:01:30 ir Domanto Griciaus FIGURING OUT WHAT TO DO AFTER UNIVERSITY, 00:01:30.

 

 


Birželio 18-30 d. jaunieji kino profesionalai ir kino bei medijų aukštųjų mokyklų studentai devynioliktąjį kartą rinksis Kuršių Nerijoje kūrybinėse dirbtuvėse „Vasaros Media Studija“. Registracija į projektą jau prasidėjo ir vyks visą balandžio mėnesį.

Summer Media StudioŠiais metais laukiamiausias jaunųjų kinematografininkų edukacinis renginys „Vasaros Media Studija“ skatins visus projekto dalyvius išskirtinį dėmesį skirti garso režisierių ir kino kompozitorių darbui nagrinėjant temą „Muzika kine“. Tad šiemet dalyvauti projekte yra kviečiami ne tik režisieriai, kino operatoriai, garso režisieriai, scenaristai ir kino vadybininkai, bet ir kompozitoriai bei muzikos atlikėjai.

Dvi savaites truksiančios kūrybinės dirbtuvės suburs per 50 dalyvių iš skirtingų Europos šalių. Tradiciškai suformavę penkias tarptautines komandas ir konsultuojami dėstytojų iš Italijos, Lenkijos ir Lietuvos dalyviai kurs trumpametražius filmus apie Neringos krašto kultūrinį paveldą.

Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čia.

„Vasaros Media Studija“ organizuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija, LR Mokslo ir Švietimo ministerija, Neringos savivaldybė. Projekto partneriai – Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius, Latvijos Kultūros akademija, Helsinkio Metropolia universitetas, Portugalijos  Instituto Politecnico de Tomar.

Internetinis variantas

Parodos plakatas


Balandžio 5 dieną, trečiadienį, Panevėžio fotografijos galerijoje bus atidaryta Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktoriaus doc. dr. Remigijaus Venckaus fotografijų paroda „Iš vaikinų gyvenimo”. Atidarymo dieną doc. dr. R. Venckus skaitys ir paskaitą apie eksperimentinę fotografiją. Kviečiame dalyvauti!

Paskaita „Eksperimentinė fotografija”

Laikas: 2017-04-05 d. 17 val.
Trukmė: 1 val.
Vieta: 
Panevėžio fotografijos galerija

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius doc. dr. Remigijus Venckus yra žinomas ne tik medijų kultūros bei meno tyrinėjimų srityje, bet ir aktyviai kuriantis eksperimentinį fotografijos meną. Gausiai fotografijomis iliustruotoje autorinėje paskaitoje jis supažindins su savo kūrybos kryptimis, apibrėždamas, ką jo drąsūs fotografijos ir kompiuterinės technikos eksperimentai turi bendro su kalbos vartojimu ir jos suvokimu, kokios vyrauja šiuolaikinės eksperimentinės fotografijos tendencijos, ko siekia menininkai eksperimentuodami technika ir estetiniu sprendimu.

Dalindamasis patirtimi, doc. dr. R. Venckus nuolatos tiria medijas, revizuoja fotografijos, eksperimentinio videofilmo, literatūros ir kalbos ribas. Jis tarytum permanentiškai „išranda“ naują kalbą. Atidžiai stebėdamas meno pasaulio naujoves, gilindamasis į technologijas ir taikydamas skirtingas raiškos priemones, kūrėjas akivaizdžiai propaguoja postfotografijos tendencijas ir savo praktine veikla dalyvauja vaizdiniame posūkyje.

Paskaitoje doc. dr. R. Venckus pristatys ir aktų kūrybos sritis. Fotografuodamas doc. dr. R. Venckus tyrinėja vyro kūno seksualumo ribas ir jau penkerius metus kuria ciklą „Aš esu Kitas“. Šiame cikle autorius dažniausiai suformuoja savitas vaizdines nuorodas į Biblijos siužetus. Neribodamas savo fantazijos, jis išjudina sustabarėjusį Šventojo rašto tekstą ir priverčia dar kartą permąstyti amžinąsias tiesas. Pažintiniame susitikime doc. dr. R. Venckus aiškins, kaip fotografija (iš)reiškia nepasitikėjimą kalba (rašytiniu ir akustiniu tekstu).

Ši autorinė paskaita yra skirta visiems, besidomintiems šiuolaikine audiovizualine kultūra, kuriantiems fotografijos meną, užsiimantiems meno ir kultūros tyrimais, dėstantiems apie audiovizualinę kultūrą, kuruojantiems fotografijos renginius kultūros darbuotojams, meno kūrėjams, kolekcionieriams ir rėmėjams, eksperimentuojančiam jaunimui.

Paroda „Iš vaikinų gyvenimo”

Autorius: doc. dr. Remigijus Venckus
Parodos trukmė: 2017-04-05 – 2017-04-30
Atidarymas: 2017-04-05 d. 18:30-19:30 val.

Nors paskutiniu metu doc. dr. R. Venckus daugiausiai dėmesio skiria eksperimentinei fotografijai,  jis ir toliau plėtoja vyro kūno erotikos temą savo kūryboje. Šįkart kūrėjas panevėžiečiams pristatys labiausiai ironišką ir socialiai angažuotą fotografijų parodą „Iš vaikinų gyvenimo”. Tai buitinėje, nepadailintoje ir kasdienėje aplinkoje fotografuoti vyrų kūnai. Ekspresyvios kompozicijos sugestijuoja mintį, kad pozuojantieji gyvena savo įprastą gyvenimą, kuriame nereikalingi rūbai. Nuotraukų herojai visiškai nepastebi savojo nuogumo ir jo nesigėdija. Doc. dr. R. Venckus pakartotinai kelia klausimą, ar tikrai tai, ką regime nuotraukose, yra homoseksualu ir erotiška, o gal tai tik mūsų protas ir jį apnuodiję dabarties kultūros mitai sukuria visas šias asociacijas?

Nurimus mokyklose, bibliotekose organizuotiems Lietuvių kalbos dienų renginiams, Kėdainių rajono lituanistai, visi kiti kėdainiečiai, kuriems brangi ir įdomi lietuvių kalba, kviečiami į kalbos renginį Kėdainių centrinėje bibliotekoje kovo 31 d. 13.30 val. Trijų lektorių paskaitas vienys pavadinimas: „Nepatikėsite: lietuvių kalba gali išgelbėti pasaulį“.

Į renginį ketina atvykti Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė,  mokslo darbuotoja dr. Aurelija Tamulionienė, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius doc. dr. Remigijus Venckus.
Daugiakultūriame centre taip pat bus pristatyta Lietuvių kalbos instituto parengta lietuvių kalbos istorijai skirta paroda.

Kalbėsim ne apie kalbos klaidas

Šiandien kalba pakito ir tapo kuo kitu, nei visi mes tradiciškai įsivaizduojame ir buvome mokomi (o dar dažnai ir dabar mokomi) mokyklose ar paveldėję iš praėjusių kartų. Kalbos posūkis žymi savotišką  kalbos krizę, kuri, matyt, žymi naują kalbinę erą. Kalba tarsi pradeda gaminti, kurti mūsų gyvenimą, o ne tik jį atspindėti, išreikšti pasyviai. Tokie dalykai dar nėra labai plačiai svarstomi. Kad kalba net gali kurti pridėtinę vertę, kad  konkurencingumas  pirmiausia gali būti  kalbinis, kai kam dar sunku suprasti ir patikėti. Nors jau ne vienas tikrai įsitikinome, kad, mokėdami valdyti savo kalbą, greičiau prisitaikysime ne tik prie pasaulio permainų, bet ir gebėsime pokyčius  inicijuoti. Mums tikrai reiktų keisti požiūrį į kalbą ir ją laikyti ne tik bendravimo priemone, o gyvenimo kūrimo medžiaga.

Neužtenka kalbėti, kad lietuvių kalba sena ir  graži, kad tai mūsų paveldas, kad reikia ją mylėti ir puoselėti, o kalbant ir rašant nedaryti kalbos klaidų. Didaktika, apeliavimai, prašymai ar net grasinimai mažai veikia. Kalba yra saugoma  ir puoselėjama, kuriama tada, kai ji turi, kūrybinių, ekspansinių, konkurencinių variklių.  O mūsų kalba tikrai tai turi, ji gyva ir turi galimybę plėstis!  Šiai įdomiai ir moderniai temai renginio metu bus skirta daugiausia dėmesio.

Kaip kurti ateitį kalbos galia?

Prof. dr. JOLANTA ZABARSKAITĖ – Lietuvių kalbos instituto direktorė,  Kazimiero Simonavičiaus universiteto profesorė, Senato narė,  Ekonominės lingvistikos katedros vadovė, naujos studijų programos  „Lingvistika“ kūrėja ir dėstytoja.

XXI a. vyksta procesai, kurie keičia kalbos vaidmenį ir požiūrį į kalbą. Kalbos vaidmuo išaugo dėl daugelio veiksnių, tačiau vienas svarbiausių – tai realybės ir virtualybės susiliejimas mūsų gyvenime. Jis daro  poveikį visoms žmogaus gyvenimo sritims – kasdieniam gyvenimui,  santykiams, socialiniams procesams, menui, ekonomikai, finansams, politikai ir kt.  Savo pranešime J. Zabarskaitė apie lietuvių kalbą kalbės KITAIP – kaip apie žmogaus ir visuomenės kūrybiškumo šaltinį, kokią  įtaką jis turi kūrybos visuomenei, kūrybiškumo ugdymui mokykloje. Bus   kalbama ir apie kūrybinius sprendimus, kūrybos ekonomiką ir kitus  postmodernius dalykus, kurie veikia (ar turėtų veikti) mūsų gyvenimą.

Kokia lietuvių kalbos padėtis šiandien?

Dr. AURELIJA TAMULIONIENĖ – Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja, Mokyklinės lituanistikos temos  vadovė, Kazimiero Simonavičiaus universiteto docentė.

Pastaruoju metu   atsivėręs platus Europos ir pasaulio gyvenimo kontekstas suteikia daug galimybių. Tautų ir kalbų sąlyčiai labai artimi. Turėtume justi išskirtinumą ir  pasididžiavimą savo kalba. Bet ar taip yra iš tikrųjų? Pranešime bus kalbama apie kalbos ir jos vartotojų ryšį, visuomenės kalbines  nuostatas, bendrinės kalbos pokyčius, kaip suprantama pagarba kalbai,  kokių modernių būdų ir priemonių ieškoma lietuvių kalbos prestižui stiprinti.

Nuo kalbos link vaizdo: meninės kalbos (iš)radinėjimas

Doc. dr. REMIGIJUS VENCKUS  − Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto, kuriame neseniai įkurta ir Ekonominės lingvistikos katedra, direktorius.

Doc. dr. Remigijus Venckus yra žinomas ne tik medijų kultūros ir meno tyrinėjimų srityje, bet ir aktyviai kuriantis eksperimentinį fotografijų meną. Gausiai fotografijomis iliustruojamuose mokymuose autorius pasakoja apie savo fotografijos kūrybos kryptį, paaiškina, kodėl, kaip ir ką kuria, apibrėžia, ką jo drąsūs fotografijos ir kompiuterinės technikos eksperimentai turi bendro su kalbos vartojimu ir jos suvokimu, kokios vyrauja temos,  ko siekiama eksperimentuojant technika ir formuojant neįprastą estetinį sprendimą. Dalindamasis patirtimi doc. dr. R. Venckus nuolatos tiria mediją, revizuoja fotografijos, eksperimentinio videofilmo, literatūros ir kalbos ribas. Jis tarytum atlieka permanentinį kalbos išradimą.

Kviečiame dalyvauti! Renginys tikrai bus įdomus ne tik kalbininkams!

Kėdainių rajono savivaldybės  vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja) Rūta Švedienė

siauliukc2017 m. kovo 17 d. Kazimiero Simonavičiaus universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Šiaulių kultūros centru“ ir MB „Sonar garso idėjos“. Ateityje planuojama KSU besimokantiems šiauliečiams suteikti galimybę atlikti praktiką Šiauliuose, kartu su Šiaulių kultūros centru rengti bendrus, tarptautinio lygio projektus, mokymus, kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus.

Partnerystę iniciavęs doc. dr. Remigijus Venckus mato puikias bendradarbiavimo galimybes tiek su Šiaulių kultūros centru, tiek su MB „Sonar garso idėjos“. „Partnerystė su kultūros ir meno organizacijomis / įmonėmis mums labai svarbi. Be kultūros neįmanoma jokia žmogaus veikla, joks socialinis saugumas, skirtingų kultūros dalyvių grupių bei regionų integravimas. Kultūros visuomenė, kaip ir išsilavinusi visuomenė, lemia net progresyvų ekonomikos vystymąsi. Ypatingai džiugu pradėti bendradarbiavimą su MB „Sonar garso idėjos“ vadovu Kęstučiu Venskūnu. Džiaugu ir todėl, kad KSU startuoja nauja studijų programa „Garso dizainas“. Su K. Venskūno kompanija teko anksčiau daug bendradarbiauti, esu labai patenkintas sukurtais garso takeliais mano filmams ir garso performansams. Viliuosi, kad mano ilgametis bendradarbiavimas bus naudingas ir KSU medijų meno ir komunikacijos srities studijų programų vystymui“ – teigia doc. dr. Remigijus Venckus.