Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) siūlo užsienio lietuviams, tiek nuolat gyvenantiems užsienyje, tiek ketinantiems sugrįžti į gimtąją šalį, palankias sąlygas studijuoti Lietuvoje.

Kazimiero Simonavičiaus vyksta NUOTOLINĖS studijos! Tik 20 proc. paskaitų vyksta Universitete, likusios – nuotoliniu būdu. Tiesioginis priėmimas jau vyksta!

Siūlomos studijų formos:

Nuolatinės studijos – paskaitos vyksta darbo dienomis kiekvieną savaitę;

Nuolatinės-sesijinės studijos – paskaitos vyksta šeštadienį ir sekmadienį. Paskaitos organizuojamos kas antrą savaitgalį, todėl jas lengva derinti su darbu ar gyvenimu užsienyje. Iš viso per semestrą vyksta 9 paskaitų sesijos.

Nuotolinės studijos – paskaitos vyksta nuotoliniu būdu, darbo ir savaitgalio dienomis. Paskaitų įrašai yra įkeliami į KSU Moodle sistemą. Du kartus per mokslo metus studentai privalo atvykti dviems savaitėms į universitetą.

Bakalauro studijos organizuojamos nuolatinių ir nuotolinių studijų forma, magistro – nuolatinių-sesijinių ir nuotolinių studijų forma.

Individualūs studijų planai

KSU savo studentams taip pat siūlo galimybę studijuoti pagal individualius, jiems sudarytus studijų planus, kurie leidžia reguliuoti studijų krūvį pagal studento poreikius, bei studijas baigti greičiau, kas yra aktualu tiek dirbančiajam, tiek gyvenančiam užsienyje.

Studijų trukmė

Bakalauro studijos (nuolatinės, nuolatinės-sesijinės, nuotolinės) Kazimiero Simonavičiaus universitete trunka 3,5 m., magistro (nuolatinės-sesijinės) – 1,5 m.

Vientisosios studijos (tiek nuolatinės-sesijinės, tiek nuotolinės) trunka 5 m.

Priėmimo tvarka

Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję Lietuvoje, į KSU gali stoti per LAMA BPO sistemą arba dalyvaudami tiesioginiame priėmime. Lietuvos piliečiai, įgiję išsilavinimą užsienyje, prieš stodami turėtų kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą, kad būtų pripažinta jų įgyta kvalifikacija.

Dalyvaujant tiesioginiame priėmime (ne per LAMA BPO sistemą) – organizuojamas motyvacinis pokalbis su stojančiuoju, kurio metu stojantysis turi galimybę pristatyti savo patirtį ir žinias, įgytas ne mokyklos suole ir neatsispindinčias brandos atestate, taip pat gali geriau pažinti Universitetą, studijų programą, kurią nori studijuoti, išsiaiškinti kitus rūpimus klausimus. Stojant į studijų programas, kurios vykdomos anglų kalba, motyvacinio pokalbio metu atliekamas anglų kalbos patikrinimo testas.

Daugiau apie priėmimo tvarką skaitykite čia.

Tarptautiškumas

Tarptautiškumas – viena iš KSU strateginių krypčių. Visų studijų programų studentai turi galimybę dalyvauti užsienio lektorių paskaitose bei išvykti semestrui ar dviems studijuoti į užsienį. Studijos organizuojamos lietuvių ir anglų kalbomis (dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba).

KSU rengia studijų programas, atitinkančias tarptautinius standartus ir gebančias konkuruoti su užsienio universitetų studijų programomis. Daugelis studijų programų yra novatoriškos, atitinkančias globalios darbo rinkos poreikius. Kai kurios jų – unikalios ne tik Lietuvoje, bet ir Šiaurės Rytų Europos regione, pavyzdžiui, Mados industrijos ir Aviacijos vadybos studijų programos – vienintelės Lietuvoje.

Kontaktai

Mob. tel. +370 5 213 5172
El. p.: priemimas@ksu.lt