• Vadovauti meno inkubatoriams ir kultūros fabrikams
  • Kurti ir plėtoti naujas kūrybines veiklas ir verslus
  • Įdarbinti“ kultūrą
  • Formuoti kūrybinę aplinką
  • Prisidėti prie Lietuvos ir Europos kūrybinės visuomenės kūrimo
  • Panaudoti naujausias technologijas kūrybinių industrijų komunikacijai
  • Kurti visapusiškus kūrybinius, technologinius ir meninius projektus
  • Vykdyti rinkodaros kampanijas