KSU yra nevalstybinis (privatus) universitetas (licencijos nr. 002426). Studijos privačiame universitete gali būti daug kokybiškesnės ir inovatyvesnės nei valstybiniuose universitetuose. Privatus universitetas, kuris nėra priklausomas nuo valstybės skiriamo finansavimo ir turi daugiau autonomijos, gali lanksčiau reaguoti į besikeičiančią situaciją, rinkos poreikius, naujausių technologijų atsiradimą, mokymosi būdų inovacijas ir panašius dalykus ir greičiau juos taikyti savo organizuojamų studijų procesuose.

Taip. KSU turi Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją (licencijos nr. 002426 ) vykdyti studijas, todėl jo diplomai tikrai yra pripažįstami Lietuvoje ir užsienyje.

Galima stoti per LAMA BPO sistemą, išankstinį ir tiesioginį KSU priėmimą. Stojant tiesiogiai vyksta motyvacinis pokalbis.

Paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadienio popietę, šeštadienį ir sekmadienį). Per mėnesį – du paskaitų savaitgaliai. Egzaminų sesijos taip pat vyksta tik savaitgaliais.

Taip, aktyviausi ir pažangiausi KSU studentai gali gauti nuolaidas mokesčiui už studijas ar net studijuoti visiškai nemokamai. KSU siekdamas skatinti pažangius studentus, kiekvieną semestrą suteikia nemokamas studijas dviems kiekvienos studijų programos studentams, kurių semestro vidurkis – geriausias kurse. Šie studentai kitą semestrą studijuoja nemokėdami už studijas. KSU ambasadoriams, atstovaujantiems Universitetą, bei studentams, pasiekusiems išskirtinių rezultatų mokslinėje, meno ar sporto veikloje ir aktyviai dalyvaujantiems Universiteto bendruomenės veikloje, suteikiama 50 proc. nuolaida studijų kainai.

Taip, stojantieji per Bendrąjį priėmimą LAMA BPO, kurių konkursinis balas pakankamai aukštas, kad įstotų į valstybės stipendija finansuojamą studijų vietą, ją gali rinktis tiek įprastos nuolatinės, tiek ir nuolatinės sesijinės formos studijose.

Studentas turėtų savarankiškai kreiptis į Valstybinį studijų fondą ir užpildyti prašymą-anketą Valstybės remiamai paskolai gauti. Tuomet Universitetas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, patvirtina, kad asmuo, pretenduojantis gauti paskolą, yra tos mokslo ir studijų institucijos studentas, patikrina studentų pateiktą informaciją apie studijas ir pateikia duomenis apie studentų numatomą studijų baigimo datą, studijų kainą ir studijų dalykų įvertinimų vidurkį.

KSU vizituoja kviestiniai dėstytojai, profesoriai, garsūs pasaulinio lygio mokslininkai.

Taip, KSU turi gausų socialinių partnerių, pas kuriuos mūsų studentai gali atlikti profesinę praktiką, tinklą.

KSU siūlo naujas inovatyvias studijų programas, kurios yra orientuotos būtent į ateities rinkos ir darbuotojų poreikius, didelę reikšmę studijų procesuose užima studentų kūrybingumo, antreprenerystės (verslumo) žinių ugdymas, aktyvus ryšys su socialiniais partneriais ir mokymasis iš jų – šie dalykai užtikrina, jog mūsų absolventai, pabaigę studijas, turės ne tik puikias specialybės žinias, bet ir reikiamus gebėjimus bei praktinę patirtį. Visa tai jiems leis lengvai susirasti darbą ar netgi patiems susikurti darbo vietas.

KSU atviras kiekvieną dieną. Turite klausimų apie priėmimą? Norite užsukti į Kazimiero Simonavičiaus universitetą jums patogiu metu? Registruokitės asmeninei konsultacijai arba vizitui į KSU el. paštu priemimas@ksu.lt