Teisės fakultetas

Apie fakultetą

Apie fakultetą šiandien
Teisės fakulteto tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos teisės specialistus.

Dėstytojai, administracija

Teisės fakultete yra skatinama akademinė lyderystė, atvirumas ir lankstumas, kuomet pedagoginio personalo branduolys formuojamas apie kuriamą ar įgyvendinamą studijų programą. Viena svarbiausių Teisės fakulteto vertybių yra atvirumas pokyčiams.

Istorija
Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) 2003-2011 m. veikė kaip Vilniaus verslo teisės akademija, kurioje buvo vykdomos vientisosios studijos, suteikiančios teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Teisės studijų studentai galėjo rinktis vieną specializaciją iš dviejų: verslo teisę arba finansų teisę ir mokesčių administravimą.

2013 m. KSU Teisės fakultetas išleido jau 11-ąją absolventų laidą.

Studijos

Studijų programos
Teisės fakultete nuolat atnaujinamos studijų programas, kurios užtikrina optimalų ir efektyvų esamų bei numatomų darbo rinkos poreikių tenkinimą.

vs-n

Teisė – vientisosios studijos, suteikiamas teisės magistro laipsnis, nuolatinės studijos – 5 m., ištęstinės studijos – 6 m.;

vs-n

Teisė ir ekonomikos saugumas – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas teisės bakalauro laipsnis, nuolatinės studijos – 3,5 m., ištęstinės studijos – 5 m.;

vs-n

Tarptautinė verslo teisė – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas teisės bakalauro laipsnis, nuolatinės studijos – 3,5 m., ištęstinės studijos – 5 m.;Tarptautinė verslo teisė (anglų kalba) – pirmosios pakopos (bakalauro) studijos, suteikiamas teisės bakalauro laipsnis, nuolatinės studijos – 3,5 m.

Studentams

Teisės kursinio darbo rašymo metodiniai nurodymai ir patarimai

Teisės magistro baigiamųjų darbų tarpinių patikrinimų reikalavimai

Teisės magistro baigiamojo darbo rašymo metodiniai nurodymai ir patarimai

Profesinės praktikos sutartis

Teisinės baigiamojo darbo praktikos sutartis

Verslo teisės ir komercinės teisės baigiamojo egzamino programa

Civilinės teisės ir civilinio proceso teisės baigiamojo egzamino programa

Mokslas

Mokslo programa
Šiuo metu Teisės fakultete vykdoma mokslo programa „Teisės veiksmingumas globaliųjų iššūkių aplinkoje“ (programos vadovė – doc. dr. Virginija Kondratienė).

Konferencijos
Konferencijos: 2012 m. lapkričio 23 d., Vilniuje įvyko Teisės fakulteto organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai Vidurio ir Rytų Europoje. Daugiau apie tai: http://www.ksu.lt/mokslas/konferencijos/

2013 m. balandžio 26 d. KSU Teisės fakultetas ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija suorganizavo jaunimo konferenciją „Mano Europa. Mano teisės“, skirtą 2013-ųjų – Europos piliečių metams bei Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai paminėti. Renginio globėja – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, Europos Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė. Daugiau apie tai: http://www.ksu.lt/konkursas-konferencija-lietuvos-universitetu-ir-kolegiju-teises-studiju-studentams/#more-5020

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto Studentų mokslinė draugija (TF SMD)

Nuo 2010 m. veiklą vykdo TF SMD – tai struktūrinis Teisės fakulteto padalinys, vienijantis studentus, aktyviai siekiančius aukštų akademinių rezultatų ir dalyvaujančius mokslinėje veikloje, taip pat dėstytojus bei mokslininkus, siekiančius perduoti mokslinio darbo ir taikomųjų tyrimų organizavimo patirtį.

TF SDM pirmininkė – Viktorija Bučinskaitė.

TF SMD mokslinė vadovė – Jolita Malinauskaitė.

Leidiniai
Planuojama leisti periodinį mokslinį žurnalą „Social Legal Research“, skirtą teisės veiksmingumo klausimams nagrinėti.

Monografijos

tajti Tibor Tajti
SYSTEMIC AND TOPICAL MAPPING OF THE RELATIONSHIP OF THE DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE AND ARBITRATION

ISBN 978-609-95241-7-7
eISBN 978-609-95241-6-0
Leidinys čia: http://www.ksu.lt/10-5200ksu-01/

 

KSU Teisės fakulteto dėstytojų publikacijos 2011-2014 m.

 Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai Vidurio ir Rytų Europoje. Mokslinių straipsnių rinkinys (Leidinio sudarytojos doc. dr. Lina Aleknaitė-Van der Molen, doc. dr. Virginija Kondratienė), 2012;

Virginija Kondratienė. Konstitucinių valdžios galių atribojimo ir įgyvendinimo mechanizmas (Žurnale Justitia), 2012, Nr. 77;

Virginija Kondratienė. Aspects of Legislative Governance of a State: the Principle of Subsidiarity as a Tool for Local Governance Consolidation (Šiaulių universiteto žurnale Socialiniaim tyrimai), 2012, 3(28);

Virginija Kondratienė. Subsidiarumo principas kaip priemonė civilizacijų tapatumui suvokti (MRU žurnale Socialinių mokslų studijos), 2013, 5(3);

Tibor Tajti. Systemic and Topical Mapping of the Relationship of the Draft Common Frame of Reference and Arbitration, 2013;

Nacionalinės jaunimo konferencijos „Mano Europa. Mano teisės“, skirtos 2013-iesiems – Europos piliečių metams ir Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai progai paminėti medžiaga (Leidinio sudarytoja Jolita Malinauskaitė),  2013;

Ryšardas Burda. Apklausos ir akistatos taktika. Nusikaltimų ekonomikaityrimometodika (MRU vadovėlyje  „Kriminalistika. Taktika ir metodika“), 2013;

Virginija Kondratienė. Subsidiarumo principas kaip priemonė (MRU žurnale Socialinių mokslų studijos. Mokslo darbai), 2013;

Virginija Kondratienė. Parlamento teisė: institucinių įgaliojimų įgyvendinimas Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionalinėje teisėje (Žurnale Justitia), 2014.

 

Partneriai

Erasmus programa

Teisės studijų studentai turi galimybę išvykti pagal Erasmus programą į: Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz (Lenkija), Hochschule Wismar, University of Applied Sciences (Vokietija), University of Applied Sciences Schmalkalden (Vokietija), Comenius University in Bratislava (Slovakija), Sakary University (Turkija), Seinäjoki University of Applied Sciences (Suomija) ir kt.

Socialiniai partneriai

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Viešoji įstaiga „Teisės ir valdymo institutas“, Viešoji įstaiga „Europos vartotojų centras“, Teisėjų padėjėjų asociacija, Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų projektas „Galimybių akademija“, Asociacija „Vakarų Lietuvos vartotojų federacija“, Asociacija „Lietuvos antstolių rūmai“, asociacija „Lietuvos notarų rūmai“, Asociacija „Nacionalinė bankroto administratorių asociacija“, Advokatų profesinė bendrija „Šulija Partners Law Firm Vilnius“, Advokato Edmundo Rusino kontora/ADER, Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“, Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių lyga“, Asociacija „Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų lyga“, Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra ir kt.

Karjeros kelias

Karjeros kelias. Atvirųjų paskaitų ciklas

Teisės fakultetas organizuoja atvirų paskaitų ciklą „Efektyvios teisinės paslaugos: teisininko pareiga teisingumui ir klientui“, kurio tikslas – supažindinti dalyvius su praktiniais teisininko profesijos ypatumais, aptariant fundamentalias teisininkų atsakomybės nuostatas bei pristatant sėkmingus teisinių paslaugų modelius. Šis paskaitų ciklas skiriamas KSU ir kitų universitetų, kolegijų teisės studijų studentams, absolventams bei paskaitų ciklo idėjomis besidominčiam jaunimui. Sėkminga profesine patirtimi pasidalinti, skaityti paskaitas yra kviečiami Lietuvos advokatų ir antstolių kontorų, notarų biurų atstovai, teisėjai, prokurorai ir kt. teisės profesionalai.

KSU „Karjeros kelio“ skrajutę parsisiųsti galite čia:
http://www.ksu.lt/!downloads/2013/04/KSU_Karjeros_kelias_2013.pdf

2013-04-23-ksu_karjeros-kelias

Paslaugos

Mokymai

KSU yra valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga, todėl Teisės fakulteto dėstytojai yra parengę valstybės tarnautojų mokymo programas ir siūlo platų šių programų spektrą.

Seminarai, viešos paskaitos

Teisės fakultetas organizuoja atvirų paskaitų ciklą „Efektyvios teisinės paslaugos: teisininko pareiga teisingumui ir klientui“, kurio tikslas – supažindinti dalyvius su praktiniais teisininko profesijos ypatumais, aptariant fundamentalias teisininkų atsakomybės nuostatas bei pristatant sėkmingus teisinių paslaugų modelius. Šis paskaitų ciklas skiriamas KSU ir kitų universitetų, kolegijų teisės studijų studentams, absolventams bei paskaitų ciklo idėjomis besidominčiam jaunimui. Sėkminga profesine patirtimi pasidalinti, skaityti paskaitas yra kviečiami Lietuvos advokatų ir antstolių kontorų, notarų biurų atstovai, teisėjai, prokurorai ir kt. teisės profesionalai.

Kontaktai

Kazimiero Simonavičiaus universiteto
Teisės fakultetas

J. Basanavičiaus g. 29A, LT-03109 , Vilnius

Tel. (+370 5) 213 5172

Teisės fakultetas Facebook tinkle: https://www.facebook.com/pages/KSU-Teis%C4%97s-fakultetas/443574885735881?fref=ts

 

747 Teisės fakulteto dekanas
prof. dr. Ryšardas Burda

Tel.: (+370 5) 213 5172
El. p.: rysardas.burda@ksu.lt
697 Teisės fakulteto prodekanė
Jolita Malinauskaitė
Tel.: (+370 5) 213 5172
Mob. tel. +370 652 44508
El. p.: jolita.malinauskaite@ksu.lt
708 Teisės fakulteto docentė
dr. Virginija Kondratienė
826 Teisės fakulteto lektorius
Vilius Paulauskas
827 Teisės fakulteto lektorius
Mantas Mikalopas
828 Teisės fakulteto lektorė
Svetlana Naumčik
834 Teisės fakulteto lektorė
Rasa Virvilienė
833 Teisės fakulteto lektorė
Beata Kozubovska
835 Teisės fakulteto lektorė
Julija Viktorija Flis
888 Teisės fakulteto profesorius
dr. Vytis Valatka
887 Teisės fakulteto lektorius
Mindaugas Kubilius

Teisės fakultetas tarptautinė verslo teisė teisė ir ekonomikos saugumas teisės magistras magistro studijos vientisosios studijos