Balandžio 19 d. Kazimiero Simonavičiaus universitetas  kartu su Latvijos Turibos universitetu ir Suomijos Laurea taikomųjų mokslų universitetas organizuoja konferenciją „Organizacijų ir asmenų saugumas.

Konferencija yra Nordplus aukštojo mokslo projekto „Visuomenės ir organizacijų saugumo programų plėtra 2017“ dalis.

Konferencijos metu projekto partneriai pristatys įvairias temas, susijusias su saugumu Baltijos ir Skandinavijos šalyse, šiandienos tendencijas ir iššūkius. Projekto komanda taip pat pristatys pagrindinius projekto rezultatus – saugumo studijų programos partnerėse šalyse bei knygą apie saugumą, kuri bus išleista jau šį rugsėjį.

Šiandienos pasaulyje saugumui yra skiriamas aukščiausio lygio prioritetas bet kurioje šalyse, įskaitant ir Baltijos bei Šiaurės šalis. Šiuo metu pasaulis susiduria su tokiomis rimtomis saugumo problemomis kaip migracija, kibernetinis saugumas, ekonominis saugumas bei saugumas organizacijose ir įmonėse. Šie iššūkiai yra nauji ir Baltijos bei Skandinavijos šalims. Tai turi įtakos tiek visuomenės saugumui, tiek atskirų organizacijų saugumui. Todėl kyla didelis poreikis specialistų ir gerai apmokytų profesionalų, kurie galėtų užtikrinti visuomenės ir asmenų saugumą.

2017 m. rugsėjo mėn. Turibos universitetas pradėjo įgyvendinti Nordplus aukštojo mokslo programos projektą „Visuomenės ir organizacijų saugumo programų plėtra 2017“. Projekto metu partneriai įvertino studijų programas, parengė ir išleis knygą apie saugumo problemas. Ši knyga bus mokymo priemonė saugumo programų studentams. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. knygos el. versija bus prieinama ir kitiems suinteresuotiems studentams bei specialistams.

Projekto konferencija „Organizacijų ir asmenų saugumas” bus organizuojama kartu su Turibos universiteto XIX tarptautine moksline konferencija. Dalyvavimas nemokamas. Konferencijos kalba: anglų ir latvių (su sinchroniniu vertimu).

Registracija į konferenciją vyksta Turibos universiteto tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. Projektas finansuojamas Nordplus aukštojo mokslo programos, projekto numeris: NPHE-2017/10115.

Kazimierto Simonavičiaus universiteto dėstytoja dr. Asta Petrikienė birželio 1-4 dienomis dalyvaus Baltijos šalių studijų asociacijos konferencijoje Stanfordo universitete (JAV) ir skaitys pranešimą apie teisines teatro meno apibrėžtis bei jų poveikį oficialiems teatro siekiniams bei tikslams – „Teatras ir teisė Lietuvoje: istorinės patirtys ir dabarties iššūkiai“.

Baltijos šalių studijų asociacijos konferencija Stanfordo universitete yra aukščiausio lygio tarptautinis mokslo renginys, kuriame dalyvauja mokslininkai iš viso pasaulio. Konferencijos siekis – išryškinti naujausių Baltijos šalyse atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, aptarti atminties institucijų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, humanitarinių mokslų kaitą ir kt. Svarbus šios konferencijos tikslas – tvirtinti Baltijos šalių ir Stanfordo universiteto mokslininkų tarpusavio ryšius bei idėjų apykaitą. A. Petrikienės pranešimas įtrauktas į „Estetika ir menai“ sesijų ciklą.

Dr. Astos Petrikienės dalyvavimas šioje konferencijoje yra KSU inicijuoto projekto dalis, kuris finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projekto tikslas – įgyti naujų mokslinių bei dalykinių kompetencijų parengiant ir tarptautinei mokslo bendruomenei pristatant mokslinį pranešimą.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas kartu su tarptautiniais partneriais – Ygeias Tuo Paidiou institutu (Graikija), Nikosijos universitetu (Kipras) ir Tarptautiniu Vaikų gynybos organizacija (Italija) pradeda vykdyti bendrą projektą, pavadinimu – Aljansas už beglobius migruojančius vaikus: standartinės veikimo procedūros globėjams.

Projekto tikslas – bendrų standartų, susijusių su globos sistemomis keturiose ES šalyse, įgyvendinimas, užtikrinant ES piliečių teises, ES globėjų ugdymą, siekiant geriau apsaugoti vaikų teises ir geriausius interesus, skatinant beglobių vaikų gerovę, taip pat pagerinti tarpžinybinį bendradarbiavimą ir supratimą, sustiprinant globėjo vaidmenį ir steigiant visapusišką vaikų apsaugos sistemą bei sustiprinti vaikų apsaugą tarpvalstybinėse ir tarptautinėse situacijose.

„Nelydimi nepilnamečiai patenka į itin sunkią padėtį ne tik dėl pačio migracijos reiškinio, kuris jau savaime kelia sunkumų, bet ir dėl tėvų globos netekimo ir tampa dar labiau pažeidžiami, todėl kiekviena valstybė turi turėti veiksmingą sistemą, kuri galėtų užtikrinti efektyvią vaiko teisių apsaugą. Tikimės, jog šio projekto suformuoti aukščiausi standartai bus vieni iš kertinių principų, kuriais remiantis bus formuojama Lietuvos politika, užtikrinat nelydymų nepilnamečių efektyvią globą,“ – teigia KSU teisės fakulteto dekanė dr. Aida Kišūnaitė

Kovo 23 dieną įvyko pirmasis nacionalinės grupės susitikimas, kuriame dalyvavo KSU teisės fakulteto dekanė dr. Aida Kišūnaitė, KSU tarptautinių ryšių koordinatorė Kristina Šlekienė, Lietuvos Teisės instituto tyrėja dr. Svetlana Justickaja Ir Teismo mediatorė Odeta Intė. Susitikimo metu buvo aptartas projekto įgyvendinimo planas, priemonės bei kiti pagrindiniai su projekto vykdymu susiję klausimai.

Lietuva, kaip ir kitos šiame projekte dalyvaujančios šalys, įsipareigoja parengti veiksmingiausias priemones projekto tikslams įgyvendinti iki 2020 metų.

Kovo 20 d. (antradienį) 8.30-11.45 val. Kazimiero Simonavičiaus universitete lektorius Zbigniew Więckowski iš Kardinolo Vyšinskio universiteto (Lenkija) skaitys paskaitą, kurios tema – “Biologinių vaistų teisiniai aspektai“.

Paskaitoje bus pristatomi biologinių vaistų teisiniai aspektai bendrai, intelektinės nuosavybės problemos biologijos srityje, pakaitalų problema, viešieji konkursai vs. biologija ir kiti klausimai.

Ypatingai kviečiami dalyvauti teisės studentai, tačiau paskaita atvira, tad dalyvauti kviečiami visi.

Paskaitos kalba – anglų.

Paskaita vyks 214 auditorijoje.

Kviečiame paskutinio kurso studentus teikti paraiškas gauti Erasmus+ programos stipendiją absolventų praktikai užsienyje per pirmus metus po studijų baigimo.

Dėmesio! Studentai, kurie jau buvo išvykę Erasmus studijoms ir/ar praktikai, gali vykti ir absolventų praktikai, tačiau planuojamos praktikos laikotarpis ir ankstesnių Erasmus studijų/praktikos laikotarpis bendrai negali viršyti 12 mėnesių. Praktikos laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 2 mėn.

Atrankoje dalyvausiantys studentai turi užpildyti paraišką  ir iki gegužės 31 d. atsiųsti el. p. international@ksu.lt.

Daugiau informacijos apie Erasmus praktiką rasite KSU tinklalapyje.

Iškilus klausimams kreipkitės el. p. international@ksu.lt arba tel. +370 686 34423.

Kviečiame 2 ir 3 kurso studentus teikti paraiškas gauti Erasmus+ programos stipendiją praktikai užsienyje 2018 m. vasarą ir rudenį.

Dėmesio! Studentai, kurie jau buvo išvykę Erasmus praktikai, gali vykti antrą kartą. Planuojamos praktikos laikotarpis ir ankstesnės Erasmus praktikos/studijų laikotarpis bendrai negali viršyti 12 mėnesių. Praktikos laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 2 mėn.

Atrankoje dalyvausiantys studentai turi užpildytą Paraiška Erasmus+ praktikai  atsiųsti el. p. international@ksu.lt iki gegužės 1 d.

Daugiau informacijos apie Erasmus praktiką rasite KSU tinklalapyje.

Iškilus klausimams kreipkitės el. p. international@ksu.lt arba tel. +370 686 34423.

Kviečiame 1-2 kurso studentus teikti paraiškas gauti Erasmus+ programos stipendiją studijoms užsienyje 2018-2019 m. m. rudens semestre.

Dėmesio! Studentai, kurie jau buvo išvykę Erasmus studijoms ar praktikai, gali vykti antrą kartą. Planuojamų studijų laikotarpis ir ankstesnių Erasmus studijų/praktikos laikotarpis bendrai negali viršyti 12 mėnesių. Studijų laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 3 mėn.

Atrankoje dalyvausiantys studentai turi užpildyti paraišką  ir iki kovo 20 d. atsiųsti el. p. international@ksu.lt. KSU Erasmus partnerių universitetų sąrašą rasite čia .

Daugiau informacijos apie Erasmus studijas rasite KSU tinklalapyje.

Iškilus klausimams kreipkitės el. p. international@ksu.lt arba tel. +370 686 34423.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius antradienio popietę susitiko su Tarptautinio Centrinės Azijos universiteto vadovėmis – akademinių reikalų ir strategijos viceprezidentė prof. dr. Aigul Kalchakeeva ir Universiteto Tarybos nare prof. Kamila Sharshekeeva. Vizito metu viešnioms buvo pristatytos universitete vykdomos studijų programos, aptartos galimos universitetų partnerystės, KSU ir Kirgizijos studentų, dėstytojų mainų programų galimybės bei galimų jungtinių studijų programų kūrimo perspektyvos.

Tarptautinis vaikų universitetas „Alfa“

Vasario 2 dieną Kazimiero Simonavičiaus universitete (KSU) oficialiai atidarytas tarptautinis vaikų universitetas „Alfa“. Tai edukacinė platforma, vykdoma remiantis sėkmingu Lenkijos partnerių Kujavijos – Pamario Aukštosios mokyklos, Vaikų universiteto pavyzdžiu.

„Kūrybiškumas ir žinių troškulys – tai yra svarbiausias mūsų laikų „variklis“, be kurio sunkiai įsivaizduojama jaunimo ateitis inovacijų laikais. Kūrybiškai pažinti, savarankiškai mąstyti, išreikšti savo asmenybę ir santykį su pasauliu – tai šiuolaikinio ugdymo idealas, kuriuo siekiama kartu su mokyklinėmis didaktikomis Kazimiero Simonavičiaus universitete atveriamame Vaikų universitete. Tai – ne „žaislinis“ universitetas, nors žaidybiškumo jame tikrai netruks – Universitetas paremtas realaus universiteto modeliu, jis toks pats mokslingas, atviras, ugdantis mokslo ir tyrimo įgūdžius kaip ir „tikras“ universitetas – su paskaitomis, praktinėmis tyrimo ir kūrybinio mąstymo užduotimis, seminarais, konferencijomis ir net publikacijomis. Tai universitetas atviras minčiai ir kūrybai, atviras talentų raiškai – jis yra unikali terpė žingeidiems vaikams prisiliesti prie mokslo kiek kitaip nei yra įpratę mokykloje; suprasti, kad čia ruošiami būsimi lyderiai ir novatoriai,“ – teigia KSU rektorius Arūnas Augustinaitis.

Vaikų universitete 8-9 metų vaikai bus supažindinami su aukštojo mokslo ypatumais, karjeros ugdymu bei skatinami domėtis mokslu, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi. Universiteto atidarymo metu taip pat įvyko ir inauguracija į Rektoriaus, Prorektoriaus, Kanclerio bei fakultetų Dekanus, kuriais tapo patys vaikai. Taip suteikiama galimybė išmokti lyderystės, savarankiškai planuoti savo mokymosi procesą ir pagal poreikį jį tobulinti.

Pirmojoje „Alfa“ vaikų universiteto sesijoje susirinko per 120 moksleivių iš lietuvių, lenkų, rusų mokyklų – „Saulės“ privačios gimnazijos, Vilniaus Simono Konarskio mokyklos, Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos, Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos. Anot KSU rektoriaus Arūno Augustinaičio, universiteto tarptautiškumas, tai atvira europinė idėja, kurios tikslas harmoningos asmenybės formavimas, jungiant humanitarinius, technologinius, fizinės kultūros ir meno elementus į tas kompetencijas ir įgūdžius, kurie suformuos išdidų, pasitikintį ir sėkmingą ateities Europos pilietį.

Keturis mėnesius truksiančioje universiteto sesijoje vaikai klausysis paskaitų ir dalyvaus praktiniuose užsiėmimuose, kur susipažins su filosofijos, teisės, komunikacijos ir lyderystės pagrindais. Paskaitas jiems suprantama kalba ves universiteto dėstytojai ir profesoriai, bei dėstytojai iš Kujavijos – Pamario Aukštosios mokyklos. Pirmoji tarptautinio vaikų universiteto „Alfa“ sesija truks iki birželio 1 dienos. Naujoji sesija vyks nuo rudens.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra 2003 m. akredituota privati aukštojo mokslo institucija, turinti padalinius Vilniuje ir Klaipėdoje. Studijos apima pagrindines socialinių mokslų sritis – verslą ir vadybą, teisę, komunikaciją, taip pat fizinius mokslus informacinių technologijų srityje. Universitetas siūlo 9 bakalauro, 4 magistro ir 1 vientisųjų studijų programą bei įvairius praktinius mokymus. 2016 metų MOSTA tyrimo duomenimis KSU buvo pripažintas sparčiausiai augančiu universitetu Lietuvoje. Plačiau apie universitetą bei studijų programas: www.ksu.lt.

Lapkričio 17 d. (penktadienį) 10.15-13.30 val. Kazimiero Simonavičiaus universitete lektorė Hervainé Szabó Gyöngyvér Kodolanijos Janos taikomųjų mokslų universiteto (Vengrija) skaitys paskaitą, kurios tema – „Europos valdžia ir diplomatija“. Paskaita vyks 213 auditorijoje.

Paskaitoje bus pristatomi kosmopolitizmo Europos valdyme, globalios valdžios ir diplomatijos, gerovės vizijos Europos viešojoje politikoje ir kiti klausimai.

Paskaita itin aktuali Politikos komunikacijos ir žurnalistikos studentams, tačiau tai atviras renginys, į kurį kviečiami visi studentai.

Paskaitos kalba – anglų.

gerb_1000-1024x534

Nacionalinis Jaroslavo Mudryj teisės universitetas

 

Nacionalinis Jaroslavo Mudryj teisės universitetas (Ukraina) kviečia Kazimiero Simonavičiaus universiteto tyrėjus publikuoti savo mokslinius straipsnius moksliniame žurnale „Ekonomikos teorija ir teisė“. Redakcinė kolegija laukia straipsnių apie ekonominius ir teisinius tyrimus, analizuojančius socialinius reiškinius ir procesus, Europos šalių ekonominio vystymosi tendencijas ir ekonominių teisės aktų tobulinimą.

Žurnalo nagrinėjamos sritys: ekonomikos teorija, ekonominė teisės teorija, ekonominė teisės analizė, ekonominė teisė. Leidinys „Ekonomikos teorija ir teisė“ publikuojamas kas ketvirtį ukrainiečių, anglų ir rusų kalbomis.

Daugiau informacijos apie leidinį galite rasti jo internetinėje svetainėje: https://goo.gl/jZZn3k. Joje pateikiama informacija apie redakcinę politiką, redkolegijos struktūrą ir sudėtį, reikalavimus straipsniams, autorių duomenis ir kt.

Mokslinis žurnalas indeksuojamas: „Index Copernicus International”, „Google Scholar“, „Information Matrix for the Analysis of Journals“ (MIAR), „Academic Research Index“ (Research Bib), „Polska Bibliografia Naukowa“ (PBN), „Cite Factor“, „Cosmos Impact Factor“, „Journal Factor“, „International Innovative Journal Impact Factor“, „Infobase Index“, „Directory of Reasearch Journals Indexing“ (DRJI), „JIFactor, and Science Library Index“. Jis taip pat registruotas Ukrainos nacionalinės Vernadsky bibliotekos duomenų bazėse („Scientific Periodicals Ukraine“, „Bibliometryka Ukrainian science“).

Redakcinei kolegijai straipsnius siųskite bei klausimus užduokite el. paštu econom_theory@ukr.net. Daugiau informacijos apie straipsnių teikimo terminus galite rasti čia.

3

Susitikimo dalyviai

 

Spalio 20 – 21 dienomis Kazimiero Simonavičiaus universiteto Verslo mokyklos direktorė Deimantė Budriūnaitė dalyvavo Erasmus+ projekto „Investavimas į verslumo universitetus Kaukaze ir Centrinėje Azijoje“ (angl. Investing in Entrepreneurial Universities in Caucasus and Central Asia EUCA INVEST) antrajame tarptautiniame susitikime Biškeke, Kirgizijos Respublikoje.

Susitikimo metu aptarta Kirgizijos bei Gruzijos šalių pažanga inovacijų ir verslumo skatinimo srityse taikant gerąsias Europos partnerių praktikas, kuriant ir vystant kūrybiškumo laboratorijas (angl. CreaLAB), gerinant studentų ir aukštųjų mokyklų personalo kūrybiškumo bei verslumo kompetencijas ir įgūdžius. Susitikimo dalyviai taip pat diskutavo apie problemas, kylančias taikant gerąsias praktikas, aptarė tolesnes projekto perspektyvas ir veiklas, organizacinius projekto klausimus.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra vienas iš 6 pagrindinių Europos Sąjungos šalių partnerių (kartu su Vokietijos, Čekijos, Belgijos, Portugalijos ir Škotijos universitetais), teikiantis metodinę pagalbą Kirgizijos bei Gruzijos aukštosioms mokykloms, siekiančioms vystyti kūrybiškumo laboratorijas, skatinti  studentų verslumą bei kuriamas inovacijas.