KSU stipendijos ir finansinė parama


Kazimiero Simonavičiaus universitetas laukia gerai besimokančių studentų. Stojantieji turi galimybę gauti ne tik valstybės finansavimą, Universitetas taip pat suteikia teisę studijuoti NEMOKAMAI pažangiausiems abiturientams. Pretenduoti į nemokamas studijas bei studijų nuolaidas gali asmenys, stojantys tiek tiesioginio priėmimo būdu, tiek per LAMA BPO sistemą.

Stojantiesiems, kurie gaus kvietimą studijuoti Kazimiero Simonavičiaus universiteto vnf ar vnf/st studijų vietose ir turės aukštesnį balą nei 9, bus suteikiama nuolaida studijoms.

Nuolaidų sistema stojantiems į bakalauro ir vientisąsias studijas 2019/2020 m.m.:

Studijų kainos nuolaida Kam suteikiama
100% Nemokamai studijuoti gali, kurių konkursinis balas yra 9 ir daugiau.
100% Po kiekvienos sesijos 1-2 pažangiausi kurso studentai, kurių to semestro svertinis vidurkis 9 ir daugiau, kitą semestrą turi galimybę studijuoti nemokamai.
50% Atlikusiems karo tarnybą taikoma 50 proc. nuolaida studijų kainai.
45% KSU absolventams, stojantiems į tos pačios ar aukštesnės pakopos studijas, taikoma 45% nuolaida studijų kainai.
30% Stojantiems išankstinio tiesioginio priėmimo metu nuo 03.02 iki 07.17 suteikiama 30% nuolaida visai studijų kainai.

Stojantiems į magistro studijas taikoma nuolaidų sistema, kuri siekia nuo 45% iki 80% bazinės studijų kainos semestrui. Plačiau apie nuolaidų sąlygas lentelėje:

  Bazinė studijų kaina semestrui, EUR Nuolaida Galutinė studijų kaina semestrui, EUR
Turintiems Cum Laude diplomą 2050 80 proc. 410
Kazimiero Simonavičiaus universiteto absolventams 2050 45 proc. 1127,5

Studijų kainos įstojusiems į KSU 2019/20 m. m.

Studijų programa Kreditų skaičius (ECTS) Mokymosi forma ir trukmė (metai) Bazinė studijų kaina semestrui, EUR Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL NL (S) NL (N)
Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba (anglų k.) 210 3,5 (NL (S)) 1700** Verslo vadybos bakalauras
Aviacijos vadyba (anglų k.) 210 3,5 (NL) 1980 / 2230*** Verslo vadybos bakalauras
Lingvistika (lietuvių k.) 210 3,5 (NL) 1425 Humanitarinių mokslų bakalauras
Mados industrija (lietuvių arba anglų k.) 210 3,5 (NL) 1425 / 1700** Socialinių mokslų bakalauras
Politikos komunikacija ir žurnalistika (lietuvių k.) 210 3,5 (NL)

 

1425 Socialinių mokslų bakalauras
Pramogų ir turizmo industrijos (lietuvių arba anglų k.) 210 3,5 (NL (S)) 1425 / 1700** Socialinių mokslų bakalauras
Rinkodara ir reklamavimas      (lietuvių arba anglų k.) 210 3,5 (NL) 1425 / 1700** Verslo vadybos bakalauras
Teisė* (lietuvių k.) (vientisosios studijos)
tik LT ir ES studentams
300 5 (NL)

5 (NL (S))

5 (NL (N))

1425 1425 725 Teisės magistras
Verslo vadyba (lietuvių k.) 210 3,5 (NL)

 

1425 Verslo vadybos bakalauras
Integruota kūrybos komunikacija (lietuvių arba anglų k.) 90 1,5 (NL (S))

 

2050 Socialinių mokslų magistras
Europos Sąjungos teisė globaliųjų iššūkių aplinkoje (anglų k.) 90 1,5 (NL (S)) 1500 Teisės magistras
Tarptautinė prekybos ir verslo teisė (anglų k.) 90 1,5 (NL (S)) 1500 Teisės magistras
Organizacinės inovacijos ir vadyba (lietuvių arba anglų k.) 90 1,5 (NL (S)) 2050 Verslo vadybos magistras
Verslo administravimas (anglų k.) 90 1,5 (NL (S)) 2670 Verslo vadybos magistras
Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas (anglų k.) 90 1,5 (NL (S)) 2050 Viešojo administravimo magistras

NL – nuolatinės studijos

NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos

NL (N) – nuolatinės nuotolinės studijos

*- Vientisosios studijos apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas

** – Studijų kaina studijoms vykdomoms anglų kalba ES ir ne ES piliečiams

*** – Studijų kaina ne ES piliečiams

Lietuvių/anglų k. – dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba

Valstybės ir tikslinis finansavimas

Studijų paskolos ir socialinės stipendijos

Informacija apie socialines  stipendijas:

Studentai gali naudotis Valstybinio studijų fondo teikiamomis stipendijomis ir valstybės paskolomis. Norėdami detaliau sužinoti apie Valstybinio studijų fondo teikiamas paslaugas kreipkitės el. paštu nuolatinis@ksu.lt, istestinis@ksu.lt arba tel. (+370 5) 213 5172.

Daugiau informacijos apie Valstybinio studijų fondo teikiamas socialines stipendijas galima rasti čia.

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

Neįgaliųjų studentų rėmimas

Tikslinės išmokos neįgaliesiems studentams

Parama užsienio lietuviams

Tikslinės išmokos neįgaliems  studentams

Tikslines išmokas (152 Eur. per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):
  3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).
 4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai Studijų plėtros skyriui skelbiamomis datomis (semestro pradžia) privalo pateikti:

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.